Napálenie CD alebo DVD disku v prehrávači Windows Media Player: najčastejšie otázky


Prehrávač Windows Media Media Player môžete použiť na kopírovanie hudby, obrázkov a videa z knižnice v počítači na prázdny disk CD alebo DVD. Tento proces sa nazýva napaľovanie.

Obrázok prehrávača Windows Media Player
Napaľovanie disku CD v prehrávači Windows Media Player

Existuje množstvo dôvodov na použitie prehrávača na napálenie mediálnych súborov na disk. Môžete napríklad plánovať výlet a chcete si z knižnice prehrávača vytvoriť hudobný výber a napáliť ho na zvukové disky CD, ktoré si môžete prehrať v aute. Vybratými skladbami môžu byť obľúbené skladby, ktoré ste skonvertovali a skopírovali zo svojej zbierky diskov CD, alebo skladby, ktoré ste si kúpili v internetovom obchode.

Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

V nasledujúcich častiach sú opísané typy diskov, ktoré je možné vytvoriť v prehrávači, ako aj potrebné zariadenia a materiál na ich vytvorenie a postupy, ktoré je nutné vykonať pri napaľovaní rôznych typov diskov.

Zobraziť všetko

Typy diskov, ktoré je možné napáliť

V prehrávači Windows Media Player môžete napáliť tri typy diskov: zvukové disky CD, údajové disky CD a údajové disky DVD. Typ disku, ktorý sa má použiť, závisí od typu kopírovaného obsahu (napríklad či budete kopírovať len hudbu alebo kombináciu hudby, videa a obrázkov), od jeho veľkosti (napr. či chcete kopírovať jeden alebo viacero albumov) a od typu zariadenia, v ktorom chcete disk prehrať (napr. v počítači alebo v prehrávači diskov CD v aute).

Typ disku Popis
Typ disku

Zvukový disk CD

Popis

Tento typ je vhodný na vytváranie vlastných hudobných diskov CD, ktoré sa dajú prehrať v ľubovoľnej domácej stereozostave alebo autorádiu.

 • Obsah: Len hudba

 • Kapacita: Maximálne 80 minút

 • Zariadenia na prehrávanie: Takmer každý CD prehrávač, vrátane prehrávačov v domácich stereozostavách, autorádiách a počítačoch.

Typ disku

Údajový disk CD

Popis

Vhodná možnosť, ak máte veľa hudby a autorádio s prehrávačom diskov CD, ktorý dokáže prehrávať súbory Windows Media Audio (WMA, typ hudobných súborov, ktorý má väčšina ľudí vo svojich knižniciach prehrávača). Je tiež vhodný na zálohovanie mediálnych súborov.

 • Obsah: Hudba, obrázky a videá

 • Kapacita: Približne 700 MB alebo približne 8 hodín hudby

 • Zariadenia na prehrávanie: Počítače a niektoré prehrávače diskov CD a DVD. Zariadenie musí podporovať typy súborov, ktoré pridáte na disk, napr. súbory WMA, MP3, JPEG alebo Windows Media Video (WMV).

Typ disku

Údajový disk DVD

Popis

Tento disk má väčšiu kapacitu, preto použite tento typ disku v rovnakých prípadoch ako údajový disk CD, obzvlášť keď sa chystáte kopírovať viac súborov ako sa zmestí na jeden údajový disk CD.

 • Obsah: Hudba, obrázky a videá

 • Kapacita: Približne 4,7 GB alebo približne 54 hodín hudby

 • Zariadenia na prehrávanie: Počítače a niektoré prehrávače diskov DVD. Zariadenie musí podporovať typy súborov, ktoré pridáte na disk, napr. súbory WMA, MP3, JPEG alebo WMV.

Čo budete potrebovať

Aby ste mohli začať, budete potrebovať nasledovné:

 • Jednotku na nahrávanie diskov CD alebo DVD (známa tiež ako napaľovačka diskov CD alebo DVD).

  Skoro všetky novšie počítače sú vybavené napaľovačkou diskov CD, ktorá slúži na napaľovanie zvukových a údajových diskov CD. Niektoré počítače sa dodávajú s napaľovačkou diskov CD/DVD, v ktorej môžete napaľovať zvukové disky CD, údajové disky CD a údajové disky DVD.

  Ak neviete, aký typ napaľovačky máte, prečítajte si dokumentáciu dodanú s počítačom.

 • Prázdny disk CD alebo DVD.

  Typ potrebného prázdneho disku závisí od typu napaľovačky, ktorú máte k dispozícii, a typu disku, ktorý chcete vytvoriť.

  Ak chcete vytvoriť zvukový disk CD, najlepšie je použiť disk CD-R, pretože je pomerne lacný a je kompatibilný s prevažnou väčšinou zariadení na prehrávanie diskov.

  V prípade údajových diskov CD je disk CD-R dostatočný pre väčšinu ľudí. Ak však chcete neskôr disk vymazať a pridať naň nové súbory, zvoľte disk CD-RW. Len nezabúdajte, že prázdne disky CD-RW bývajú drahšie ako prázdne disky CD-R a že nie všetky CD prehrávače dokážu prehrať disky CD-RW.

  Ak chcete vytvoriť údajový disk DVD a chcete súbory pridať na disk len raz, použite disk DVD-R alebo DVD+R. Ak však chcete neskôr disk vymazať a pridať naň nové súbory, použite disk DVD-RW alebo DVD+RW. Všimnite si, že niektoré napaľovačky diskov DVD podporujú všetky tieto typy diskov, zatiaľ čo iné podporujú len niektoré z uvedených typov diskov. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom.

