Zachytenie snímky obrazovky

Zobrazilo sa vám niekedy na obrazovke niečo, čo by ste radi poslali ďalej e-mailom alebo uložili na neskoršie preskúmanie? Systém Microsoft Windows XP vám umožňuje vytvoriť snímku obrazovky a presne zachytiť to, čo sa zobrazuje na obrazovke.

Vytvorenie snímky obrazovky a uloženie tejto snímky ako obrázka

  1. Kliknite na okno, ktoré chcete zachytiť. Stlačte klávesy Alt+Print Screen tak, že podržíte kláves Alt a potom stlačíte kláves Print Screen. Kláves Print Screen sa nachádza v blízkosti pravého horného rohu klávesnice. (Presné názvy klávesov na klávesnici sa môžu mierne líšiť v závislosti od typu klávesnice, ktorý používate.)

    Poznámka

    • Môžete vytvoriť nielen snímku jedného okna, ale aj snímku celej pracovnej plochy, a to tak, že stlačíte kláves Print Screen a nepodržíte pri tom stlačený kláves Alt.

  2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Skicár.

  3. V dialógovom okne Skicár kliknite na ponuku Úpravy a potom kliknite na položku Prilepiť.

  4. Keď sa obrázok zobrazí v okne Skicár, kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

  5. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov pre snímku obrazovky do poľa Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženú snímku obrazovky teraz môžete tlačiť alebo odoslať e-mailom ako ľubovoľný iný obrázok.