Použitie miestnych a jazykových nastavení pre vyhradené kontá


Po vybratí miestneho a jazykového nastavenia pre počítač, ako je napríklad predvolený vstupný jazyk alebo rozloženie klávesnice, možno toto nastavenie použiť pre kontá v systéme Windows, ktoré sa nazývajú vyhradené kontá. Medzi vyhradené kontá patrí predvolené používateľské konto a systémové kontá. Tieto kontá sú popísané nižšie.

  1. Otvorte ovládací panel Miestne a jazykové nastavenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Hodiny, jazyky a oblasť a následným kliknutím na položku Miestne a jazykové nastavenie.

  2. Kliknite na kartu Správa a potom kliknite na tlačidlo Kopírovať nastavenia. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete skopírovať aktuálne nastavenie do predvoleného používateľského konta, začiarknite políčko Nové používateľské kontá. Predvolené konto sa používa ako šablóna na vytváranie nových používateľských kont. Toto nastavenie umožňuje správcom nastaviť predvolený formát, rozloženie klávesnice a jazyk zobrazenia pre nových používateľov. Tieto nastavenia sa použijú pre každé používateľské konto vytvorené v počítači po skopírovaní nastavenia do predvoleného používateľského konta. Existujúce používateľské kontá sa nezmenia.

    • Ak chcete skopírovať aktuálne nastavenie na uvítaciu obrazovku a do ostatných systémových kont (lokálny systém, lokálna služba a sieťová služba), začiarknite políčko Uvítacia obrazovka a systémové kontá. Systémové kontá sú špeciálne kontá používané službami systému Windows. Toto nastavenie umožňuje správcom určiť jazyk zobrazenia a rozloženie klávesnice pre úvodnú obrazovku. Nastaví tiež jazyk zobrazenia pre používateľov, ktorí neurčili jazyk zobrazenia.Potrebujete ďalšiu pomoc?