Zálohovanie databázy Registry


Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásený ako správca. Ak ste sa neprihlásili ako správca, môžete zmeniť len nastavenie týkajúce sa vášho používateľského konta.

Pred vykonaním zmien v kľúči databázy Registry alebo v podkľúči tejto databázy odporúčame, aby ste kľúč či podkľúč exportovali, alebo vytvorili z neho záložnú kópiu. Záložnú kópiu môžete uložiť na vami vybraté miesto, napríklad do priečinka na pevnom disku alebo na zariadenie s vymeniteľným ukladacím priestorom. Ak urobíte zmeny, ktoré chcete vrátiť späť, záložnú kópiu môžete importovať.

  1. Ak chcete otvoriť Editor databázy Registry, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text regedit a potom stlačte kláves Enter. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Nájdite kľúč alebo podkľúč, ktorý chcete zálohovať, a kliknite naň.

  3. Kliknite na ponuku Súbor, potom na položku Exportovať.

  4. V poli Uložiť do vyberte miesto, kam chcete uložiť záložnú kópiu, a potom zadajte názov záložného súboru v poli Názov súboru.

  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Rozšírené informácie o úprave databázy Registry nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre odborníkov v oblasti informačných technológií.

Poznámky.

  • Aj keď môžete zálohovať viac, než len kľúč alebo podkľúč databázy Registry, ktorý práve upravujete, zálohovanie väčšieho počtu položiek zväčšuje veľkosť záložného súboru.

  • Pred úpravou databázy Registry je vhodné vytvoriť bod obnovenia pomocou nástroja Obnovovanie systému. Bod obnovenia obsahuje informácie o databáze Registry. Bod obnovenia môžete tiež použiť na vrátenie zmien realizovaných v systéme. Ďalšie informácie o nástroji Obnovovanie systému získate v Centre pomoci a technickej podpory.Potrebujete ďalšiu pomoc?