Pridanie zariadenia alebo počítača do siete


Postup pridávania zariadenia alebo počítača do siete sa bude líšiť podľa operačného systému na vašom počítači a podľa toho, či vaše sieťové zariadenia podporujú novšie technológie. Ďalšie informácie o nastavovaní siete nájdete v téme Vytvorenie domácej siete.

Zobraziť všetko

Postup pridania bezdrôtového počítača so systémom Windows 7 alebo balíkom Windows Vista Service Pack 2 použitím tlačidla

Ak váš smerovač podporuje funkciu Windows Connect Now (WCN) alebo funkciu Wi-Fi Protected Setup (WPS), počítač môžete do siete pridať nasledovným postupom:

 1. Zapnite počítač.

 2. Kliknutím na ikonu siete (Obrázok ikony bezdrôtovej siete alebo Obrázok ikony káblovej siete) v oblasti oznámení otvorte okno Pripojiť k sieti.

  Zobrazí sa zoznam momentálne dostupných sietí.

 3. Kliknite na svoju sieť a potom kliknite na položku Pripojiť.

 4. Namiesto zadania kľúča zabezpečenia alebo prístupovej frázy stlačte na smerovači tlačidlo funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS). Smerovač automaticky nastaví počítač na pripojenie k sieti a použije sa nastavenie zabezpečenia siete.

  Obrázok technológie Windows Connect Now, pomocou ktorej sa pridáva počítač do siete
  Windows Technológia Connect Now umožňuje pridať počítač do siete.

Poznámka

 • Funkcia WCN nastaví sieťové pripojenie so zapnutým zabezpečením v predvolenom nastavení. Nastavenia zabezpečenia je možné neskôr v prípade potreby zmeniť.

Pridanie bezdrôtového počítača so systémom Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP pomocou disku USB flash

Ak sú nastavenia uložené na disku USB flash, tento disk môžete použiť na pridanie počítačov do siete. Postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do počítača, ktorý chcete pridať do siete.

 2. Zapojte disk USB flash do portu USB na počítači.

 3. Ak ide o počítač so systémom Windows 7 alebo Windows Vista, v dialógovom okne Automatické prehrávanie kliknite na položku Sprievodca nastavením bezdrôtovej siete.

  Ak ide o počítač so systémom Windows XP, v dialógovom okne Disk USB flash kliknite na položku Sprievodca nastavením bezdrôtovej siete.

  Zobrazí sa výzva na reštartovanie počítača.

Poznámka

 • Ak chcete nastavenia bezdrôtovej siete uložiť na disk USB flash, vložte ho do počítača a postupujte podľa nasledovných krokov:

  1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom kliknite na položku Centrum sietí.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Spravovať bezdrôtové siete.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na sieť, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na položku Kopírovať tento profil siete na jednotku USB flash.

  4. Vyberte zariadenie USB a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  5. Postupujte podľa pokynov sprievodcu a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Manuálne pridanie bezdrôtového počítača so systémom Windows 7

 1. Prihláste sa do počítača.

 2. Kliknutím na ikonu siete (Obrázok ikony bezdrôtovej siete alebo Obrázok ikony káblovej siete) v oblasti oznámení otvorte okno Pripojiť k sieti.

 3. Zo zobrazeného zoznamu vyberte bezdrôtovú sieť a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 4. Po zobrazení výzvy zadajte kľúč zabezpečenia siete alebo prístupovú frázu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Po pripojení k sieti sa zobrazí hlásenie s potvrdením.

 5. Ak chcete potvrdiť pridanie počítača, postupujte nasledovne:

  Ak chcete otvoriť okno Sieť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť počítače a zariadenia v sieti.

  Mala by sa zobraziť ikona pridaného počítača a ostatných počítačov a zariadení, ktoré sú súčasťou siete.

Poznámka

Manuálne pridanie bezdrôtového počítača so systémom Windows Vista

 1. Prihláste sa do počítača.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Pripojiť na.
 3. Zo zobrazeného zoznamu vyberte bezdrôtovú sieť a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 4. Po zobrazení výzvy zadajte kľúč zabezpečenia siete alebo prístupovú frázu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Po pripojení k sieti sa zobrazí potvrdzujúca správa.

 5. Ak chcete potvrdiť pridanie počítača, postupujte nasledovne:

  Ak chcete otvoriť okno Sieť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť počítače a zariadenia v sieti.

  Mala by sa zobraziť ikona pridaného počítača a ostatných počítačov a zariadení, ktoré sú súčasťou siete.

Poznámka

 • Ak sa v priečinku Sieť nezobrazujú ikony, je možné, že je vypnuté zisťovanie siete a zdieľanie súborov. Ak chcete zapnúť zisťovanie siete a zdieľanie súborov, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Sieť a Internet, kliknite na položku Centrum sietí a potom v časti Zdieľanie a zisťovanie zmeňte požadované nastavenia.

Manuálne pridanie bezdrôtového počítača so systémom Windows XP

 1. Prihláste sa do počítača ako správca.

 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu Názov počítača a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. Ak názov pracovnej skupiny nie je WORKGROUP, zmeňte ho na názov WORKGROUP a potom kliknite na tlačidlo OK. V opačnom prípade kliknutím na tlačidlo Zavrieť zatvorte dialógové okno Zmena názvu počítača.

