Aktivácia Windowsu: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa aktivácie systému Windows.

Zobraziť všetko

Ako aktivovať systém Windows 7?

Informácie o postupe aktivácie systému Windows 7 sa nachádzajú v téme Aktivácia systému Windows 7 v počítači.

Je aktivácia to isté ako registrácia?

Nie. Aktivácia je povinná, ale registrácia nie. Aktivácia je proces, ktorý zabezpečuje, že systém Windows nainštalovaný v počítači sa používa v súlade s licenčnými podmienkami pre softvér spoločnosti Microsoft. Registrácia je proces zadania určitých informácií (napríklad e-mailovej adresy), ktorý vám umožní získať technickú podporu, nástroje a tipy a ďalšie výhody spojené s používaním produktu.

Zhromažďuje aktivácia informácie, ktoré sa používajú na kontaktovanie používateľa?

Nie. Informácie zhromažďované počas aktivácie nebudú použité na kontaktovanie používateľa.

Je aktivácia nevyhnutná?

Áno. Po nainštalovaní systému Windows máte 30 dní na jeho aktiváciu online alebo telefonicky. Po aktivácii systému Windows budete môcť používať všetky funkcie systému Windows.

Ak bol systém Windows aktivovaný, prečo nie je systém Windows v mojom počítači pravý?

Pravý systém Windows predstavuje opakujúci sa proces, ktorý kontroluje, či sa zadaný kód Product Key používa s hardvérom, s ktorým bol spárovaný počas aktivácie. Ak sa zistí, že kód Product Key nie je pravý alebo platný, je pravdepodobné, že sa používa v inom počítači alebo je falošný.

Ďalšie informácie o pravom systéme Windows získate na webovej lokalite pravého systému Windows.

Je po vykonaní zmeny v hardvéri potrebné aktivovať systém Windows?

Možno. Ak výrazne zmeníte hardvér v počítači, napríklad inováciou pevného disku a pamäte súčasne, môže byť potrebné znova aktivovať systém Windows. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktivácia systému Windows 7 v počítači.

Bude niekedy potrebná opätovná aktivácia systému Windows v počítači?

Možno áno. Systém Windows možno bude potrebné aktivovať, ak:

  • Výrazne zmeníte hardvér v počítači, napríklad inováciou pevného disku a pamäte súčasne. Ak výrazná zmena hardvéru vyžaduje opätovnú aktiváciu systému Windows, zobrazí sa oznámenie a na aktiváciu systému Windows budete mať 3 dni.

  • Ak preinštalujete systém Windows. V takomto prípade budete mať na opätovnú aktiváciu systému Windows 30 dní.

Ak je potrebné znova aktivovať systém Windows v tom istom počítači, nie je potrebné kupovať nový kód Product Key. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktivácia systému Windows 7 v počítači.

Kde sa nachádza kód Product Key systému Windows?

Informácie o tom, kde sa nachádza kód Product Key, sa nachádzajú v téme Kde sa nachádza kód Product Key systému Windows 7?

Môžem kód Product Key používať vo viacerých počítačoch?

Rovnaký kód Product Key systému Windows na aktiváciu systému Windows 7 nie je možné použiť vo väčšom počte počítačov, než umožňujú Licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft. Licenčné podmienky zvyčajne umožňujú používať jeden kód Product Key systému iba na jednom počítači.

Ak použijete inštalačný disk alebo jednotku USB flash na inštaláciu systému Windows 7 do druhého počítača, budete musieť zakúpiť ďalšiu kópiu rovnakého vydania systému Windows 7, aby ste získali nový kód Product Key. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Získanie nového kódu Product Key systému Windows 7.

Čo mám robiť, ak je môj kód Product Key neplatný?

Ak sa počas inštalácie systému Windows 7 zobrazí chybové hlásenie oznamujúce, že váš kód Product Key nie je platný, ďalšie informácie nájdete v téme Chyba aktivácie systému Windows 7: neplatný kód Product Key.

Identifikácia článku: MSW700067Potrebujete ďalšiu pomoc?