Zmena veľkosti ikon na uľahčenie ich rozlišovania

Ikony na obrazovke môžete zväčšiť, aby sa dali ľahšie rozlíšiť a vyhľadať. Pozrite sa, ako na to:

Zobraziť všetko

Zmena veľkosti ikon pomocou myši

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel.

  3. Kliknutím na ikonu Obrazovka otvorte dialógové okno Obrazovka – vlastnosti. Kliknite na kartu Vzhľad a potom kliknite na tlačidlo Efekty.

  4. V dialógovom okne Efekty začiarknite políčko Používať veľké ikony.

  5. Kliknite na tlačidlo OK, znova kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Zmena veľkosti ikon pomocou klávesnice

  1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Obrazovka a potom stlačte kláves Enter.

  3. V dialógovom okne Obrazovka – vlastnosti stláčaním klávesov Ctrl+Tab prejdite na kartu Vzhľad. Na karte Vzhľad stlačením klávesov Alt+E vyberte tlačidlo Efekty.

  4. V dialógovom okne Efekty stlačením klávesu P začiarknite políčko Používať veľké ikony. Stlačte kláves Enter. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK. Znova stlačte kláves Enter.

  5. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.