Konfigurácia správy napájania systému Windows XP

Správa napájania predlžuje životnosť batérie prenosných počítačov a môže znížiť spotrebu energie stolných počítačov. Tu je postup, ako ju môžete nastaviť:

 1. Prihláste sa do počítača ako správca.

 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 3. Kliknite na položku Výkon a údržba.

 4. Kliknite na položku Možnosti napájania.

 5. V dialógovom okne Možnosti napájania – vlastnosti prejdite na kartu Schémy napájania, kliknite na rozbaľovací zoznam Schémy napájania a vyberte schému napájania, ktorá najlepšie vystihuje to, ako používate svoj počítač.

 6. Ak sú k dispozícii možnosti Úsporný režimRežim dlhodobého spánku a nie ste spokojní s ich predvoleným nastavením, upravte tieto nastavenia.

  Keď sa počítač nepoužíva, úsporný režim znižuje spotrebu energie tak, že vypína súčasti počítača s najvyššou spotrebou energie. Obnovenie činnosti počítača z úsporného režimu trvá len niekoľko sekúnd. V režime dlhodobého spánku dochádza k uloženiu programov a úplnému vypnutiu počítača. V tomto režime sa nespotrebúva žiadna energia, ale ak potrebujete počítač znova používať, obnovenie jeho činnosti z režimu dlhodobého spánku trvá o niekoľko sekúnd dlhšie.

  Nastavenie kratších intervalov do prechodu do úsporného režimu alebo dlhodobého spánku znižuje spotrebu energie, ale čakanie na opätovné spustenie počítača môže byť nepohodlné.

 7. Na karte Spresnenie môžete upraviť predvolené správanie tlačidiel napájania počítača. Ak ide o prenosný počítač, životnosť batérie môžete výrazne predĺžiť tak, že pre možnosť Pri zatváraní krytu prenosného počítača vyberiete hodnotu Úsporný režim.

 8. Na karte Dlhodobý spánok vyberte možnosť Povoliť režim dlhodobého spánku, ak ešte nie je vybratá.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

Možnosti správy napájania ako Úsporný režimDlhodobý spánok systému predstavujú kompromis medzi spotrebou energie a pohodlím pri používaní. Ak zistíte, že vás prechody počítača do úsporného režimu alebo do dlhodobého spánku obťažujú, zopakujte tento postup a predĺžte intervaly do prechodu alebo úplne zakážte tieto funkcie.