Pridanie položiek do knižnice prehrávača Windows Media Player


Knižnicu programu Windows Media Player môžete použiť na organizovanie celej kolekcie digitálnych médií v počítači vrátane hudby, videa a obrázkov. Po pridaní súborov do knižnice prehrávača môžete prehrávať súbory, napaľovať zmiešané disky CD, vytvárať zoznamy skladieb, synchronizovať súbory s prenosnými prehrávačmi hudby a videa a vysielať súbory na iné zariadenia v domácej sieti. Súbory môžete do knižnice prehrávača pridať niekoľkými spôsobmi:

 • Monitorovanie priečinkov. Pri prvom spustení prehrávač automaticky prehľadá určité predvolené priečinky uložené v počítači v knižniciach Hudba, Obrázky, Videá a Nahraté programy. Po pridaní alebo odstránení súborov v týchto knižniciach médií prehrávač automaticky vykoná aktualizáciu svojich mediálnych súborov. Do knižníc systému Windows môžete tiež zahrnúť nové priečinky z iných umiestnení v počítači alebo z odpojiteľných ukladacích zariadení.

 • Pridanie prehrávaných mediálnych súborov. Keď prehráte mediálny súbor v počítači alebo z odpojiteľného ukladacieho zariadenia, súbor sa automaticky zahrnie do knižnice prehrávača, takže k nemu budete mať prístup priamo z prehrávača. Ak máte prístup k vzdialeným mediálnym súborom uloženým na iných počítačoch v sieti, môžete zmeniť nastavenia prehrávača tak, aby sa tieto vzdialené súbory pridali do knižnice prehrávača pri ich prehrávaní. Prehrávač automaticky nepridáva súbory prehrávané z vymeniteľného média, ako je napríklad disk CD alebo DVD.

 • Kopírovanie a konvertovanie z disku CD. Prehrávač sa môže použiť na kopírovanie a konvertovanie skladieb z zvukových diskov CD. Počas kopírovania a konvertovania sa skladby ukladajú ako súbory v počítači. Ďalšie informácie o kopírovaní a konvertovaní hudby z diskov CD sa nachádzajú v téme Kopírovanie a konvertovanie hudby z disku CD.

 • Preberanie hudby a videa z internetových obchodov. Do internetových obchodov môžete získať prístup priamo z prehrávača. Po prihlásení môžete z internetových obchodov preberať hudobné súbory a videosúbory. Ďalšie informácie o internetových obchodoch sa nachádzajú v téme Nákupy online v prehrávači Windows Media Player.

Táto téma je venovaná prvým dvom spôsobom, ktoré sa dajú použiť v knižnici prehrávača. Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Pridanie priečinka, ktorý má prehrávač sledovať

Ak máte nesledovaný priečinok, ktorý obsahuje mediálne súbory vo vašom počítači, môžete ho zahrnúť do jednej z knižníc systému Windows, aby ho mohol prehrávač nájsť.

Obrázok ponuky Spravovať knižnice
Ponuka Spravovať knižnice
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať.

 3. Kliknite na položku Spravovať knižnice a potom kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Hudba. Kliknutím na túto možnosť otvoríte dialógové okno Umiestnenia knižníc hudby.

  • Videá. Kliknutím na túto možnosť otvoríte dialógové okno Umiestnenia knižníc videí.

  • Obrázky. Kliknutím na túto možnosť otvoríte dialógové okno Umiestnenia knižníc obrázkov.

  • Nahraté TV vysielanie. Kliknutím na túto možnosť otvoríte dialógové okno Umiestnenia knižníc nahratých programov.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Vyhľadajte priečinok v zozname, kliknite na tlačidlo Zahrnúť priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie priečinka sledovaného prehrávačom

Ak už viac nechcete, aby prehrávač sledoval priečinok, ktorý je zahrnutý v niektorej z knižníc systému Windows v počítači, môžete priečinok z knižnice odstrániť.

Obrázok ponuky Spravovať knižnice
Ponuka Spravovať knižnice
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať.

 3. Kliknite na položku Spravovať knižnice a potom kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Hudba. Kliknutím na túto možnosť otvoríte dialógové okno Umiestnenia knižníc hudby.

  • Videá. Kliknutím na túto možnosť otvoríte dialógové okno Umiestnenia knižníc videí.

  • Obrázky. Kliknutím na túto možnosť otvoríte dialógové okno Umiestnenia knižníc obrázkov.

  • Nahraté TV vysielanie. Kliknutím na túto možnosť otvoríte dialógové okno Umiestnenia knižníc nahratých programov.

 4. Vyhľadajte priečinok v zozname, kliknite na tlačidlo Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena automatického pridávania prehrávaných mediálnych súborov do knižnice prehrávača

Prehrávač automaticky pridáva súbory z počítača do svojej knižnice pri ich prehrávaní. Ak chcete prehrať mediálne súbory bez ich pridania do knižnice prehrávača, môžete túto funkciu jednoducho vypnúť. Môžete tiež vybrať možnosť automatického pridania vzdialených mediálnych súborov (súborov uložených na iných počítačoch v sieti) do knižnice prehrávača pri ich prehrávaní.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať, potom na položku Možnosti a nakoniec na kartu Prehrávač.

 3. Vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Ak nechcete, aby sa mediálne súbory v počítači pridávali do knižnice prehrávača pri ich prehrávaní, zrušte začiarknutie políčka Pri prehrávaní pridávať lokálne multimediálne súbory do knižnice a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete, aby sa vzdialené mediálne súbory automaticky pridávali do knižnice prehrávača pri ich prehrávaní, začiarknite políčko Pri prehrávaní pridávať vzdialené multimediálne súbory do knižnice a potom kliknite na tlačidlo OK.



Potrebujete ďalšiu pomoc?