Zálohovanie programov, systémových nastavení a súborov


Môžete vytvoriť obraz systému, ktorý obsahuje kópiu systému Windows a kópie vašich programov, systémových nastavení a súborov. Obraz systému sa potom uloží do samostatného umiestnenia, ktoré je oddelené od pôvodných programov, nastavení a súborov. Tento obraz môžete použiť na obnovenie obsahu počítača v prípade, že pevný disk alebo celý počítač prestane pracovať.

Ak používate program Windows Zálohovanie na zálohovanie súborov, môžete vytvoriť obraz systému pri každom zálohovaní súborov. Súbory môžu byť uložené na jednotku USB flash, disky CD, DVD alebo na pevný disk. Obraz systému musí byť uložený na pevný disk. Súčasťou obrazu systému sú na základe predvoleného nastavenia iba jednotky potrebné na spúšťanie systému Windows.

Ak chcete do obrazu systému zahrnúť ďalšie jednotky, môžete obraz systému vytvoriť ručne. Pri ručnom vytváraní obrazu systému môžete obraz systému uložiť na jednotku USB flash, disky CD alebo DVD alebo na pevný disk. Ak chcete obraz systému vytvoriť ručne, postupujte takto. Informácie o obrazoch systému nájdete v téme Čo je systémový obraz?.

Poznámka

  • Ak chcete vytvoriť obraz systému jednotky, jednotka musí byť naformátovaná na používanie systému súborov NTFS. Ak ukladáte obraz systému na pevný disk alebo jednotku USB flash, musia byť tieto jednotky naformátované použitím systému súborov NTSF. Ďalšie informácie o systéme súborov NTFS nájdete v téme Konverzia pevného disku alebo oblasti na formát NTFS.

Pozrite si toto video a naučte sa, ako zálohovať programy, systémové nastavenia a súbory (0:45)

Zálohovanie programov, systémových nastavení a súborov

  1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a údržba a kliknutím na položku Centrum zálohovania a obnovy.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Vytvoriť obraz systému a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Uchovávanie rôznych verzií obrazov systému

Ak ukladáte obrazy systému na internú alebo externú jednotku alebo na disky CD alebo na disky DVD, môžete uchovať viacero verzií obrazov systému. Na interných a externých jednotkách pevných diskov sa staršie obrazy systému odstránia, keď sa jednotka zapĺňa. Ak chcete ušetriť miesto na disku, môžete manuálne odstrániť staršie obrazy systému. Ďalšie informácie nájdete v téme Ktoré nastavenia zálohovania mám používať na maximalizáciu miesta na disku?.

Ak ukladáte obrazy systému do sieťového umiestnenia, môžete ponechať iba najnovší obraz systému pre každý počítač. Obrazy systému sa ukladajú vo formáte jednotka\WindowsImageBackup\názov počítača\. Ak máte existujúci obraz systému pre počítač a vytvárate nový obraz pre ten istý počítač, nový obraz systému prepíše existujúci obraz. Ak chcete zachovať existujúci obraz systému, môžete ho pred vytvorením nového obrazu systému skopírovať do iného umiestnenia pomocou nasledujúceho postupu:

  1. Prejdite do umiestnenia obrazu systému.

  2. Skopírujte priečinok WindowsImageBackup do nového umiestnenia.