Ak chcete mať väčšiu istotu, že neprídete o svoje súbory, mali by ste ich pravidelne zálohovať. Môžete nastaviť automatické zálohovanie, alebo môžete svoje súbory kedykoľvek zálohovať aj manuálne.

Pozrite si toto video a zistite, ako zálohovať súbory. (0:57)

Zálohovanie súborov

 1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a údržba a kliknutím na položku Centrum zálohovania a obnovy.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak ste ešte nikdy nepoužívali program Windows Zálohovanie, kliknite na položku Nastaviť zálohovanie a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  • Ak ste už predtým vytvorili aspoň jednu zálohu, môžete počkať na naplánované spustenie zálohovania, alebo môžete manuálne vytvoriť novú zálohu tak, že kliknete na položku Zálohovať teraz. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámky

 • Odporúčame vám, aby ste svoje súbory nezálohovali na ten istý pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows.

 • Médiá na ukladanie záloh (externé pevné disky, disky DVD a disky CD) skladujte vždy na bezpečnom mieste, aby ste zabránili prístupu neoprávnených osôb k svojim súborom. Odporúčame vám použiť miesto zabezpečené proti ohňu a oddelené od počítača. Zvážte aj šifrovanie údajov v zálohe.

Vytvorenie novej a úplnej zálohy

Po vytvorení prvej zálohy program Windows Zálohovanie pridá nové alebo zmenené informácie do následných záloh. Ak ukladáte svoje zálohy na pevný disk alebo do sieťového umiestnenia, program Windows Zálohovanie automaticky vytvorí novú a úplnú kópiu, keď to bude potrebné. Ak ukladáte svoje zálohy na disky CD alebo na disky DVD a nemôžete nájsť existujúci záložný disk, alebo ak chcete vytvoriť novú zálohu všetkých súborov v počítači, môžete vytvoriť úplnú zálohu. Tu je postup, ako vytvoriť úplnú kópiu:

 1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a údržba a kliknutím na položku Centrum zálohovania a obnovy.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vytvoriť novú, úplnú zálohu.

  Poznámka

  • Táto možnosť sa zobrazí iba pri ukladaní zálohy na disky CD alebo disky DVD.

Nastavenie zálohovania po inovácii z predchádzajúcej verzie systému Windows

Po inovácii systému Windows bude potrebné nastaviť aj program Windows Zálohovanie, a to aj v prípade, že zálohovanie bolo v predchádzajúcej verzii systému Windows naplánované. Je to nutné, pretože v zálohovacom programe boli vykonané určité zmeny. Namiesto výberu typov súborov na zálohovanie môžete povoliť, aby systém Windows zálohoval údajové súbory, ktoré sú uložené v knižniciach, na pracovnej ploche a v predvolených priečinkoch systému Windows, alebo môžete vybrať konkrétne knižnice a priečinky, ktoré sa budú zálohovať. Môžete vytvoriť aj obraz systému svojho počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako systém Windows určí, ktoré súbory sa majú zálohovať?.

Ak chcete nastaviť zálohovanie, použite tento postup:

 1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a údržba a kliknutím na položku Centrum zálohovania a obnovy.

 2. Kliknite na položku Nastaviť zálohovanie a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.Potrebujete ďalšiu pomoc?