Pridanie alebo zmena obalu albumu v prehrávači Windows Media Player


V rámci prehrávača Windows Media Player je možné zobraziť obaly albumov súvisiacich so skladbami v knižnici.

Kde sa dá nájsť obal albumu?

Prehrávač prevezme obal albumu z databázy online, v ktorej sa nachádzajú informácie od rôznych iných poskytovateľov údajov ako spoločnosť Microsoft, napríklad od spoločnosti AMG.

Pri kopírovaní a konvertovaní disku CD prevezme prehrávač aj obal albumu. Pri preberaní albumu sa prehrávač snaží spojiť disk CD s položkou v databáze online. Ak sa nájde zhoda, v prehrávači sa automaticky prevezmú informácie o médiu, ktoré sú k dispozícii pre disk CD, vrátane obrázka obalu albumu. V rámci prehrávača sa okrem toho pravidelne kontrolujú skladby v knižnici, pre ktoré chýba obal albumu. Ak je možné priradiť skladbu s chýbajúcim obalom albumu k položke v databáze online, v prehrávači sa prevezme chýbajúci obrázok obalu albumu. Informácie o zmene spôsobu preberania obrázka obalu albumu a ďalších informácií o médiu sa nachádzajú v téme Informácie o médiách v prehrávači Windows Media Player: najčastejšie otázky.

Prečo niekedy nie je obal albumu k dispozícii?

Prevzatie obalu albumu z databázy môže byť neúspešné v nasledujúcich situáciách:

 • Pri kopírovaní a konvertovaní disku CD nie ste pripojení na Internet.

 • Ste pripojení na Internet, ale v databáze online nie je k dispozícii obal albumu pre kopírovaný a konvertovaný disk CD (alebo v nej nie sú žiadne informácie o médiu).

 • Správca systému zabránil preberaniu niektorých položiek (napríklad obalov albumov) z Internetu.

 • Disk CD ste neskopírovali a neskonvertovali pomocou prehrávača Windows Media Player. Využitie iného programu môže brániť prehrávaču vo vyhľadávaní príslušných položiek v databáze online.

A nakoniec, ak sa v databáze online nachádza nesprávny obal albumu k niektorému disku CD, prehrávač prevezme nesprávny obal.

V nasledujúcej časti sú popísané možnosti, ako postupovať v prípade chýbajúceho alebo nesprávneho obalu albumu.

Zobraziť všetko

Pridanie obalu albumu z databázy online

Skúste pre album uložený v knižnici prehrávača nájsť zodpovedajúcu položku v databáze online. Ak nájdete v databáze zodpovedajúcu položku, prehrávač prevezme k nej priradený album do počítača.

Pri prevzatí obalu albumu sa v prehrávači prevezmú aj všetky informácie o médiu súvisiace s albumom (napríklad názov albumu, názvy skladieb a podobne). Ak ste predtým manuálne upravili informácie o danom médiu v knižnici, pomocou nasledujúcich krokov sa všetky zmeny prepíšu.

 1. Pripojte sa na Internet.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 3. Vyhľadajte album, ktorý chcete opraviť.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na album a potom kliknite na položku Nájsť informácie o albume.

 5. Ak sa zobrazí chybové hlásenie s upozornením na potrebu zmeniť pred aktualizáciou informácií o médiu nastavenie ochrany osobných údajov, postupujte nasledovne: V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti, potom kliknite na kartu Ochrana osobných údajov a vyberte začiarkavacie políčko Získavať informácie o médiách z Internetu a aktualizovať hudobné súbory. Potom zopakujte predchádzajúci krok.

  Ak nie je ponuka Nástroje zobrazená, bude potrebné zobraziť panel s ponukami. Postupujte tak, že kliknite na položku Usporiadať, ukážte na položku Rozloženie a potom kliknite na položku Zobraziť panel s ponukami.

 6. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazia správne informácie o albume alebo interpretovi, vyberte správnu položku a potom podľa pokynov na stránke automaticky aktualizujte informácie o obale albumu a médiách. Ak sa medzi výsledkami vyhľadávania nezobrazí správna informácia o albume, postupujte podľa pokynov na lokalite a zopakujte vyhľadávanie s inými kritériami vyhľadávania.

