Zálohovanie domovskej stránky alebo kariet domovských stránok


Domovská stránka sa zobrazuje pri prvom otvorení programu Internet Explorer alebo po kliknutí na tlačidlo DomovObrázok tlačidla Domovská stránka. Môže pozostávať z jednej alebo z viacerých stránok. Uloženie aktuálnej kolekcie kariet domovských stránok ako obľúbených stránok umožní ich zachovanie aj po preinštalovaní programu Internet Explorer, odstránení domovských stránok alebo po obnovení predvoleného nastavenia programu Internet Explorer.

Uloženie domovských stránok ako obľúbených stránok

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo Obľúbené položky, potom kliknite na šípku vedľa tlačidla Pridať medzi obľúbené položky a následne kliknite na Pridať aktuálne karty medzi obľúbené položky.

  3. Zadajte budúci názov skupiny kariet (napríklad Záloha domovských stránok), vyberte priečinok, v ktorom sa má vytvoriť záloha, a kliknite na tlačidlo Pridať. Domovské stránky sú teraz uložené v centre obľúbených položiek.

Poznámka

  • Tieto kroky sa vzťahujú na uloženie viacerých domovských stránok. Ak máte len jednu domovskú stránku, môžete ju uložiť (alebo pridať ako samotnú obľúbenú položku) tak, že pomocou myši presuniete jej ikonu na paneli s adresou na pracovnú plochu. Ak chcete obnoviť samostatnú domovskú stránku, otvorte webovú stránku pomocou prepojenia na pracovnej ploche a vykonajte kroky potrebné na zmenu domovskej stránky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena domovskej stránky v programe Internet Explorer 8.

Obnovenie kariet domovských stránok

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo Obľúbené položky, ukážte na priečinok zálohy domovských stránok a kliknite na šípku napravo od názvu priečinka Obrázok tlačidla Otvoriť v skupine kariet.
  3. Kliknite na šípku napravo od tlačidla DomovObrázok tlačidla Domov, kliknite na položku Pridať alebo zmeniť domovskú stránku, kliknite na položku Použiť aktuálnu množinu kariet ako domovskú stránku a potom kliknite na tlačidlo Áno.


Potrebujete ďalšiu pomoc?