Zapnutie funkcie Klávesy myši

Funkcia Klávesy myši vám umožňuje používať numerickú klávesnicu na ovládanie pohybu ukazovateľa myši. Ak chcete použiť numerickú klávesnicu na zadávanie údajov aj na navigáciu, môžete nastaviť, aby sa funkcia Klávesy myši aktivovala stlačením klávesu Num Lock. Tu je postup, ako zapnúť funkciu Klávesy myši:

Zobraziť všetko

Zapnutie funkcie Klávesy myši pomocou myši

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel.

 3. Kliknutím na ikonu Zjednodušenie ovládania otvorte dialógové okno Zjednodušenie ovládania. Kliknite na kartu Myš. Zapnite funkciu Klávesy myši začiarknutím políčka Použiť klávesy myši.

 4. Kliknite na položku Nastavenie. V dialógovom okne Klávesy myši – nastavenie kliknite na požadované možnosti.

 5. Kliknite na tlačidlo OK, znova kliknite na tlačidlo OK a potom kliknutím na tlačidlo Zavrieť zatvorte okno Ovládací panel.

Zapnutie funkcie Klávesy myši pomocou klávesnice

 1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

 2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Zjednodušenie ovládania a potom stlačte kláves Enter.

 3. V dialógovom okne Zjednodušenie ovládania stláčaním klávesov Ctrl+Tab prejdite na kartu Myš. Stlačením klávesu M začiarknite políčko Použiť klávesy myši.

 4. Stlačením klávesu N stlačte tlačidlo Nastavenie. V dialógovom okne Klávesy myši – nastavenie môžete vybrať a potom pomocou klávesov so šípkami aj nastaviť nasledujúce možnosti funkcie Klávesy myši:

  • Ak chcete funkciu Klávesy myši zapínať alebo vypínať stláčaním ľavého klávesu Alt+Shift+Num Lock, stlačte kláves K.

  • Ak chcete nastaviť maximálnu rýchlosť posúvania ukazovateľa myši pri stlačení určitého klávesu so šípkou funkcie Klávesy myši, stlačte kláves N.

  • Ak chcete nastaviť, ako rýchlo má ukazovateľ myši dosiahnuť maximálnu rýchlosť pri podržaní klávesu so šípkou funkcie Klávesy myši, stlačte kláves Z.

  • Ak chcete povoliť spomalenie rýchlosti ukazovateľa podržaním stlačeného klávesu Shift a zvýšenie rýchlosti ukazovateľa podržaním stlačeného klávesu Ctrl počas stláčania klávesov so šípkou funkcie Klávesy myši, stlačte kláves C.

  • Ak chcete prepínať medzi funkciou Klávesy myši a štandardným používaním numerickej klávesnice pri zapnutí funkcie NumLock, stlačte kláves A. (Ak je funkcia NumLock vypnutá, stlačíte kláves V.)

  • Ak chcete, aby sa pri zapnutí funkcie Klávesy myši zobrazovala ikona na paneli úloh, stlačte kláves B.

  • Ak chcete uložiť nastavenie a zatvoriť dialógové okná, dva razy stlačte kláves Enter.

  • Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.