Zapnutie vysokého kontrastu na zlepšenie rozlíšenia obrazovky

Zlepšite čitateľnosť obrazovky pomocou farebnej schémy s vysokým kontrastom. Kontrast obrazovky môžete zvýšiť inou kombináciou farieb alebo zmenou veľkostí písma na zvýšenie čitateľnosti.

Zobraziť všetko

Zapnutie vysokého kontrastu pomocou myši

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel.

 3. Kliknutím na ikonu Zjednodušenie ovládania otvorte dialógové okno Zjednodušenie ovládania. Kliknite na kartu Obrazovka a začiarknite políčko Použiť vysoký kontrast.

 4. Kliknutím na tlačidlo Nastavenie otvorte dialógové okno Vysoký kontrast – nastavenie. Začiarknite políčka pre požadované možnosti.

 5. Kliknite na tlačidlo OK, znova kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Zapnutie vysokého kontrastu pomocou klávesnice

 1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

 2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Zjednodušenie ovládania a potom stlačte kláves Enter.

 3. V dialógovom okne Zjednodušenie ovládania stláčaním kombinácie klávesov Ctrl+Tab prejdite na kartu Obrazovka a potom stlačením klávesu K začiarknite políčko Použiť vysoký kontrast.

 4. Stlačením klávesu N stlačte tlačidlo Nastavenie.

 5. V dialógovom okne Vysoký kontrast – nastavenie stlačením klávesu K vyberte možnosť Použiť klávesovú skratku. Potom stlačte kláves A a stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo klávesu so šípkou nadol vyberte schému s vysokým kontrastom. Uložte nastavenie a zatvorte dialógové okná tak, že dvakrát stlačíte kláves Enter.

 6. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.