Rozšírené možnosti spustenia (vrátane núdzového režimu)


Z obrazovky Rozšírené možnosti spúšťania systému môžete spustiť systém Windows v rozšírených režimoch riešenia problémov. Túto ponuku možno zobraziť tak, že zapnete počítač a pred spustením systému Windows stlačíte kláves F8.

Pri niektorých možnostiach, napríklad v núdzovom režime, sa systém Windows spustí v obmedzenom stave, v ktorom sa spúšťajú len najzákladnejšie súčasti. Ak sa pri spustení v núdzovom režime problém znova nevyskytne, môžete ako jeho príčinu vylúčiť predvolené nastavenie a ovládače základných zariadení a služby. Pomocou ďalších možností sa systém Windows spúšťa s rozšírenými funkciami určenými pre správcov systému a odborníkov v oblasti informačných technológií. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre odborníkov v oblasti informačných technológií.

Zobraziť všetko

Oprava počítača

Zobrazuje zoznam nástrojov na obnovenie systému, ktoré môžete použiť na opravu problémov so spustením, na spustenie diagnostiky alebo obnovenie systému. Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že máte nástroje nainštalované na pevnom disku počítača. Ak máte inštalačný disk systému Windows, nástroje na obnovenie systému nájdete na tomto disku. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Oprava pri spustení systému: najčastejšie otázky.

Núdzový režim

Spúšťa systém Windows s minimom ovládačov a služieb. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je núdzový režim?.

Núdzový režim s použitím siete

Spustí systém Windows v núdzovom režime a obsahuje sieťové ovládače a služby potrebné na prístup k Internetu a ďalším počítačom v sieti.

Núdzový režim s príkazovým riadkom

Spustí systém Windows v núdzovom režime s oknom príkazového riadka namiesto zvyčajného rozhrania systému Windows. Táto možnosť je určená pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov.

Povolenie zapisovania pri spúšťaní

Vytvorí súbor ntbtlog.txt, v ktorom sú uvedené všetky ovládače nainštalované pri spustení systému, ktoré by mohli byť užitočné na rozšírené riešenie problémov.

Povolenie videa s nízkym rozlíšením (640×480)

Spustí systém Windows pomocou aktuálneho ovládača grafickej karty s nastavením nízkeho rozlíšenia a frekvencie obnovovania obrazovky. Pomocou tohto režimu možno obnoviť nastavenie obrazovky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena rozlíšenia obrazovky.

Posledná známa funkčná konfigurácia (rozšírené)

Spustí systém Windows s poslednou konfiguráciou databázy Registry a ovládačov, ktorá pracovala správne. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Použitie poslednej funkčnej konfigurácie.

Režim obnovenia adresárových služieb

Spustí radič domény systému Windows so spustenou službou Active Directory, aby bolo možné obnovenie adresárových služieb. Táto možnosť je určená pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov.

Režim ladenia

Spustí systém Windows v režime rozšíreného riešenia problémov určenom pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov systému.

Zakázanie automatického reštartovania po zlyhaní systému

Zabraňuje automatickému reštartovaniu systému Windows v prípade, že určitá chyba spôsobila zlyhanie systému Windows. Túto možnosť vyberte len v prípade, že došlo k zacykleniu systému Windows, t.j. keď nastane zlyhanie systému Windows, systém sa pokúsi reštartovať a opätovne nastane jeho zlyhanie.

Zakázanie vynútenia podpisu ovládača

Umožňuje inštaláciu ovládačov, ktoré obsahujú neplatné podpisy.

Normálne spustenie systému Windows

Spustí systém Windows v normálnom režime.Potrebujete ďalšiu pomoc?