Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Pridanie priateľov z Facebooku a z iných sociálnych sietí

Priateľov zo služby Facebook a z iných sociálnych sietí môžete pridať do aplikácie Ľudia.

 1. Prejdite na lokalitu http://people.live.com.

 2. V časti Pridať osoby do zoznamu kontaktov kliknite na niektorú službu (napríklad Facebook, Twitter, Google atď.).

 3. Podľa pokynov pridajte službu.

Odstránenie sociálnej siete zo služby Outlook.com

 1. Prejdite na lokalitu http://people.live.com.

 2. Vpravo hore sa v časti Pripojené k zobrazujú sociálne siete pripojené k vášmu kontu Outlook.com. Kliknite na sociálnu sieť, ktorú chcete odstrániť.

 3. V prípade služby Facebook zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Zobraziť priateľov zo služby Facebook a ich aktuality.
  – alebo –
  V prípade služby Twitter zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Zobraziť kontakty zo služby Twitter a ich tweety.
  – alebo –
  V prípade služby LinkedIn zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Zobraziť kontakty zo služby LinkedIn a ich aktualizácie.
  – alebo –
  V prípade iných sociálnych sietí zrušte začiarknutie príslušného políčka.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete importovať kontakty pomocou súboru CSV (formát, ktorý bežne používajú iné programy na export údajov), kliknite na položku Importovať zo súboru.

Poznámka

 • Ak chcete zrušiť tablu Pridať osoby do zoznamu kontaktov, kliknite na položku Nie, ďakujem. Ak ju chcete znova otvoriť, kliknite na položku Spravovať a potom kliknite na položku Pridať osoby.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri zdieľaní a aktualitách zo sociálnych sietí, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?