Ako opraviť počítač, ktorý sa nedá spustiť

Ak sa počítač nedá spustiť, je to frustrujúce, ale tento problém sa často dá vyriešiť veľmi jednoducho. Postup, ktorý je potrebné použiť na vyriešenie problému, závisí od sprievodných príznakov. Ak chcete nájsť možné riešenie, kliknite na popis, ktorý najviac vystihuje váš problém:

Zobraziť všetko

Prihlásite sa kliknutím na používateľské konto, ale potom už nedokážete otvoriť žiadne programy

Po kliknutí na používateľské konto alebo po zadaní hesla okamžite stlačte kláves Shift a podržte ho stlačený, kým sa nezobrazí pracovná plocha a panel úloh. Podržanie stlačeného klávesu Shift zabráni automatickému načítaniu programov a príčinou vášho problému je pravdepodobne niektorý z týchto programov. Keď sa už budete môcť úspešne prihlásiť, môžete zmeniť nastavenie automatického spúšťania programov a odstrániť program, ktorý spôsobuje problém.

V počítači sa zobrazí logo systému Windows, ale počítač zlyhá skôr, než sa môžete prihlásiť

Systém Windows sa niekedy začína načítavať, ale potom prestane reagovať počas procesu spúšťania. Príčinou problému je vo väčšine prípadov nový hardvér, nový program alebo poškodený systémový súbor. Problém môžete vyriešiť podľa postupu uvedeného nižšie. Po každom kroku sa pokúste spustiť počítač. Ďalší krok vykonajte iba v prípade, ak systém Windows naďalej zlyháva počas spúšťania.

Riešenie problémov so spúšťaním

 1. Reštartujte počítač. Po zmiznutí prvej obrazovky opakovane stláčajte kláves F8. Zobrazí sa ponuka Windows Advanced Options (Rozšírené možnosti pre systém Windows). Ak sa táto ponuka nezobrazí, reštartujte počítač a skúste znova. Pomocou klávesov so šípkami na klávesnici (pretože myš nebude pracovať) vyberte možnosť Last Known Good Configuration (Posledná známa správna konfigurácia) a stlačte kláves Enter. Systém Windows XP sa pokúsi spustiť.

 2. Ak ste nedávno inštalovali nový hardvér, vypnite počítač a odpojte hardvér. Potom reštartujte systém Windows XP a spustite riešenie problémov s hardvérom, aby hardvér pracoval správne.

 3. Reštartujte počítač a znova stlačte kláves F8. Tentoraz vyberte možnosť Safe Mode (Núdzový režim) a stlačte kláves Enter. Systém Windows XP sa pokúsi o spustenie v núdzovom režime, v ktorom sa programy a hardvér nespúšťajú automaticky a v ktorom sa používa iba veľmi primitívna grafika. Ak sa systém Windows XP úspešne spustí v núdzovom režime, môžete odstrániť všetky programy alebo aktualizácie, ktoré ste nedávno inštalovali. Potom zvyčajným spôsobom reštartujte počítač.

Zobrazí sa hlásenie „Non-system disk or disk error“ alebo podobné hlásenie

Hlásenie „Non-system disk or disk error“ (Nejde o systémový disk alebo chyba disku) znamená, že počítaču sa nepodarilo nájsť systém Windows. Postupujte podľa krokov nižšie a po každom kroku sa pokúste spustiť počítač. Ďalší krok vykonajte iba v prípade, ak systém Windows naďalej zlyháva počas procesu spúšťania.

Riešenie problémov s chybami disku

 1. Počítač sa pravdepodobne pokúša o načítanie systému Windows z odpojiteľného média namiesto načítania z pevného disku v počítači. Odstráňte všetky diskety, disky CD, disky DVD, jednotky USB flash, digitálne fotoaparáty a pamäťové karty.

 2. Pravdepodobne je poškodená určitá časť pevného disku. Problém sa možno bude dať vyriešiť opravnou inštaláciou systému Windows XP.

 3. Možno došlo k zlyhaniu pevného disku. Ak došlo k zlyhaniu pevného disku, disk bude potrebné vymeniť. Po výmene pevného disku by ste mali obnoviť svoje súbory zo záložnej kópie.

Počítač sa po zapnutí okamžite zastaví alebo na monitore sa nič nezobrazuje

Ak počítač po niekoľkých sekundách od spustenia zobrazí chybové hlásenie, pravdepodobne ide o problém s konfiguráciou hardvéru. Ak sa zobrazuje logo systému Windows, je potrebné riešiť problémy so spúšťaním. Ak sa zobrazuje hlásenie „Non-system disk or disk error“, je potrebné riešiť problémy s chybami disku. Ak sa nezobrazí ani úvodná obrazovka, pravdepodobne ide o problém s hardvérom. Postupujte podľa týchto krokov na riešenie problému s hardvérom, ktorý bráni počítaču v spustení načítavania systému Windows. Po každom kroku reštartujte počítač a pokúste sa načítať systém Windows. Ďalší krok vykonajte iba v prípade, ak sa stále nedarí načítať systém Windows.

Riešenie problémov s hardvérom

 1. Ak počítač pípa, keď ho spustíte, ale na monitore sa nič nezobrazuje:

  • Odpojte monitor od počítača a potom ho znova pripojte.

