Systém Windows je potrebné aktivovať do 30 dní od inštalácie. Pomocou aktivácie sa overuje pravosť systému Windows v počítači a skutočnosť, či nebol použitý vo viacerých počítačoch, ako umožňujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft. Aktivácia tak pomáha predchádzať falšovaniu softvéru. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktivácia systému Windows 7: najčastejšie otázky.

Na aktiváciu online je potrebný kód Product Key systému Windows 7 . Kód Product Key sa nachádza v počítači alebo v balíku systému Windows. Ak ste systém Windows 7 zakúpili a prevzali online, kód sa nachádza v potvrdzujúcom e-maile. Príklady nálepiek s kódom Product Key sú uvedené na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Kde sa nachádza kód Product Key systému Windows 7?

Ak kód Product Key neviete nájsť, možno bude potrebné kúpiť nový. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Získanie nového kódu Product Key systému Windows 7. Ak počas inštalácie systému Windows 7 dostanete chybové hlásenie oznamujúce, že váš kód Product Key nie je platný, ďalšie informácie nájdete v téme Chyba aktivácie systému Windows 7: neplatný kód Product Key.

Aktivácia pomocou Internetu

Po začiatku procesu aktivácie sa systém Windows pokúsi pripojiť na Internet. V prípade úspešného pripojenia je možné aktivovať online. Ak na pripojenie k Internetu používate modem, ale momentálne nie ste v režime online, môžete aktivovať pomocou modemu.

Aktivácia pomocou priameho pripojenia

 1. Otvorte okno Aktivácia systému Windows kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na položky Počítač, Vlastnosti systému a Aktivovať systém Windows teraz.

 2. Ak sa systém Windows pripojí na Internet, kliknite na položku Aktivovať systém Windows online. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Po zobrazení výzvy zadajte kód Product Key systému Windows 7, kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov.

Aktivácia pomocou modemu

 1. Otvorte okno Aktivácia systému Windows kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na položky Počítač, Vlastnosti systému a Aktivovať systém Windows teraz.

 2. Kliknite na položku Zobraziť iné spôsoby aktivácie.

 3. Zadajte kód Product Key systému Windows 7 a kliknite na tlačidloĎalej.

 4. Kliknite na položku Použiť môj modem na priame pripojenie k aktivačnej službe. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 5. V rozbaľovacom zozname kliknite na umiestnenie, ktoré je k vám najbližšie, potom kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov.

Aktivácia pomocou telefónu

Ak sa systém Windows nepodarí aktivovať online, môžete systém Windows 7 aktivovať pomocou automatizovaného telefónneho systému.

 1. Otvorte okno Aktivácia systému Windows kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na položky Počítač, Vlastnosti systému a Aktivovať systém Windows teraz.

 2. Kliknite na položku Zobraziť iné spôsoby aktivácie.

 3. Zadajte kód Product Key systému Windows 7 a kliknite na tlačidloĎalej.

 4. Kliknite na položku Použiť automatizovaný telefónny systém. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 5. V rozbaľovacom zozname kliknite na umiestnenie, ktoré je k vám najbližšie a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Zatelefonujte na niektoré z uvedených telefónnych čísiel. Automatizovaný systém vás prevedie procesom aktivácie.

 7. Po zobrazení výzvy zadajte na klávesnici telefónu identifikáciu inštalácie zobrazené na obrazovke.

 8. Zapíšte identifikáciu potvrdenia, ktorú vám poskytne telefónny systém.

 9. V dialógovom okne aktivácie zadajte identifikáciu potvrdenia do priestoru v kroku 3, kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov.

 10. Ak aktivácia neprebehla úspešne, neskladajte. Budete presmerovaní k zástupcovi služieb zákazníkom, ktorý vám pomôže.

Poznámka

 • Ak pri nastavení počítača vyberiete možnosť automatickej aktivácie systému Windows online, pokus o spustenie automatickej aktivácie systému Windows sa začne tri dni po prvom zapnutí počítača.Potrebujete ďalšiu pomoc?