Zálohovanie a obnovenie: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa zálohovania a obnovenia súborov.

Zobraziť všetko

Aké nástroje na zálohovanie ponúka systém Windows?

Systém Windows ponúka nasledujúce nástroje na zálohovanie:

Nástroj Popis
Nástroj

Záloha súborov

Popis

Program Windows Zálohovanie vám umožňuje vytvárať kópie údajových súborov pre všetky osoby, ktoré používajú počítač. Môžete povoliť, aby systém Windows vybral, čo sa bude zálohovať, alebo môžete vybrať jednotlivé priečinky, knižnice a jednotky, ktoré chcete zálohovať. Zálohy sa na základe predvoleného nastavenia vytvárajú v pravidelných intervaloch. Tieto naplánované intervaly je možné zmeniť a zálohu je možné kedykoľvek vytvoriť aj manuálne. Po nastavení programu Windows Zálohovanie systém Windows automaticky sleduje nové alebo upravené súbory a priečinky a pridáva ich do zálohy. Informácie o nastavovaní zálohovania súborov nájdete v téme Zálohovanie súborov.

Nástroj

Záloha obrazu systému

Popis

Program Windows Zálohovanie vám poskytuje možnosť vytvoriť obraz systému, ktorý zodpovedá presnému obrazu jednotky. Obraz systému zahŕňa systém Windows a systémové nastavenia, programy a súbory. Obraz systému môžete použiť na obnovenie obsahu počítača v prípade, ak pevný disk alebo celý počítač prestane pracovať. Pri obnovovaní počítača z obrazu systému ide o úplné obnovenie. Nemôžete vybrať, ktoré položky sa obnovia, a nahradia sa pri tom všetky programy, systémové nastavenia a súbory. Aj keď tento typ zálohy obsahuje osobné súbory, odporúčame vám, aby ste svoje súbory pravidelne zálohovali pomocou programu Windows Zálohovanie a mohli tak podľa potreby obnovovať jednotlivé súbory a priečinky. Keď nastavujete plánované zálohovanie súborov, môžete vybrať, či chcete zahrnúť aj obraz systému. Tento obraz systému zahŕňa iba jednotky potrebné na spúšťanie systému Windows. Ak chcete zahrnúť aj ďalšie údajové jednotky, môžete obraz systému vytvoriť manuálne.

Nástroj

Predchádzajúce verzie

Popis

Predchádzajúce verzie sú kópie súborov a priečinkov, ktoré systém Windows automaticky ukladá v rámci ochrany systému. Predchádzajúce verzie súborov môžete použiť na obnovenie omylom upravených, odstránených alebo poškodených súborov alebo priečinkov. V závislosti od typu súboru alebo priečinka je možné predchádzajúcu verziu otvoriť, uložiť na iné miesto alebo obnoviť. Predchádzajúce verzie môžu byť užitočné, ale nemali by sa považovať za zálohu, pretože tieto súbory sa nahradia novými verziami a v prípade zlyhania jednotky nebudú k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v téme Predchádzajúce verzie súborov: Najčastejšie otázky.

Nástroj

Obnovovanie systému

Popis

Služba Obnovovanie systému slúži na obnovenie predchádzajúceho stavu systémových súborov počítača. Predstavuje spôsob, ako vrátiť zmeny v systéme počítača bez ovplyvnenia osobných súborov, ako sú napríklad e-mailové správy, dokumenty alebo fotografie. Služba Obnovovanie systému používa funkciu označovanú ako ochrana systému na pravidelné vytváranie a ukladanie bodov obnovenia v počítači. Tieto body obnovenia obsahujú informácie o nastavení databázy Registry a ďalšie systémové informácie, ktoré systém Windows používa. Body obnovenia je možné vytvoriť aj manuálne. Ďalšie informácie o obnovovaní systému nájdete v téme Čo je funkcia Obnovenie systému?.

Koľko ukladacieho miesta je potrebného na zálohovanie súborov?

Závisí to od veľkosti zálohovaných súborov. Zálohy vám odporúčame ukladať na externú jednotku pevného disku, ktorá má kapacitu aspoň 200 GB. Systém Windows sleduje súbory pridané alebo upravené od posledného zálohovania a potom aktualizuje existujúcu zálohu, čo šetrí miesto na disku. Miesto na disku, ktoré sa používa na účely zálohovania, môžete spravovať nasledujúcim spôsobom:

 1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a údržba a kliknutím na položku Centrum zálohovania a obnovy.