  • Overte, či je napájací kábel monitora pripojený a či je monitor zapnutý.

  • Ak je to možné, pripojte monitor k inému počítaču, aby ste sa uistili, či monitor pracuje správne.

  • Ak monitor pracuje, ale počítač pípa a nič sa nezobrazuje, pravdepodobne ide o zlyhanie grafickej karty. Ak je počítač v záručnej lehote, požiadajte o pomoc výrobcu počítača. Ak počítač nie je v záručnej lehote a nerobí vám problém otvoriť skrinku počítača a vymeniť interný hardvér, kúpte si náhradnú grafickú kartu a nainštalujte ju. Ak to nedokážete, obráťte sa na servisné stredisko. Výmena súčasti vám môže znepríjemniť život a môže byť aj finančne náročná, ale vašim dokumentom, obrázkom a e-mailom by sa nemalo nič stať a po oprave počítača ich budete mať opäť k dispozícii.

 2. Ak sa zobrazuje chybové hlásenie o chýbajúcej klávesnici alebo o zaseknutom klávese, vypnite počítač a znova pripojte klávesnicu. Ak problém pretrváva, vymeňte klávesnicu.

 3. Počítač sa niekedy nespustí preto, že nie je kompatibilný s určitým hardvérovým príslušenstvom. Ak ste nedávno pridali nové hardvérové príslušenstvo, vypnite počítač, odstráňte príslušenstvo a reštartujte počítač.

 4. Odstráňte všetko hardvérové príslušenstvo okrem klávesnice, myši a monitora. Ak sa počítač úspešne spustí, vypnite systém Windows, vypnite počítač a pridajte jedno zo zariadení svojho hardvérového príslušenstva. Potom reštartujte počítač. Ak sa počítaču nepodarí spustiť, príčinou problému je hardvérové príslušenstvo, ktoré ste naposledy pridali. Odstráňte tento hardvér a požiadajte o pomoc dodávateľa hardvéru. Potom môžete znova pripojiť všetko ostatné hardvérové príslušenstvo.

 5. Možno je uvoľnený niektorý z konektorov. Vypnite počítač, vytiahnite všetky konektory z počítača a potom pozorne znova pripojte konektory k počítaču. Všímajte si skrútené drôty, ohnuté kolíky a nedoliehajúce konektory.

 6. Ak vám nerobí problém otvoriť skrinku počítača, vypnite počítač, odpojte ho od zdroja napájania a otvorte skrinku počítača. Odpojte a znova pripojte všetky káble. Odpojte a znova pripojte všetky karty vo vnútri počítača vrátane pamäťových čipov počítača. Znova zostavte svoj počítač ešte predtým, ako sa ho pokúsite znova spustiť.

 7. Ak sa počítač stále nespúšťa, príčinou problému je pravdepodobne základná doska, procesor, pamäť alebo grafická karta. Zlyhávajúci hardvér síce dokáže znepríjemniť život, ale vašim dokumentom, obrázkom a e-mailom by sa nemalo nič stať a po oprave počítača ich budete mať opäť k dispozícii.

Počítač sa nezapne

Ak sa počítač nezapne, čiže ak stlačíte vypínač napájania a nerozsvieti sa žiadne svetlo ani nezaznie žiadny zvuk, mali by ste vykonať tieto kroky:

 • Overte, či je pripojený napájací kábel počítača.

 • Odpojte počítač z elektrickej zásuvky a pripojte k nej iné elektrické zariadenie (napríklad lampu, ventilátor alebo rádio). Ak zariadenie nepracuje, príčinou problému nebude počítač, ale elektrická zásuvka.

Potrebujete vykonať opravnú inštaláciu systému Windows XP

Vykonaním opravnej inštalácie systému Windows XP je možné vyriešiť mnohé závažné problémy so spúšťaním. Pri tejto inštalácii by ste nemali stratiť žiadne dôležité dokumenty, ale môže dôjsť k strate nastavení a bude potrebné znova nainštalovať viacero aktualizácií.

Pred vykonaním opravnej inštalácie systému Windows XP by ste mali mať k dispozícii disk CD so systémom Windows XP aj kód Product Key.

Vykonanie opravnej inštalácie systému Windows XP

 1. Vložte disk CD so systémom Windows XP do počítača.

 2. Reštartujte počítač. Ak sa zobrazí výzva, stlačením klávesu spustite systém z disku CD-ROM.

 3. Keď sa zobrazí stránka Welcome to Setup (Víta vás inštalačný program), stlačte kláves Enter na klávesnici.

 4. Na stránke Windows XP Licensing Agreement (Licenčná zmluva na používanie systému Windows XP) si prečítajte licenčnú zmluvu. Ak chcete zobraziť ďalšie časti zmluvy, ktoré sa nezobrazujú na obrazovke, stláčajte kláves Page Down. Potom stlačte kláves F8.

 5. Keď sa zobrazí výzva, stlačte kláves R, aby sa systém Windows XP pokúsil o opravu systému Windows preinštalovaním dôležitých súčastí systému Windows.

  Proces opravy a preinštalovania môže trvať dlhšie ako hodinu. V inštalačnom programe sa tiež môžu zobrazovať výzvy na zadanie odpovedí na otázky, ako keby ste systém Windows XP inštalovali po prvýkrát.