  Ak bude potrebné zmeniť názov pracovnej skupiny, zobrazí sa výzva na reštartovanie počítača. Reštartujte počítač a potom pokračujte krokmi uvedenými nižšie.

 5. Kliknite na ponuku Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieťové a internetové pripojenia a potom na položku Sieťové pripojenia.

 6. Kliknite na ikonu pripojenia bezdrôtovej siete a potom v časti Sieť – úlohy kliknite na položku Zobraziť dostupné bezdrôtové siete.

 7. Zo zobrazeného zoznamu vyberte bezdrôtovú sieť a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť.

Pridanie počítača s káblovým pripojením (Ethernet) so systémom Windows 7

 1. Zapojte počítač do rozbočovača, prepínača alebo smerovača a potom ho zapnite. (Ak je k dispozícii káblové pripojenie k sieti Ethernet a v miestnosti s počítačom sa nachádza konektor, môžete zapojiť počítač do konektora siete Ethernet.)

 2. Ak chcete potvrdiť pridanie počítača, postupujte nasledovne:

  Ak chcete otvoriť okno Sieť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť počítače a zariadenia v sieti.

  Mala by sa zobraziť ikona pridaného počítača a ostatných počítačov a zariadení, ktoré sú súčasťou siete.

Poznámka

Pridanie počítača s káblovým pripojením (Ethernet) so systémom Windows Vista

 1. Zapojte počítač do rozbočovača, prepínača alebo smerovača a potom ho zapnite. (Ak je k dispozícii káblové pripojenie k sieti Ethernet a v miestnosti s počítačom sa nachádza konektor, môžete zapojiť počítač do konektora siete Ethernet.)

 2. Ak chcete potvrdiť pridanie počítača, postupujte nasledovne:

  Ak chcete otvoriť okno Sieť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť počítače a zariadenia v sieti.

  Mala by sa zobraziť ikona pridaného počítača a ostatných počítačov a zariadení, ktoré sú súčasťou siete.

Poznámka

 • Ak sa v priečinku Sieť nezobrazujú ikony, je možné, že je vypnuté zisťovanie siete a zdieľanie súborov. Ak chcete zapnúť zisťovanie siete a zdieľanie súborov, kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Sieť a Internet, kliknite na položku Centrum sietí a potom v časti Zdieľanie a zisťovanie zmeňte požadované nastavenia.

Pridanie počítača s káblovým pripojením (Ethernet) so systémom Windows XP

 1. Zapojte počítač do rozbočovača, prepínača alebo smerovača a potom ho zapnite. (Ak je k dispozícii káblové pripojenie k sieti Ethernet a v miestnosti s počítačom sa nachádza konektor, môžete zapojiť počítač do konektora siete Ethernet.)

 2. Prihláste sa do počítača ako správca.

 3. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Názov počítača a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 5. Ak názov pracovnej skupiny nie je WORKGROUP, zmeňte ho na názov WORKGROUP a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Po zmene názvu pracovnej skupiny sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača. Reštartujte počítač a potom pokračujte krokmi uvedenými nižšie.

 6. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Miesta v sieti.

 7. V ľavej table v časti Sieť – úlohy kliknite na položku Zobraziť počítače pracovnej skupiny.

 8. V zobrazenom zozname vyberte počítač a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť.

Pridanie bezdrôtového zariadenia

Ak chcete k počítaču pridať telefón, klávesnicu, myš alebo iné bezdrôtové zariadenie s technológiou Bluetooth, postupujte podľa pokynov v téme Pripojenie k zariadeniam Bluetooth a iným bezdrôtovým alebo sieťovým zariadeniam. Ak chcete pridať do siete bezdrôtové zariadenie, ako napríklad bezdrôtovú tlačiareň alebo bezdrôtový server, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Zapnite zariadenie.

 2. Zariadenie pridajte do siete podľa pokynov, ktoré s nim boli dodané.

 3. Po pridaní zariadenia sa prihláste do počítača v sieti.

 4. Ak chcete potvrdiť pridanie zariadenia, postupujte nasledovne:

  Ak chcete otvoriť okno Sieť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť počítače a zariadenia v sieti.

  Mala by sa zobraziť ikona zariadenia. V prípade tlačiarne je potrebné povoliť zdieľanie tlačiarne a umožniť tak jej používanie ostatnými počítačmi v sieti.

Poznámka

Pridanie zariadenia s káblovým pripojením

 1. Zapnite zariadenie a pripojte ho k rozbočovaču, prepínaču, smerovaču alebo k počítaču, ktorý je pripojený k rozbočovaču, prepínaču alebo smerovaču. Zariadenie je teraz pripojené k sieti.

 2. Ak chcete potvrdiť pridanie zariadenia, postupujte nasledovne:

  Ak chcete otvoriť okno Sieť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť počítače a zariadenia v sieti.

  Mala by sa zobraziť ikona zariadenia. Ak je zariadením tlačiareň, bude možno potrebné zapnúť zdieľanie tlačiarne, aby ju mohli používať ostané počítače v sieti.

Poznámka

Pridanie tlačiarne

 • Môžete pridať tlačiareň s priamym pripojením k počítaču (tzv. lokálna tlačiareň), môžete pridať tlačiareň do siete alebo ju pripojiť k zdieľanej tlačiarni. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia tlačiarne.Potrebujete ďalšiu pomoc?