 2. Kliknite na položku Spravovať miesto. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Poznámka

  • Ak nemáte nastavené zálohovanie, položka Spravovať miesto sa nezobrazí.

 3. Ak chcete odstrániť staršie zálohy súborov, prejdite do časti Zálohovanie údajových súborov a kliknite na položku Zobraziť zálohy.

  Potom môžete vybrať zálohy súborov, ktoré chcete odstrániť a ušetriť tak miesto na disku. Odstránenie položky v zozname nebude mať vplyv na ostatné zálohy. Ak sa domnievate, že nebudete potrebovať verzie súborov z určitého obdobia zálohovania, môžete túto zálohu odstrániť. Odporúčame vám vždy ponechať najnovšiu zálohu.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť miesta, ktoré sa používa pre zálohy obrazov systému, prejdite do časti Obraz systému a kliknite na položku Zmeniť nastavenie.

  Môžete vybrať, aby systém Windows uchovával staršie zálohy obrazu systému alebo iba najnovšiu zálohu obrazu systému.

Ako zobrazím obsah svojej zálohy?

Obsah svojej zálohy môžete zobraziť tak, že otvoríte sprievodcu obnovovaním súborov.

 1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a údržba a kliknutím na položku Centrum zálohovania a obnovy.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť svoje súbory, kliknite na položku Obnoviť moje súbory.

  • Ak chcete zobraziť súbory všetkých používateľov, kliknite na položku Obnoviť všetky súbory používateľov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete prehľadávať obsah zálohy, kliknite na položku Hľadať súbory alebo na položku Hľadať priečinky.

   Pri prehľadávaní priečinkov nebudete mať možnosť vidieť jednotlivé súbory v priečinku. Ak chcete zobraziť jednotlivé súbory, použite možnosť Hľadať súbory.

  • Ak chcete vyhľadávať v obsahu zálohy, kliknite na položku Hľadať, zadajte celý názov súboru alebo aspoň jeho časť a potom kliknite na položku Hľadať.

Ako môžem obnoviť súbory?

Na obnovenie súborov môžete použiť sprievodcu obnovovaním súborov. Môžete obnoviť jednotlivé súbory, viaceré súbory alebo všetky súbory v zálohe. Môžete tiež obnoviť iba svoje súbory alebo súbory všetkých osôb, ktoré používajú počítač. Informácie o obnovovaní súborov nájdete v téme Obnovenie súborov zo zálohy.

Môžem obnoviť omylom odstránené súbory?

Áno. Existujú dva spôsoby obnovenia súborov:

 • Ak máte zálohu, ktorá obsahuje príslušný súbor, môžete súbor obnoviť zo zálohy. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie súborov zo zálohy.

 • Ak nemáte zálohu, ktorá obsahuje súbor, môžete obnoviť predchádzajúcu verziu súboru. Systém Windows automaticky ukladá kópie upravených súborov (vrátane odstránených súborov) v rámci bodov obnovenia. Tieto súbory sa označujú ako predchádzajúce verzie. Informácie týkajúce sa obnovenia súboru pomocou predchádzajúcich verzií nájdete v téme Obnovenie stratených alebo odstránených súborov.

Ako získam späť svoje súbory, keď môj počítač prestane pracovať?

To závisí od toho, aké typy záloh ste vytvorili, a od toho, ktoré súbory chcete obnoviť.

 • Ak máte zálohu obrazu systému, môžete obnoviť systém Windows, svoje programy a svoje súbory. Pokyny týkajúce sa obnovenia počítača pomocou zálohy obrazu systému nájdete v téme Obnovenie počítača zo zálohy systémového obrazu.

 • Ak máte zálohu súborov, môžete svoje súbory obnoviť v inom počítači, alebo môžete opraviť svoj počítač a potom v ňom obnoviť svoje súbory. Pokyny týkajúce sa obnovenia súborov nájdete v téme Obnovenie súborov zo zálohy.

Identifikácia článku: MSW700055Potrebujete ďalšiu pomoc?