Používanie funkcie Jedným prstom

Funkcia Jedným prstom je určená pre ľudí, ktorý majú problémy so súčasným stláčaním dvoch a viacerých klávesov. Ak je na použitie klávesovej skratky potrebné stlačiť napríklad kombináciu klávesov Ctrl+P, funkcia Jedným prstom vám namiesto súčasného stláčania klávesov umožňuje stláčať klávesy po jednom.

Zobraziť všetko

Zapnutie funkcie Jedným prstom pomocou myši

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel.

 3. Kliknutím na ikonu Zjednodušenie ovládania otvorte dialógové okno Zjednodušenie ovládania. Kliknite na kartu Klávesnica a potom začiarknite políčko Používať funkciu Jedným prstom.

 4. Kliknutím na tlačidlo Nastavenie otvorte dialógové okno Jedným prstom – nastavenie. Vyberte požadované možnosti začiarknutím alebo zrušením začiarknutia príslušných políčok. Kliknite na tlačidlo OK, znova kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť v okne Ovládací panel.

Zapnutie funkcie Jedným prstom pomocou klávesnice

 1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

 2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Zjednodušenie ovládania a potom stlačte kláves Enter.

 3. V dialógovom okne Zjednodušenie ovládania na karte Klávesnica stlačením klávesu J začiarknite políčko Používať funkciu Jedným prstom.

 4. Stlačením klávesu N stlačte tlačidlo Nastavenie. Otvorí sa dialógové okno Jedným prstom – nastavenie, v ktorom máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

  • Ak chcete začiarknuť políčko Používať klávesovú skratku, stlačte kláves K. To vám umožní zapínať a vypínať funkciu Jedným prstom tak, že päťkrát stlačíte kláves Shift.

  • Ak chcete začiarknuť políčko Uzamknúť modifikačný kláves dvojitým stlačením, stlačte kláves U. To vám umožní uzamknúť modifikačný kláves, ako je napríklad kláves Ctrl, Alt, Shift alebo kláves s logom Windows, ak ho dvakrát po sebe stlačíte.

  • Ak chcete začiarknuť políčko Pri stlačení dvoch klávesov naraz funkciu vypnúť, stlačte kláves S. To vám umožní vypnúť funkciu Jedným prstom pri súčasnom stlačení modifikačného klávesu, ako je napríklad kláves Ctrl, Alt, Shift alebo kláves s logom Windows, a iného klávesu.

  • Ak chcete začiarknuť políčko Vydávať zvuky pri stlačení modifikačného klávesu, stlačte kláves M. To vám umožní prehrať tón, ktorý signalizuje, že došlo k stlačeniu, uzamknutiu alebo uvoľneniu modifikačného klávesu, ako je napríklad kláves Ctrl, Alt, Shift alebo kláves s logom Windows.

  • Ak chcete začiarknuť políčko Zobrazovať stav funkcie na obrazovke, stlačte kláves Z. To vám umožní zobraziť ikonu funkcie Jedným prstom na paneli úloh, keď je zapnutá funkcia Jedným prstom.

 5. Ak chcete zavrieť okno Zjednodušenie ovládania, dvakrát stlačte kláves Enter.

 6. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.