Vytvorenie osobného šetriča obrazovky pomocou fotografií

Ak radi používate šetrič obrazovky a máte v počítači digitálne fotografie, môžete jednoducho vytvoriť vlastný šetrič obrazovky z obrázkov, ktoré máte uložené v počítači. V systéme Microsoft Windows XP môžete nastaviť vlastný šetrič obrazovky, v rámci ktorého sa počas nečinnosti počítača bude zobrazovať prezentácia niektorých alebo aj všetkých vašich obrázkov.

Nastavenie prezentácie obrázkov z priečinka Obrázky ako šetriča obrazovky

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. V dialógovom okne Obrazovka – vlastnosti kliknite na kartu Šetrič obrazovky. Potom kliknite na zoznam Šetrič obrazovky a kliknite na položku Obrázky – prezentácia.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Pri najbližšom spustení šetriča obrazovky sa zobrazí prezentácia všetkých obrázkov v priečinku Obrázky.