Napálenie CD alebo DVD disku v prehrávači Windows Media PlayerTáto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa napaľovania diskov CD a DVD v prehrávači Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Na aké typy diskov CD a DVD môžem napaľovať?

 • CD. V prehrávači môžete na napaľovanie použiť prázdny disk CD-R alebo CD-RW podľa toho, aké typy vymeniteľného ukladacieho priestoru napaľovačka diskov CD podporuje a ktorý typ disku uprednostňujete. Nezabúdajte, že nie všetky prehrávače diskov CD podporujú prehrávanie diskov CD-RW. Prehrávač môžete používať na napaľovanie nasledujúcich typov diskov CD:

  • Zvukové disky CD. Hudobné disky CD napaľujte v štandardnom zvukovom formáte Red Book. Zvukové disky CD je možné prehrávať vo väčšine počítačov, v domácich prehrávačoch CD a v autorádiách s prehrávačom CD, ktoré prehrávajú disky CD-R a CD-RW. Zvukový disk CD môžete napáliť zo skladieb uložených vo formáte Windows Media Audio (WMA), MP3, M4A alebo WAV.

  • Údajové disky CD. Na údajový disk CD, ktorý sa označuje aj ako mediálny disk CD, je možné uložiť približne 700 MB hudby alebo videosúborov. Údajové disky CD sa používajú aj na zálohovanie údajových súborov. Nie všetky prehrávače diskov CD a počítače sú však schopné prehrávať údajové disky CD alebo niektoré typy súborov, ktoré sa dajú na tieto disky napáliť.

 • Údajové disky DVD. Na jeden jednostranný a jednovrstvový údajový disk DVD je možné uložiť približne 4,7 GB hudby, videosúborov alebo údajových súborov. Ak sa použije dvojstranný jednovrstvový alebo jednostranný dvojvrstvový disk DVD, ukladacia kapacita sa zvýši na 9,4 GB. Ak sa použije dvojstranný dvojvrstvový disk DVD, ukladacia kapacita bude 18,8 GB.

  Typ zapisovateľného disku DVD, ktorý je možné použiť, závisí od typu napaľovačky diskov DVD. Niektoré napaľovacie zariadenia DVD môžu napaľovať iba na niektoré typy zapisovateľných diskov DVD. Niektoré napaľovačky diskov DVD môžu napríklad zapisovať len na disky DVD+R alebo DVD+RW alebo na disky DVD-R alebo DVD-RW. Iné napaľovačky diskov DVD však dokážu napaľovať na všetky uvedené typy zapisovateľných diskov DVD. V príručke k napaľovačke diskov DVD nájdete informácie o tom, ktoré typy diskov DVD môže napaľovať.

  Ak napaľovačka diskov DVD podporuje napaľovanie na disky tohto typu, môžete na napálenie disku DVD v prehrávači použiť ľubovoľný z nasledovných typov zapisovateľných alebo prepisovateľných diskov DVD: disky DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW a dvojvrstvové disky DVD+R. Prehrávač nepodporuje napaľovanie na disky DVD-RAM.

  Napaľovanie na disky DVD-Audio a DVD-Video nie je v prehrávači podporované.

Čo je údajový disk? Je to to isté ako disk MP3?

Áno. Údajový disk CD alebo údajový disk DVD je disk, ktorý obsahuje údajové súbory vo formátoch WMA, MP3, WMV a väčšinu ďalších typov počítačových súborov. Zatiaľ čo väčšina počítačov podporuje čítanie súborov na údajových diskoch a prístup k nim, väčšia časť samostatných prehrávačov diskov CD a DVD prehrávanie údajových diskov CD a DVD nepodporuje. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k samostatnému prehrávaču diskov.

Je možné pomocou prehrávača napáliť obsah jedného disku, napríklad hudobného disku CD, údajového disku CD alebo údajového disku DVD priamo na iný disk?

Nie. Prehrávač Windows Media Player vyžaduje, aby ste obsah určený na napálenie na disky najprv uložili na pevný disk počítača.

Ako napálim hudbu na prenosný prehrávač hudby?

Proces kopírovania skladieb na prenosné zariadenie sa nazýva synchronizácia. Výraz napaľovanie sa vzťahuje len na kopírovanie skladieb na disk CD alebo DVD. Ďalšie informácie o synchronizácii hudby na prenosné zariadenia nájdete v téme Synchronizácia prehrávača Windows Media Player: najčastejšie otázky.

Ako napálim filmy na disk DVD?

Prehrávač Windows Media Player nepodporuje napaľovanie filmov na videodisky DVD. Podporuje napaľovanie údajových diskov DVD, ktoré môžu obsahovať hudobné súbory alebo videosúbory. Údajové disky DVD však zvyčajne nie sú kompatibilné s väčšinou domácich prehrávačov diskov DVD. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii k prehrávaču diskov DVD.

Ako sa na napaľovanom disku CD dajú pridať alebo odstrániť prestávky medzi skladbami?

Pri napaľovaní zvukového disku CD je možné pridať medzi jednotlivé skladby dvojsekundovú prestávku, aby nasledujúca skladba nezačínala hneď za predchádzajúcou. Disky CD je tiež možné napáliť bez prestávok medzi skladbami.

Ak chcete zmeniť nastavenia pre pridávanie alebo odstraňovanie prestávok medzi skladbami, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na kartu Napáliť.

 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti napaľovaniaObrázok tlačidla Možnosti a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti napaľovania.
 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak na napaľovanom disku CD nechcete dvojsekundové prestávky medzi skladbami, začiarknite políčko Napáliť disk CD bez medzier medzi skladbami.

  • Ak na napaľovanom disku CD chcete dvojsekundové prestávky medzi skladbami, zrušte začiarknutie políčka Napáliť disk CD bez medzier medzi skladbami.

Upozornenie

 • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.Potrebujete ďalšiu pomoc?