Používanie funkcie ClickLock

Funkcia ClickLock vám umožňuje zvýrazňovať alebo presúvať položky bez stlačeného tlačidla myši. Tu je postup, ako zapnúť funkciu ClickLock:

Zobraziť všetko

Zapnutie funkcie ClickLock pomocou myši

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, prejdite na ľavú tablu okna Ovládací panel a kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie.

  3. Kliknite na položku Myš. Malo by sa otvoriť dialógové okno Myš – vlastnosti. Kliknutím na kartu Tlačidlá zobrazte časť okna ClickLock. Začiarknite políčko Zapnúť funkciu ClickLock.

  4. Kliknite na položku Nastavenie. Otvorí sa dialógové okno Funkcia ClickLock – nastavenie. Posúvaním jazdca nastavte čas potrebný na podržanie tlačidla myši alebo zariadenia trackball. Dva razy kliknite na tlačidlo OK.

  5. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť zatvorte okno Ovládací panel.

Zapnutie funkcie ClickLock pomocou klávesnice

  1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Myš. Potom stlačte kláves Enter.

  3. Malo by sa otvoriť dialógové okno Myš – vlastnosti. Na karte Tlačidlá sa nachádza časť okna ClickLock. Stlačením klávesu Z začiarknite políčko Zapnúť funkciu ClickLock.

  4. Stlačením klávesu N vyberte položku Nastavenie. Otvorí sa dialógové okno Funkcia ClickLock – nastavenie. Posúvaním jazdca pomocou klávesu so šípkou doprava a klávesu so šípkou doľava nastavte čas potrebný na podržanie tlačidla myši alebo zariadenia trackball. Stlačte kláves Enter. Stláčaním klávesu Tab prejdite k tlačidlu OK a potom stlačte kláves Enter.

  5. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.