Automatické prehrávanie: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa automatického prehrávania.

Zobraziť všetko

Predvolené nastavenie zariadenia alebo média mi nevyhovuje. Ako sa dá zmeniť?

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text automatické prehrávanie a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. V zozname vedľa zariadenia alebo typu média kliknite na novú akciu, ktorú chcete nastaviť.

Ako nastaviť funkciu automatického prehrávania, aby sa nezobrazovala výzva na zadanie požadovaného programu?

Existujú dva spôsoby:

Úplné vypnutie funkcie automatického prehrávania

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text automatické prehrávanie a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. Odstráňte začiarknutie políčka Použiť automatické prehrávanie pre všetky médiá a zariadenia a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vypnutie funkcie automatického prehrávania iba pre jeden typ média

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text automatické prehrávanie a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. V zozname vedľa každého typu média, pre ktoré sa nemá zobrazovať výzva, kliknite na položku Nevykonať žiadnu akciu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ako zabezpečiť zobrazovanie výzvy pri každej požadovanej akcii?

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text automatické prehrávanie a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. V zozname vedľa každého typu média, pre ktoré sa nemá zobrazovať výzva, kliknite na položku Vždy sa opýtať a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ako spustiť alebo nainštalovať program zo zariadenia alebo disku?

Ak chcete jedenkrát spustiť alebo nainštalovať program, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. Prvým tlačidlom myši kliknite na zariadenie alebo jednotku a potom na položku Spustiť rozšírený obsah alebo Nainštalovať alebo spustiť program.

Ak chcete, aby sa program spustil automaticky, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text automatické prehrávanie a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. Vyberte možnosť Spustiť rozšírený obsah pre požadovaný typ (rozšírený zvukový disk CD alebo rozšírený disk s filmom DVD) alebo vyberte možnosť Nainštalovať alebo spustiť program pre softvér a hry. Toto nastavenie umožní spúšťať programy na všetkých diskoch tohto typu, nie iba na aktuálne používanom disku.

Prečo sa funkcia automatického prehrávania správa inak, keď je otvorený mediálny program?

Ak je v aktívnom okne otvorený multimediálny program, funkcia automatického prehrávania sa môže zrušiť a spustiť alebo prehrávať sa môže len samotný obsah. Okno Automatické prehrávanie sa nezobrazí a predvolená akcia sa nevykoná. V závislosti od typu vloženého média môžu niektoré programy ukončiť funkciu automatického prehrávania ihneď po svojom otvorení.

Čo je rozšírený zvukový disk CD alebo rozšírený filmový disk DVD?

Rozšírený zvukový disk CD alebo rozšírený filmový disk DVD obsahuje ďalší obsah v iných formátoch. Na rozšírenom zvukovom disku CD môže napríklad zvukový záznam obsahovať aj videoklipy alebo profily interpretov.

Čo znamená označenie „softvér a hry“?

Kategória „softvér a hry“ zahŕňa každý typ média s programami alebo hrami, ktoré môžete nainštalovať alebo hrať.

Čo bráni zariadeniam, aby sa zobrazovali v zozname „Zariadenia“ v okne Automatické prehrávanie?

Ak k počítaču pripojíte zariadenie, ktoré sa zobrazuje ako jednotka (napríklad disk USB flash alebo externý pevný disk), dané zariadenie sa nezobrazí v sekcii Zariadenia okna Automatické prehrávanie. V okne Automatické prehrávanie sa zobrazujú len zariadenia, ktoré sa nezobrazujú ako jednotka (napríklad niektoré digitálne fotoaparáty, videokamery a telefóny). Je to spôsobené tým, že tieto zariadenia nepoužívajú štandardný systém súborov a funkcia Automatické prehrávanie nedokáže prehľadávať ich obsah a zobraziť typy súborov, ktoré obsahujú.

Ak chcete prehľadávať obsah ukladacích zariadení, otvorte priečinok Počítač.

Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

Ako otvorím okno Automatické prehrávanie, keď sa v predvolenom nastavení neotvára?

Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie bez ohľadu na predvolené nastavenie pri vložení zariadení alebo médií do počítača, podržte počas ich vkladania stlačený kláves Shift.Potrebujete ďalšiu pomoc?