Čo je potrebné vedieť pred priradením povolení pre súbor alebo priečinok


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa priradenia povolení pre súbor alebo priečinok.

Zobraziť všetko

Musím použiť povolenia, ak nechcem iným osobám povoliť prístup k svojim súborom?

Nie. Vaše používateľské konto zabraňuje každému používateľovi štandardného konta v počítači v prezeraní vašich súborov. Toto konto však nezabráni v prezeraní vašich súborov osobe, ktorá v počítači používa konto správcu. Ak v počítači existujú aj iné kontá správcu, namiesto používania povolení môžete svoje súbory chrániť tak, že ich zašifrujete pomocou systému šifrovania súborov (EFS). Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je systém šifrovania súborov (EFS)?. Ak vo svojom počítači vytvárate používateľské konto pre iného používateľa, dávajte pozor, aby ste nevytvorili konto správcu, ale štandardné konto.

Sú s priradením povolení pre súbor a priečinok spojené nejaké riziká?

Áno. Systém Windows automaticky priraďuje povolenia pre súbory alebo priečinky na základe nastavenia používateľského konta, a ak je to možné, aj na základe skupiny zabezpečenia, v ktorej sa používateľské konto nachádza. Ak povolenia pre súbor alebo priečinok priradíte manuálne, môže nastať konflikt s existujúcimi povoleniami, ktorý môže mať nežiaduce následky. Manuálne priraďovanie povolení je určené len pre pokročilých používateľov. Ak sa niekto pokúša získať prístup k zdieľanému súboru alebo priečinku a zobrazujú sa mu chybové hlásenia o odmietnutom prístupe, pokročilý používateľ môže manuálne zmeniť povolenia pre súbor alebo priečinok.

Musím použiť povolenia, ak chcem zdieľať svoje súbory s ostatnými používateľmi svojho počítača?

Nie. Najlepším spôsobom zdieľania súborov je ich zdieľanie z jedného priečinka, ich presunutie do verejného priečinka alebo použitie Sprievodcu zdieľaním. V závislosti od toho, s kým sa rozhodnete zdieľať súbor alebo priečinok, môžete priradiť povolenia pre niektoré súbory. Ďalšie informácie o zdieľaní súborov sa nachádzajú v téme Zdieľanie súborov s ďalšou osobou.

Nasledujúca tabuľka uvádza úrovne povolení, ktoré sú zvyčajne k dispozícii pre súbory a priečinky.

Úroveň povolenia Popis
Úroveň povolenia

Úplný prístup

Popis

Používatelia si môžu obsah súboru alebo priečinka prezerať, meniť existujúce súbory a priečinky, vytvárať nové súbory a priečinky a spúšťať programy v priečinku.

Úroveň povolenia

Upraviť

Popis

Používatelia môžu meniť existujúce súbory a priečinky, ale nemôžu vytvárať nové.

Úroveň povolenia

Čítať a vykonávať

Popis

Používatelia si môžu prezerať obsah existujúcich súborov a priečinkov a môžu v priečinku spúšťať programy.

Úroveň povolenia

Čítať

Popis

Používatelia si môžu prezerať obsah priečinka a otvárať súbory a priečinky.

Úroveň povolenia

Zapisovať

Popis

Používatelia môžu vytvárať nové súbory a priečinky a vykonávať zmeny v existujúcich súboroch a priečinkoch.

Použitie povolení v súbore alebo priečinku

Ak potrebujete manuálne priradiť povolenia pre súbor alebo priečinok, použite nasledujúci postup. Manuálne priraďovanie povolení patrí medzi akcie, ktoré by mali vykonávať iba pokročilí používatelia, pretože môže viesť k nežiaducim výsledkom.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom na tlačidlo Upraviť.

  3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

    • Ak chcete nastaviť povolenia pre používateľa, ktorý nie je zobrazený v časti Názvy skupín alebo mená používateľov, kliknite na tlačidlo Pridať, zadajte meno používateľa alebo názov skupiny a kliknite na tlačidlo OK. Potom vyberte povolenia a kliknite na tlačidlo OK.

    • Ak chcete zmeniť alebo odstrániť povolenia z existujúcej skupiny alebo používateľa, kliknite na meno používateľa alebo názov skupiny, vyberte povolenia a potom kliknite na tlačidlo OK.Potrebujete ďalšiu pomoc?