Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Pridanie e-mailových adries do konta pomocou aliasov

Alias je ďalšia e-mailová adresa priradená vášmu kontu Microsoft. Používa rovnakú doručenú poštu, rovnaký zoznam kontaktov a rovnaké nastavenie konta ako primárny alias. Do svojho konta sa môžete prihlásiť pomocou ľubovoľného aliasu, pretože všetky aliasy používajú rovnaké heslo. Z aliasu môžete odosielať e-maily bez ohľadu na to, či používate e-mailovú aplikáciu (napríklad Outlook) alebo zariadenie (napríklad telefón).

Použitie aliasu tiež predstavuje najlepší spôsob zmeny e-mailu, ak si chcete ponechať všetku svoju poštu. Pridajte alias a potom môžete nový alias nastaviť ako primárny. Následne si môžete pôvodný alias ponechať alebo ho odstrániť. Ak máte e-mailovú adresu v doméne @hotmail.com, @live.com alebo @MSN.com a chcete pridať novú e-mailovú adresu, najlepším riešením je pridať alias.

Poznámka

 • V niektorých produktoch, ako je napríklad Windows 8 alebo Xbox 360, sa zobrazí iba primárny alias, ale môžete sa prihlásiť s ľubovoľným aliasom.

Zobraziť všetko

Pridanie aliasu do konta

 1. Prihláste sa na webovú lokalitu konta Microsoft.

 2. Vyberte položku Vaše údaje.

 3. Vyberte položku Spravovať prihlasovaciu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

 4. Vyberte položku Pridať e-mailový alias.

 5. Zadajte novú e-mailovú adresu a potom kliknite na položku Pridať e-mail. Ak už požadovanú adresu používa niekto iný, zobrazí sa výzva na zadanie inej adresy.
  – alebo –
  Vyberte položku Pridať existujúcu e-mailovú adresu ako alias konta Microsoft, zadajte existujúcu e-mailovú adresu a potom vyberte položku Pridať alias.

Poznámky

 • Ročne môžete vytvoriť až desať nových aliasov a maximum pre celkový počet aliasov je desať. Ak odstránite určitý alias, odpočíta sa od celkového počtu, ale nie od ročného limitu.

 • Existujúce adresy v doméne @hotmail.com, @live.com, Outlook.com a @msn.com nemožno pridať ako aliasy.

 • Alias môžete vytvoriť aj pomocou existujúcej e-mailovej adresy od iných poskytovateľov, ako napríklad Gmail, Yahoo! Plus alebo AIM Mail, ak ste adresu nepoužili na vytvorenie konta Microsoft.

Zmena primárneho aliasu

Primárny alias sa zobrazuje v zariadeniach, ako sú Xbox, Surface a Windows Phone, a je to e-mail, ktorý OneDrive používa na odosielanie, keď niečo zdieľate.

 1. Prihláste sa na webovú lokalitu konta Microsoft.

 2. Vyberte položku Vaše údaje.

 3. Vyberte položku Spravovať prihlasovaciu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

 4. Vedľa aliasu, ktorý chcete nastaviť ako primárny, vyberte položku Nastaviť ako primárny.

Poznámky:

  • Primárny alias môžete zmeniť dvakrát týždenne.

  • Ak váš primárny alias končí reťazcom @hotmail.com, @msn.com alebo @live.com a zmeníte ho, nebudete ho môcť znova nastaviť ako primárny.

Ak sa zobrazí hlásenie Ľutujeme, službe Outlook sa nepodarilo dokončiť túto požiadavku. Ak sa bude toto hlásenie zobrazovať aj naďalej, prejdite na stav služby a skontrolujte, či nedošlo k problému so službou Outlook, máte niekoľko možností, ktoré môžete vyskúšať:

Odstránenie aliasu z konta

 1. Prihláste sa na webovú lokalitu konta Microsoft.

 2. Vyberte položku Vaše údaje.

 3. Vyberte položku Spravovať prihlasovaciu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

 4. Vyberte položku Odstrániť vedľa aliasu, ktorý chcete odstrániť. Ak si priebehu 30 dní opätovne neuplatníte nárok na adresu, po uplynutí tejto lehoty sa adresa stane prístupnou pre ľubovoľného používateľa, ktorý ju bude chcieť používať.

Poznámka

 • Ak odstránite alias z konta EASI, príslušná adresa bude okamžite prístupná pre každého, kto ju chce používať.

  Ak odstránite e-mailovú adresu @hotmail alebo @MSN, nebude sa dať obnoviť.

Automatické zoraďovanie e-mailov adresovaných na aliasy

Všetky e-maily adresované na alias možno automaticky nasmerovať do vybratého priečinka.

 1. Na navigačnom paneli v službe Outlook.com vyberte položky Nastavenia a potom Možnosti.

 2. V časti Prispôsobenie služby Outlook kliknite na položku Pravidlá zoradenia nových správ a potom kliknite na tlačidlo Nové.

 3. V prvom poli vyberte položku Príjemca obsahuje a do druhého poľa zadajte alias, na ktorý sa má pravidlo vzťahovať.

 4. V treťom poli vyberte položku Premiestniť do.

 5. Vo štvrtom poli vyberte priečinok alebo ho vytvorte a potom ho vyberte.

 6. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť pravidlo.

Nastavenie aliasu ako predvolenej odosielacej adresy

 1. Na navigačnom paneli v službe Outlook.com vyberte položku Nastavenia a potom Možnosti.

 2. V časti Spravovanie konta kliknite na položku Vaše e-mailové kontá.

 3. V časti Predvolená adresa Od vyberte predvolené konto.

Adresu, z ktorej sa e-mail odošle, môžete zmeniť aj počas zostavovania e-mailu.

 1. V priečinku doručenej pošty kliknite na položku Nové.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa názvu konta v ľavom hornom rohu.

  Šípka nadol vedľa odosielajúcej adresy
 3. Vyberte adresu, z ktorej chcete odoslať e-mail.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri úprave svojich informácií, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.