Indikátor stavu batérie: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa ikony batérie a indikátora stavu batérie. Pri problémoch s batériou pozrite tému Riešenia bežných problémov s batériou.

Zobraziť všetko

Prečo nie je v oblasti oznámení zobrazená ikona batérie?

Ikona je pravdepodobne skrytá. Ikonu batérie zobrazíte nasledujúcim spôsobom:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na voľné miesto na paneli úloh a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V oblasti oznámení kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. V okne Ikony oblasti oznámení kliknite na položku Vypnúť alebo zapnúť ikony systému.

 4. Na stránke Zapnúť alebo vypnúť systémové ikony kliknite v časti Správanie na položku Zapnuté v rozbaľovacom zozname vedľa položky Napájanie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok stránky systémových ikon
  Stránka Systémové ikony

Ak sa nedá zmeniť nastavenie napájania, v počítači pravdepodobne nebude nainštalovaná batéria. Alebo toto nastavenie spravuje správca systému. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prečo mi systém Windows nepovolí zmenu nastavenia systému?.

Poznámky

 • Ikona batérie sa nezobrazí, ak používate stolný počítač bez záložného zdroja UPS (Uninterruptible Power Supply), alebo ak používate zdroj UPS, ktorý je pripojený k počítaču sériovým káblom.

 • Ak používate zdroj UPS s pripojením USB (Universal Serial Bus) a ikona batérie sa nezobrazuje v oblasti oznámení, skontrolujte, či je do portu USB na počítači zapojený kábel USB zo zdroja UPS. Ak je kábel USB zapojený do portu USB, ale ikona batérie sa aj tak nezobrazuje, skontrolujte materiály dodané so zdrojom UPS, alebo aktualizujte ovládač zariadenia UPS. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládačov: odporúčané prepojenia.

Prečo sa ikona batérie naďalej mení?

Ikona batérie sa mení v závislosti od toho, či je počítač zapojený do elektrickej siete alebo napájaný z batérie. Ikona batérie signalizuje, či sa batéria nabíja alebo je úplne nabitá. Ikona batérie tiež signalizuje zvyšujúce nabitie batérie v desaťpercentných prírastkoch a mení svoj vzhľad, keď nabitie batérie dosiahne nízku alebo kritickú úroveň. Jej vzhľad sa mení aj v prípade, že sa nezistila žiadna batéria.

Táto tabuľka vysvetľuje význam rôznych ikon batérie.

Stav batérie Ikona Vysvetlenie
Stav batérie

Počítač je zapojený do elektrickej siete.

Ikona
Obrázok ikony nabíjajúcej sa batérie
Vysvetlenie

Pri prvom zapojení počítača do elektrickej siete, ikona batérie nakrátko zapulzuje. Počas nabíjania batérie sa ikona batérie vypĺňa v desaťpercentných prírastkoch, počnúc desiatimi percentami. Ak sa ikona batérie nevypĺňa, batéria pravdepodobne nehlási stav nabíjania. Ak je počítač zapojený do elektrickej siete dlhší čas a úroveň nabitia batérie zostáva nízka, problém môže byť v hardvéri počítača. Ak máte staršiu batériu, môže byť úplne nabitá, ale úplné nabitie sa nezobrazuje ako sto percent.

Stav batérie

Batéria je úplne nabitá.

Ikona
Obrázok ikony nabitej batérie s univerzálnou zástrčkou
Vysvetlenie

Počítač je zapojený do elektrickej siete a batéria je úplne nabitá.

Stav batérie

Prenosný počítač je napájaný batériou a batéria sa vybíja.

Ikona
Obrázok ikony batérie so znižujúcim sa nábojom
Vysvetlenie

Keď je prenosný počítač napájaný batériou, ikona zobrazuje nabitie v desaťpercentných prírastkoch, kým nabitie batérie nedosiahne nízku úroveň.

Stav batérie

Batéria je vybitá.

Ikona
Obrázok ikony batérie pri dosiahnutí nízkej úrovne nabitia
Vysvetlenie

Nabitie batérie kleslo na nízku úroveň.

