Vzdialená pracovná plocha: najčastejšie otázky

Funkcia Vzdialená pracovná plocha v systéme Windows XP Professional poskytuje prístup k všetkým programom, prostriedkom a príslušenstvu vo vašom počítači z iného počítača so systémom Windows. Získajte odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa používania funkcie Vzdialená pracovná plocha.

Zobraziť všetko

Ako zapnem funkciu Vzdialená pracovná plocha?

Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na kartu Vzdialené použitie. Zapnite funkciu Vzdialená pracovná plocha začiarknutím políčka Povoliť vzdialeným používateľom pripojenie k tomuto počítaču. Po kliknutí na tlačidlo Vybrať vzdialených používateľov môžete vybrať konkrétnych používateľov.

Je funkcia Vzdialená pracovná plocha k dispozícii v systéme Windows XP Home Edition?

Nie. Ak však chcete získať prístup k funkcii Vzdialená pracovná plocha, môžete inovovať zo systému Windows XP Home Edition na systém Windows XP Professional. Systém Windows XP Home Edition môžete použiť ako klienta na prístup k svojmu počítaču so systémom Windows XP Professional, v ktorom je spustená funkcia Vzdialená pracovná plocha.

Možno použiť funkciu Vzdialená pracovná plocha, keď je zapnutá brána Windows Firewall?

Ak používate balík Windows XP Service Pack 2 (SP2) a povolíte funkciu Vzdialená pracovná plocha, brána Windows Firewall sa automaticky nakonfiguruje tak, aby povoľovala pripojenia k počítaču, ktoré používajú funkciu Vzdialená pracovná plocha.

Tip

  • Ak vy alebo iný používateľ nakonfiguruje bránu Windows tak, aby nepovoľovala žiadne výnimky, funkciu Vzdialená pracovná plocha nebude možné použiť. Ak chcete povoliť výnimky v bráne Windows Firewall, otvorte Centrum zabezpečenia v okne Ovládací panel, kliknite na prepojenie Brána firewall systému Windows a potom zrušte začiarknutie políčka Nepovoliť výnimky.

Ak používate bránu firewall internetového pripojenia v balíku Windows XP SP 1 alebo staršej verzii, v okne Sieťové pripojenia kliknite pravým tlačidlom myši na pripojenie, cez ktoré používate funkciu Vzdialená pracovná plocha, a potom kliknite na položku Vlastnosti. Kliknite na kartu Spresnenie a potom začiarknite políčko Chrániť tento počítač a sieť obmedzením alebo zabránením prístupu k tomuto počítaču z Internetu. Kliknite na tlačidlo Nastavenie. V zozname Služby začiarknite políčko Vzdialená pracovná plocha.

Je funkcia Pomoc na diaľku to isté ako Vzdialená pracovná plocha?

Nie, nie je to to isté. Funkcia Pomoc na diaľku používa technológiu Vzdialená pracovná plocha, aby umožnila skúsenému používateľovi poskytovať pomoc nováčikovi s počítačom so systémom Windows XP.

Keď je používateľ pripojený na diaľku, obrazovka lokálneho počítača sa uzamkne. Ako môžem umožniť viacero pripojení k počítaču so systémom Windows XP Professional?

Ak chcete, aby počítač so systémom Windows XP Professional používali viacerí používatelia súčasne, môžete vyskúšať použitie funkcie Vzdialená pracovná plocha v scenároch spolupráce a podpory.

Potrebujem licenčný server terminálového servera pre funkciu Vzdialená pracovná plocha?

Nie, funkcia Vzdialená pracovná plocha nevyžaduje licenčný server terminálového servera. Funkcia Vzdialená pracovná plocha je navrhnutá pre jedného (lokálneho alebo vzdialeného) používateľa.

Ktorý protokol podporuje funkcia Vzdialená pracovná plocha v systéme Windows XP?

Funkcia Vzdialená pracovná plocha v systéme Windows XP Professional používa protokol RDP (Remote Desktop Protocol) 5.1. Medzi funkcie zahrnuté v protokole RDP 5.1 patrí podpora pre 24-bitové farby, presmerovanie zvuku, presmerovanie kariet Smart Card, presmerovanie portov COM, presmerovanie lokálnej sieťovej tlačiarne a presmerovanie diskových jednotiek. Protokol RDP 5.1 má tiež lepšiu kompresiu, vylepšený výkon a kompresiu virtuálnych kanálov.

Je klient funkcie Vzdialená pracovná plocha kompatibilný so službou Windows 2000 Terminal Services a so systémom Windows NT 4.0 Terminal Server Edition?

Áno, klient funkcie Vzdialená pracovná plocha podporuje protokol RDP 5.1. Klient je spätne kompatibilný so systémami Windows 2000 a Windows NT 4.0 Terminal Server Edition. Pri používaní klienta so staršími servermi získate funkcie staršieho protokolu.

Môžem získať klienta funkcie Vzdialená pracovná plocha pre iné platformy?

Softvér funkcie Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nie je možné spustiť v systéme Windows for Workgroups ani v systéme Windows 3.11. Posledné klientske aplikácie terminálového servera pre tieto verzie systému Windows boli vydané na disku CD so systémom Windows 2000 Server.

Prečo sa pri použití funkcie Vzdialená pracovná plocha nedajú prehrávať súbory MIDI?

Funkcia Vzdialená pracovná plocha aktuálne nepodporuje súbory MIDI.

Ktorý port používa funkcia Vzdialená pracovná plocha? Prebieha celá komunikácia prostredníctvom portu 3389?

Port 3389 je jediný port, ktorý potrebujete mať otvorený. Systém Windows sa najprv pokúsi vysielať prúdy zvukových údajov prostredníctvom protokolu UDP (User Datagram Protocol). Ak pre protokol UDP nie je k dispozícii žiadny port, zvuk sa bude vysielať cez virtuálny kanál v protokole Remote Desktop Protocol, ktorý používa port 3389.

Ako môžem pripojiť klienta pracovnej plochy systému Windows k inému vzdialenému portu než je port 3389?

V poli Počítač v dialógovom okne pripojenia Klient vzdialenej pracovnej plochy zadajte port niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • názov počítača, dvojbodka, číslo portu

    Príklad: TSComputer: 22229

  • adresa IP, dvojbodka, číslo portu

    Príklad: 192.168.1.1: 22229

Čo je Webové pripojenie vzdialenej pracovnej plochy? Na čo slúži?

Webové pripojenie vzdialenej pracovnej plochy je klient pripojenia vzdialenej pracovnej plochy, ktorý je zbalený ako ovládací prvok ActiveX. Môže byť vložený do webovej stránky, aby poskytoval prístup k terminálovému serveru alebo k počítaču so systémom Windows XP Professional s povolenou funkciou Vzdialená pracovná plocha.

Aké sú požiadavky na Webové pripojenie vzdialenej pracovnej plochy?

  • Na strane servera potrebujete mať program Internet Information Server 4.0 alebo novšiu verziu. Systém Windows XP Professional sa dodáva s programom Internet Information Server 5.1, ktorý je jeho priamou súčasťou.

  • Na strane klienta sa spustí iba v operačných systémoch Windows 9x, Windows Millennium Edition (Windows Me), Windows NT (len s procesormi Intel) a Windows 2000 s prehľadávačom Internet Explorer 4 alebo novšou verziou. Na ostatných platformách nie je podporované.

Podporuje Webové pripojenie vzdialenej pracovnej plochy presmerovanie zvuku a jednotiek?

Áno. Webové pripojenie vzdialenej pracovnej plochy podporuje tie isté funkcie, ktoré podporuje aj funkcia Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.