Systém BIOS: najčastejšie otázky


V tejto téme nájdete odpovede na niektoré bežné otázky, ktoré sa týkajú systému BIOS (basic input/output system).

Zobraziť všetko

Čo je BIOS?

Systém BIOS je program vstavaný do osobných počítačov, ktorý po zapnutí počítača spúšťa operačný systém. Označuje sa aj ako systémový firmvér. Systém BIOS je súčasťou hardvéru počítača a je oddelený od operačného systému Windows.

Je potrebné niečo robiť so systémom BIOS?

Nie, systém BIOS nie je potrebné spravovať a nie je potrebné meniť žiadne z jeho nastavení. Pokročilí používatelia môžu v nastaveniach vykonávať určité zmeny, ako je napríklad zmena poradia zariadení, ktoré počítač prehľadáva pri spúšťaní.

Aký druh systému BIOS mám v počítači?

Všeobecné informácie o systéme BIOS v počítači nájdete v okne Systémové informácie.

  1. Otvorte dialógové okno Systémové informácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Systémové informácie a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Systémové informácie.

  2. Kliknite na položku Súhrnné informácie o systéme na ľavej table a potom v časti Verzia systému BIOS a dátum na pravej table vyhľadajte informácie o výrobcovi, čísle verzie a dátume vydania systému BIOS. Špecifické informácie o systéme BIOS v počítači nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu počítača.

Aký je vzťah medzi čipom CMOS a ACPI a systémom BIOS?

CMOS (Complementary metal oxide semiconductor) je čip vo vnútri počítača, v ktorom sú uložené všetky nastavenia systému BIOS. Preto sa niekedy pojmy CMOS a BIOS zamieňajú. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je CMOS?

ACPI (Advanced configuration and power interface) je odvetvový štandard, ktorý definuje funkcie správy napájania a ostatné informácie o konfigurácii pre počítače. Niektoré predchádzajúce verzie systému BIOS nepodporujú rozhranie ACPI, a preto sa počítač nemusí úspešne prepnúť do rozšírených režimov napájania, akými sú napríklad režim spánku alebo režim dlhodobého spánku. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu počítača.

Ako získam prístup k systému BIOS počítača?

Postupy sa líšia v závislosti od výrobcu systému BIOS. Zvyčajne je nutné stlačiť niektorý z klávesov (F2, F12, Delete alebo Esc) alebo kombináciu klávesov hneď po zapnutí počítača, ale ešte pred spustením systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu počítača.

Ako je možné aktualizovať systém BIOS?

Postupy sa líšia v závislosti od výrobcu systému BIOS. Ak sa domnievate, že je potrebné aktualizovať systém BIOS, prečítajte si informácie dodané s počítačom alebo prejdite na webovú lokalitu výrobcu počítača.

Upozornenie

  • Pri zmene nastavení systému BIOS postupujte opatrne. Rozhranie systému BIOS je navrhnuté pre pokročilých používateľov a po zmene niektorého z nastavení sa môže stať, že počítač sa nebude spúšťať správne.

  • Aktualizáciu systému BIOS by ste mali vykonávať iba v prípade nutnosti (napríklad pri riešení problémov s kompatibilitou). Môže to byť pomerne zložitý proces a ak sa vyskytne chyba, počítač by mohol prestať pracovať správne. Postupujte presne podľa pokynov výrobcu.Potrebujete ďalšiu pomoc?