  • Ak sa zobrazia správne informácie o albume so všeobecnou ikonou namiesto obalu albumu, obal albumu nie je k dispozícii na prevzatie. Informácie o manuálnom pridávaní obalu albumu nájdete v postupe uvedenom v tejto téme.

Manuálne pridanie obalu albumu podľa vlastného výberu

Ak pri niektorých albumoch nie je uvedený obal, môžete k nemu manuálne priradiť obrázok podľa vlastného výberu. Pri manuálnom výbere obalu sa obrázok vloží do súboru a prehrávač vždy zobrazí vložený súbor ako obal albumu (namiesto obalu, ktorý prehrávač prípadne prevzal z databázy online).

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a ste v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Prejdite do albumu, pre ktorý chýba obal.

 3. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť ako obal albumu (môžete použiť obrázok uložený v počítači alebo dostupný na webovej lokalite), kliknite na obrázok pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Kopírovať.

  Pôvodný obrázok môže byť v ktoromkoľvek z nasledujúcich formátov: BMP, GIF, JPEG, PNG alebo TIFF.

 4. V knižnici prehrávača kliknite pravým tlačidlom myši na políčko obalu albumu a potom na položku Prilepiť obal albumu.

  Ku každej skladbe z albumu sa vloží kópia vybratého obrázka. Kópia obrázka sa pred vložením do súboru automaticky upraví na primeranú veľkosť a skonvertuje do formátu JPEG. Pôvodný obrázok zostane zachovaný.

Poznámka

 • Ak nie je možné pridať obal albumu manuálne, skontrolujte, či máte povolenie na úpravu súboru. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom na položku Otvoriť umiestnenie súboru. V priečinku kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, potom na položku Vlastnosti a zrušte začiarknutie políčka Iba na čítanie.

Kde je možné zobraziť obal albumu?

Obal albumu sa môže zobraziť na viacerých miestach v rámci prehrávača i mimo neho, napríklad:

 • v knižnici prehrávača,

 • na table so zoznamom na pravej strane prehrávača,

 • v oblasti stavu v dolnej časti prehrávača (pri ovládacích prvkoch prehrávania),

 • v určitých vizualizáciách,

 • v priečinku systému Windows, v ktorom sú uložené hudobné súbory (napríklad v priečinku Hudba),

 • v zobrazení Info Center (ak chcete vidieť toto zobrazenie v režime Prehráva sa, kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť zobrazenia videí a vizualizácií, ukážte na položku Vizualizácie a potom na položku Zobrazenie Info Center),

 • v dialógovom okne Nájsť informácie o albume (dialógové okno sa zobrazí po kliknutí na príkaz Nájsť informácie o albume).

Obal albumu, ktorý sa zobrazí v dialógovom okne Nájsť informácie o albume, vytvorili poskytovatelia údajov, napríklad spoločnosť AMG. Obal albumu uvedený v zobrazení Info Center poskytuje aktuálne vybratý internetový obchod. Informácie o prepínaní medzi internetovými obchodmi sa nachádzajú v téme Nákupy online v prehrávači Windows Media Player.

Zobrazenie obalu albumu pri prehrávaní hudby

 • Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Spustite prehrávanie skladby v režime Prehráva sa. Pravým tlačidlom myši kliknite na voľný priestor v prehrávači (napríklad naľavo od tlačidla Stop), ukážte na položku Vizualizácie a potom kliknite na položku Grafika albumu.

   Ak je prehrávač práve otvorený a nachádzate sa v knižnici prehrávača, kliknite na tlačidlo Prepnúť do režimu Prehráva saObrázok tlačidla Prepnúť do zoznamu Prehráva sa v pravom dolnom rohu prehrávača.

   V oblasti vizualizácie sa zobrazí veľký obal albumu.

  • Spustite prehrávanie sklady v knižnici prehrávača. Ak sa nezobrazuje tabla so zoznamom, kliknite na kartu Prehrať.

   Ak je prehrávač otvorený a ste v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.

   Na table so zoznamom sa zobrazí malý obal albumu.Potrebujete ďalšiu pomoc?