Napálenie CD alebo DVD disku v aplikácii Windows Media Center


V aplikácii Windows Media Center máte k dispozícii mnohé možnosti napaľovania diskov CD a DVD. Keď poznáte spôsob, akým chcete napálený disk používať, pomôže vám to určiť najvhodnejšiu možnosť.

Ak chcete napáliť disk CD, počítač musí mať pripojenú alebo nainštalovanú napaľovačku diskov CD. Používaný typ zapisovateľného disku CD, ktorý by ste mali použiť, závisí od typov zapisovateľných diskov CD podporovaných napaľovačkou diskov CD a od typu disku, ktorý preferujete. Na napálenie môžete použiť napríklad prázdny disk CD-R alebo CD-RW, no nie všetky prehrávače diskov CD dokážu prehrávať disky CD-RW.

Niektoré digitálne mediálne súbory môžu byť chránené. Ak sú, súbory sa nemusia dať napáliť na disk CD alebo DVD kvôli právam na používanie médií, ktoré sú im priradené.

Zobraziť všetko

Čo budete potrebovať

Aby ste mohli začať, budete potrebovať nasledovné:

 • Napaľovačku diskov CD alebo DVD (nazývanú aj jednotka na nahrávanie diskov CD alebo DVD).

  Skoro všetky novšie počítače sú vybavené napaľovačkou diskov CD na napaľovanie zvukových a údajových diskov CD. Niektoré počítače sa dodávajú s napaľovačkou diskov CD/DVD na napaľovanie zvukových diskov CD, údajových diskov CD a údajových diskov DVD.

  Ak neviete, aký typ napaľovačky máte, prečítajte si materiály dodané s počítačom.

 • Prázdny disk CD alebo DVD.

  Typ potrebného prázdneho disku závisí od typu napaľovačky, ktorú máte k dispozícii, a typu disku, ktorý chcete vytvoriť.

  Napaľovanie zvukových diskov CD: Najlepšie je použiť disk CD-R, pretože je pomerne lacný a je kompatibilný s prevažnou väčšinou zariadení na prehrávanie diskov.

  Napaľovanie údajových diskov CD: Disk CD-R dostatočný pre väčšinu ľudí. Ak však chcete neskôr disk vymazať a pridať naň nové súbory, zvoľte disk CD-RW. Len nezabúdajte, že disky CD-RW bývajú drahšie ako disky CD-R a že nie všetky CD prehrávače dokážu prehrať disky CD-RW.

  Napaľovanie údajových diskov DVD: Ak chcete súbory pridať na disk len raz, použite disk DVD-R alebo DVD+R. Ak však chcete neskôr disk vymazať a pridať naň nové súbory, použite disk DVD-RW alebo DVD+RW. Všimnite si, že niektoré napaľovačky diskov DVD podporujú všetky tieto typy diskov, zatiaľ čo iné podporujú len niektoré z uvedených typov diskov. Ďalšie informácie nájdete v materiáloch dodaných s počítačom.

Napaľovanie nahratej televíznej relácie alebo iného typu videosúboru na disk DVD-Video

Nahraté televízne relácie alebo iné videosúbory môžete napáliť na disk DVD, ktorý sa dá prehrať v štandardnom prehrávači diskov DVD.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Ak aplikácia Media Center nefunguje v režime na celú obrazovku, kliknite na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať.
 3. Do napaľovačky diskov DVD vložte prázdny zapisovateľný disk DVD.

 4. Kliknite na zobrazené upozornenie Napáliť disk CD alebo DVD.

  Ak sa upozornenie nezobrazí, posuňte sa na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center na položku Úlohy a kliknite na položku Napáliť disk CD/DVD.

 5. Na stránke Výber formátu disku kliknite na položku Videodisk DVD a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Zadajte názov disku DVD a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na stránke Výber média kliknite na položku Nahraté TV vysielanie alebo Knižnica videí a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Vyberte položky, ktoré chcete napáliť (na alebo pri vybratých položkách sa zobrazia značky), a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Ak chcete na disk pridať ďalšie televízne relácie alebo videosúbory, na stránke Skontrolovať a upraviť zoznam kliknite na tlačidlo Pridať ďalšie.

 10. Opakujte kroky 5 až 7 pre všetky nahraté televízne relácie a videá, ktoré chcete napáliť.

 11. Na stránke Skontrolovať a upraviť zoznam kliknite na položku Napáliť disk DVD.

 12. V okne oznámenia Inicializácia kopírovania kliknite na tlačidlo Áno.

 13. Po napálení disku kliknite v oznámení Dokončuje sa napaľovanie na tlačidlo Hotovo.

Poznámky

 • Napaľovanie televíznej relácie na disk DVD môže chvíľu trvať, čo závisí od troch faktorov: od dĺžky pridávaných videosúborov, systémových zdrojov počítača a rýchlosti napaľovačky diskov DVD.

 • Na prehrávanie a nahrávanie živého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center je potrebná analógová alebo digitálna televízna karta. Ak počítač neobsahuje televíznu kartu, vo väčšine prípadov môžete kartu pridať. Informácie o získaní televíznych kariet sa nachádzajú v téme Čo je potrebné vedieť pred pridaním televíznych prijímačov na používanie v aplikácii Windows Media Center?.

Vytvorenie prezentácie disku DVD s hudbou

Môžete vytvoriť prezentáciu disku DVD a napáliť ju na zapisovateľný disk DVD. Prezentácia na disku DVD obsahuje obrázky, ktoré prechádzajú z jedného na druhý s hudbou prehrávanou na pozadí. Takéto disky DVD sa potom dajú prehrať v prehrávači diskov DVD alebo v inom počítači.

Pri prehrávaní prezentácie z napáleného disku DVD sa budú obrázky zobrazovať v 7-sekundových intervaloch v poradí, v akom ste ich pridali na disk DVD. Hudba na pozadí sa tiež prehráva v poradí, v akom ste ju pridali. Môžete tiež vytvoriť prezentáciu bez hudby a to tak, že nepridáte hudobné súbory.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Ak aplikácia Media Center nefunguje v režime na celú obrazovku, kliknite na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať.
 3. Do napaľovačky diskov DVD vložte prázdny zapisovateľný disk DVD.

 4. Kliknite na zobrazené okno s upozornením Napáliť disk CD alebo DVD.

  Ak sa okno s upozornením nezobrazí, posuňte sa na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center na položku Úlohy a kliknite na položku Napáliť disk CD/DVD.

 5. Na stránke Výber formátu disku kliknite na položku Disk DVD s prezentáciou a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Zadajte názov prezentácie a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na stránke Výber média kliknite na položku Knižnica hudby a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Na stránke Výber hudby kliknite na zvukové súbory, ktoré chcete použiť v prezentácii, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na stránke Skontrolovať a upraviť zoznam kliknite na tlačidlo Pridať ďalšie.

 10. Na stránke Výber média kliknite na položku Knižnica obrázkov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Na stránke Výber obrázkov kliknite na priečinok obsahujúci obrázky, ktoré chcete pridať do prezentácie, kliknite na jednotlivé obrázky, ktoré sa majú použiť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. Ak ste do prezentácie pridali všetky požadované obrázky a hudbu, na obrazovke Skontrolovať a upraviť zoznam kliknite na tlačidlo Napáliť disk DVD.

 13. V okne oznámenia Inicializácia kopírovania kliknite na tlačidlo Áno.

 14. Po napálení disku kliknite v oznámení Dokončuje sa napaľovanie na tlačidlo Hotovo.

Poznámka

 • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.Potrebujete ďalšiu pomoc?