Upravením jasu a kontrastu monitora môžete zlepšiť čitateľnosť textu a zobraziť digitálne obrázky tak, aby vernejšie zodpovedali zobrazeniu pri tlači.

Lepšie výsledky pri úprave nastavení jasu a kontrastu monitora dosiahnete, ak použijete nástroj Kalibrácia farieb obrazovky. (Nástroj Kalibrácia farieb obrazovky pomáha pri úprave týchto a ďalších nastavení farieb.) Ďalšie informácie o kalibrácii farieb obrazovky v systéme Windows sa nachádzajú v téme Kalibrácia obrazovky.

Spôsob úpravy jasu a kontrastu sa líši v závislosti od konkrétneho monitora.

 • Tlačidlá jasu a kontrastu na prednej strane monitora. Niektoré monitory majú ovládacie prvky jasu a kontrastu na prednej strane a používajú štandardné symboly zobrazené na nasledujúcom obrázku.

  Obrázok symbolov pre kontrast a jas
  Symboly pre kontrast a jas
 • Ponuka na obrazovke. Nastavenia jasu a kontrastu môžete na niektorých monitoroch zmeniť pomocou ponuky na obrazovke. V mnohých prípadoch možno ponuku na obrazovke zobraziť stlačením tlačidla – zvyčajne označeného ako Menu (Ponuka) – na prednej strane monitora.

 • Monitor prenosného počítača. Monitory prenosných počítačov nemajú na prednej strane ovládacie prvky jasu a kontrastu. Na väčšine prenosných počítačov sa nenachádza ovládací prvok na nastavenie kontrastu. Na mnohých prenosných počítačoch však môžete nastaviť jas stlačením a podržaním klávesu Fn a následným stlačením funkčného klávesu na zníženie (Obrázok tlačidla zníženia jasu) alebo zvýšenie jasu (Obrázok tlačidla zvýšenia jasu). Pri používaní nástroja Kalibrácia farieb obrazovky na prenosnom počítači nastavte na obrazovke maximálny jas.

Ďalšie informácie o nastavení jasu a kontrastu obrazovky získate v dokumentácii dodanej s monitorom alebo na webovej lokalite výrobcu.

Automatická úprava jasu prostredníctvom prispôsobivého jasu

Prispôsobivý jas je funkcia systému Windows, ktorá pomocou svetelného senzora automaticky upravuje jas obrazovky tak, aby zodpovedal svetelným podmienkam v okolí počítača. Ak chcete používať funkciu prispôsobivého jasu, musíte mať v počítači nainštalované a zapnuté svetelné senzory.

Ak chcete určiť, či monitor vášho prenosného počítača alebo stolného počítača podporuje funkciu prispôsobivého jasu, nájdite v možnostiach napájania nastavenie Zapnúť prispôsobivý jas (popísané v nasledujúcom postupe) alebo si prečítajte informácie dodané s počítačom.

Zapnutie a vypnutie prispôsobivého jasu

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Pri ľubovoľnom vybratom pláne kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu.

 3. Kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

 4. V zozname rozbaľte položku Obrazovka a potom rozbaľte položku Zapnúť prispôsobivý jas.

 5. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobivý jas, keď je počítač napájaný z batérie, kliknite na položku Z batérie a potom v zozname kliknite na položku Zapnuté alebo Vypnuté.

 6. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobivý jas, keď je počítač napájaný zo siete, kliknite na položku Zo siete a potom v zozname kliknite na položku Zapnuté alebo Vypnuté.

 7. Kliknite na tlačidlo Použiť. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Funkcia prispôsobivého jasu nie je k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7.Potrebujete ďalšiu pomoc?