Poznámka Ak nastavíte úroveň vybitia batérie na viac ako 25 percent, ikona výstrahy vybitia batérie sa nezobrazí. Informácie o zmene úrovne vybitia batérie nájdete v téme Ako zmením upozornenie na nízku úroveň nabitia batérie?.

Stav batérie

Batéria je vybitá na kriticky nízku úroveň.

Ikona
Obrázok ikony batérie pri dosiahnutí kritickej hodnoty nabitia batérie
Vysvetlenie

Nabitie batérie kleslo na kriticky nízku úroveň. Ak nabitie batérie klesne na kriticky nízku úroveň, v predvolenom zobrazení ikonu zobrazí oznámenie o kritickom vybití batérie a prenosný počítač sa prepne do režimu dlhodobého spánku.

Informácie o zmene kritickej úrovne nabitia batérie nájdete v téme Ako zmením upozornenie na nízku úroveň nabitia batérie?.

Stav batérie

Stav batérie nie je známy.

Ikona
Obrázok ikony batérie v prípade, keď nie je možné zistiť stav nabitia
Vysvetlenie

Percentuálna hodnota zostávajúceho nabitia batérie sa nedá určiť.

Stav batérie

Systém Windows nezistil batériu v pozícii pre batériu, alebo batéria nepracuje správne.

Ikona
Obrázok ikony chýbajúcej (nezistenej) alebo nevhodnej batérie
Vysvetlenie

Počítač je zapojený do elektrickej siete a nezistila sa žiadna batéria, alebo batéria nepracuje správne. Batéria možno nie je správne nainštalovaná v pozícii pre batérie, alebo sa vyskytol problém s batériou alebo hardvérom počítača. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s batériou alebo na webovej lokalite výrobcu.

Prečo sa na indikátore stavu batérie niekedy výrazne mení čas zostávajúci do vybitia batérie?

Spotreba energie sa neustále mení v závislosti od toho, čo robíte a koľko času ste vykonávaním danej činnosti strávili. Napríklad prehrávanie disku DVD spotrebuje podstatne viac kapacity batérie ako čítanie alebo písanie e-mailu. Indikátor stavu batérie sa z týchto dôvodov často oneskorí v hlásení stavu nabitia batérie a odhadu času zostávajúceho do vybitia batérie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Akú presnosť má indikátor stavu batérie?

Ako možno skryť ikonu batérie v oblasti oznámení?

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na voľné miesto na paneli úloh a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V oblasti oznámení kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. V okne Ikony oblasti oznámení kliknite na položku Vypnúť alebo zapnúť ikony systému.

 4. Na stránke Zapnúť alebo vypnúť systémové ikony kliknite na šípku vedľa položky Napájanie, kliknite na položku Vypnúť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ako možno vybrať plány napájania, ktoré sa majú zobraziť na indikátore stavu batérie?

Pomocou indikátora stavu batérie je možné zobraziť dva plány napájania.

Obrázok indikátora stavu batérie znázorňujúceho plány úspory energie
Indikátor stavu batérie zobrazujúci plány napájania

Výber plánov napájania, ktoré sa majú zobraziť na indikátore stavu batérie

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Na stránke Vybrať plán napájania kliknite na položku Ďalšie plány, a potom vyberte plán. Všetky plány, ktoré vytvoríte, vrátane plánov, ktoré poskytol výrobca počítača, sa zobrazia v poli Ďalšie plány.

  • Vytvorte nový plán napájania. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena, vytvorenie alebo odstránenie plánu napájania (schémy napájania).

  Plán napájania, ktorý vyberiete alebo vytvoríte, sa predvolene stane aktívnym plánom, a potom sa zobrazí na indikátore stavu batérie. Ak chcete aktivovať iný plán, vyberte ho v zozname.

Prečo nie je možné vybrať plán napájania z indikátoru stavu batérie?

Na výber iného plánu napájania nemusíte mať požadované používateľské práva. Ak je počítač súčasťou siete v organizácii (napr. škole alebo podniku), správca systému vo vašej organizácii mohol určiť aktívny plán napájania a vám výber tejto možnosti nepovolil.Potrebujete ďalšiu pomoc?