Čo treba vedieť pred pridaním televíznych kariet na používanie v aplikácii Windows Media Center?


Televízna karta je zariadenie, ktoré umožňuje pripojenie televízneho signálu k počítaču. S aplikáciou Windows Media Center a kompatibilnou televíznou kartou môžete naživo sledovať televízne relácie a filmy v počítači, či nahrávať a pozrieť si ich neskôr. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Televízia v počítači: Informácie o televíznych signáloch a televíznych kartách a Nastavenie televízneho signálu v aplikácii Windows Media Center.

Kúpa televíznej karty

Dnes je na trhu široká ponuka televíznych kariet od rôznych výrobcov. Niektoré televízne karty sa dodávajú s diaľkovým ovládačom pre aplikáciu Media Center, ktorý umožňuje prepínanie kanálov, nahrávanie relácií a oveľa viac – to všetko v rámci celej miestnosti. Pri kúpe televíznej karty je možný výber spomedzi týchto štyroch základných typov:

 • Interná televízna karta, ktorá sa musí nainštalovať do počítača.

 • Externá televízna karta, ktorá sa v počítači pripája do voľného portu USB alebo portu rozhrania IEEE 1394 .

 • Sieťová televízna karta, ktorú sa pripája do voľného portu Ethernet na smerovači.

 • Externá televízna karta, ktorá sa pripája do zásuvky CardBus alebo ExpressCard v prenosnom počítači.

Na trhu je k dispozícii veľa televíznych kariet, preto je dôležité vybrať kartu kompatibilnú s prijímaným televíznym signálom. Informácie o typoch signálu, ktoré sa v televíznej karte podporujú, sa nachádzajú na obale alebo na webovej lokalite výrobcu.

Ak chcete zistiť, ktoré modely televíznych kariet sú kompatibilné s vašou konfiguráciou počítača, obráťte sa na výrobcu počítača alebo navštívte webovú lokalitu Windows Logo'd Products List.

Príjem televízneho signálu

Ak chcete prijímať televízny signál v počítači, daný typ signálu musí podporovať televízna karta aj aplikácia Media Center. Po pripojení kompatibilného televízneho signálu do počítača môžete nastaviť signál v aplikácií Media Center tak, aby ste mohli sledovať a nahrávať televízne relácie a filmy. Schopnosť sledovať a nahrávať televízne programy v počítači s aplikáciou Media Center závisí od nasledujúcich faktorov:

 • Systémové prostriedky, ktoré sú k dispozícii v počítači. Medzi ne patrí rýchlosť procesora, pamäť, možnosti grafickej karty, ako aj dostupné porty.

 • Miesto, kde sa nachádzate vrátane typov signálov, ktoré sa na danom mieste dajú prijímať. Podrobnejšie informácie získate od miestneho poskytovateľa káblových alebo satelitných služieb.

 • To, či je dostupný televízny signál digitálny alebo analógový. Analógové televízne signály sa niekedy prijímajú prostredníctvom káblovej televízie, satelitu alebo terestriálne pomocou antény. Digitálne televízne signály sa vysielajú podobnými prostriedkami, ale poskytujú vynikajúcu kvalitu obrazu a zvuku v porovnaní s analógovými signálmi. Ďalšie informácie o rôznych typoch signálov, ktoré sú kompatibilné s aplikáciou Windows Media Center, sa nachádzajú v téme Televízne signály podporované aplikáciou Windows Media Center.

 • Televízna karta vrátane typu signálu, ktorý dokáže prijímať. Na kontaktovanie výrobcu, od ktorého môžete získať ďalšie informácie, pozrite webovú lokalitu Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača.

 • Typ antény pripojenej k počítaču. (To platí len pri príjme televízneho signálu cez terestriálnu anténu.)

Pridanie televíznej karty do počítača

Ak k počítaču pripojíte jednu televíznu kartu, môžete sledovať alebo nahrávať živé vysielanie v aplikácii Media Center len na jednom kanáli naraz. Ak k počítaču pripojíte dve televízne karty alebo dvojitú kartu, môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

 • sledovať živé televízne vysielanie na jednom kanáli a zároveň na inom kanáli nahrávať ďalšiu reláciu,

 • nahrávať dve rozličné televízne relácie vysielané na dvoch rozličných kanáloch zároveň,

 • sledovať už nahratú televíznu reláciu a zároveň nahrávať dve rozličné relácie vysielané na dvoch rozličných kanáloch zároveň.

Skôr, než do počítača pridáte televízne karty, zvážte nasledujúce faktory:

 • Každá televízna karta pripojená k počítaču môže vyžadovať inštaláciu ovládača. Informácie o prevzatí a inštalácii najnovšieho ovládača sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne. Informácie o ovládači získate aj na webovej lokalite výrobcu počítača alebo televíznej karty.

 • Aplikácia Media Center podporuje maximálne štyri analógové televízne karty a štyri digitálne televízne karty v jednom počítači. (Ak nastavenie zahŕňa aj digitálne káblové prijímače, maximálny počet prijímačov je štyri.)

 • Ak máte k počítaču pripojených viacero televíznych kariet rovnakého typu, musia mať rovnaký zdroj signálu. Napríklad, ak máte dve analógové televízne karty a prijímate analógový signál zo zásuvky v stene, televízny signál pred pripojením káblov k počítaču rozdeľte pomocou rozdeľovača.

 • Pri používaní zariadenia s viacerými televíznymi kartami (napríklad dvojitá karta alebo kombinovaná karta) aplikácia Media Center rozpozná každú televíznu kartu ako samostatné zariadenie. Napríklad jedna dvojitá analógová karta sa počíta ako dve analógové karty.

 • Ak máte analógovú kartu a plánujete nainštalovať digitálny káblový prijímač (špeciálne zariadenie na príjem signálu digitálnej káblovej televízie), je potrebné analógovú televíznu kartu odinštalovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Digitálne káblové prijímače: najčastejšie otázky. (Toto obmedzenie neplatí pri príjme digitálneho televízneho signálu cez satelit alebo terestriálnu anténu.)

 • Môžete pridať viacero televíznych kariet, ktoré umožňujú príjem signálu vo formáte HDTV. Môžete mať napríklad dve digitálne televízne karty s podporou digitálneho signálu, napríklad signálu ATSC alebo ClearQAM, a zároveň dva digitálne káblové prijímače.Potrebujete ďalšiu pomoc?