Pozrite si toto video a naučte sa napáliť disk CD alebo DVD. (2:07)

Napálenie zvukového disku CD

Ak chcete vytvoriť štandardný hudobný disk CD, ktorý sa bude dať prehrať vo väčšine CD prehrávačov, vyberte možnosť Zvukový disk CD.

Pri napaľovaní zvukového disku CD vytvorí prehrávač Windows Media Player dočasné kópie súborov WMA a MP3 v zozname súborov na napálenie, skonvertuje tieto kópie do iného formátu (známeho ako PCM) a potom skonvertované kópie uloží na disk. Postup pri napaľovaní zvukového disku CD je nasledovný:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na možnosť Všetky programy a na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na kartu Napáliť, kliknite na tlačidlo Možnosti napaľovaniaObrázok tlačidla Možnosti a potom kliknite na položku Zvukový disk CD (toto je predvolená možnosť).
 3. Vložte prázdny disk CD-R do napaľovačky diskov CD.

  Ak sa zobrazí okno Automatické prehrávanie, zatvorte ho.

  Ak sú v počítači viaceré jednotky CD, kliknite na jednotku, ktorú chcete použiť, na navigačnej table.

 4. Ak je to nutné, kliknite na tlačidlo Vymazať zoznam a odstráňte všetky položky z predchádzajúceho zoznamu súborov na napálenie.

 5. V knižnici prehrávača vyhľadajte položky, ktoré chcete napáliť na zvukový disk CD.

  Môžete napríklad vyhľadať určitý album, skladby alebo zoznam skladieb.

 6. Ak chcete vytvoriť zoznam súborov na napálenie, presuňte položky myšou z tably s podrobnosťami (tabla v strede knižnice prehrávača) na tablu so zoznamom (tabla na pravej strane knižnice prehrávača).

 7. Ak chcete zmeniť poradie skladieb v zozname súborov na napálenie, pomocou myši presuňte skladbu v zozname nahor alebo nadol.

 8. Ak chcete odstrániť skladbu zo zoznamu súborov na napálenie, kliknite na ňu pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Odstrániť zo zoznamu.

  Tipy

  • Nemajte obavy. Odstránením položky zo zoznamu súborov na napálenie sa položka neodstráni z knižnice prehrávača ani z počítača.

 9. Keď je zoznam podľa vašich predstáv, kliknite na položku Spustiť napaľovanie.

  Napaľovanie disku môže trvať niekoľko minút.

  Ak zoznam na napálenie obsahuje viac skladieb ako sa zmestí na jeden zvukový disk CD, zobrazí sa možnosť napáliť zostávajúce položky na ďalší prázdny disk CD.

Poznámka

 • Prehrávač Windows Media Player nepodporuje štandard CD-Text, preto napálené zvukové disky CD neobsahujú mediálne informácie z pôvodných súborov WMA alebo MP3. To znamená, že ak napálite zvukový disk CD, ktorý obsahuje skladby z rôznych albumov, a tento disk CD prehráte na inom počítači, daný druhý počítač nemusí automaticky zobraziť názvy skladieb na disku.

Napálenie údajového disku CD alebo údajového disku DVD

Ak chcete vytvoriť disk, na ktorý sa zmestí niekoľko hodín hudby (teda nie zvukový disk CD, na ktorý sa zmestí približne 80 minút hudby), vyberte možnosť Údajový disk CD alebo disk DVD. Na údajové disky sa dajú pridať tiež súbory s obrázkami a videosúbory.

Na rozdiel od napaľovania zvukového disku CD však v tomto prípade prehrávač Windows Media Player neskonvertuje súbory do iného formátu pred ich uložením na údajový disk. Súbory zostávajú v pôvodnom skomprimovanom stave, preto sa ich zmestí na jeden disk viac, taktiež nedochádza k strate kvality z dôvodu konverzie na iný formát a v súboroch sa zachovajú všetky mediálne informácie.

S napaľovaním údajových diskov CD alebo DVD namiesto zvukových diskov CD ale súvisí jedna nevýhoda. Prehrávač diskov CD alebo DVD, ktorý používate na prehrávanie údajových diskov CD alebo DVD, musí prehrávať typy súborov, ktoré pridáte na disk. Ak máte napríklad všetky skladby vo formáte WMA a autorádio prehráva len súbory MP3, súbory bude nutné skonvertovať na formát MP3 pomocou iného programu, potom pridať súbory MP3 do knižnice a následne použiť prehrávač na ich napálenie na údajový disk CD.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na možnosť Všetky programy a na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na kartu Napáliť, kliknite na tlačidlo Možnosti napaľovaniaObrázok tlačidla Možnosti a potom kliknite na položku Údajový disk CD alebo disk DVD.
 3. Vložte prázdny disk do napaľovačky diskov CD alebo DVD.

  Ak sa zobrazí okno Automatické prehrávanie, zatvorte ho.

  Ak sú v počítači viaceré jednotky CD alebo DVD, kliknite na navigačnej table na jednotku, ktorú chcete použiť.

 4. Ak je to nutné, kliknite na tlačidlo Vymazať zoznam a odstráňte všetky položky z predchádzajúceho zoznamu súborov na napálenie.

 5. V knižnici prehrávača vyhľadajte položky, ktoré chcete skopírovať na disk.

  Môžete napríklad vyhľadať určitý album, skladby z rôznych albumov alebo zoznam skladieb, ktorý ste už vytvorili.

 6. Ak chcete vytvoriť zoznam súborov na napálenie, presuňte položky myšou z tably s podrobnosťami (tabla v strede knižnice prehrávača) na tablu so zoznamom (tabla na pravej strane knižnice prehrávača).

 7. Ak chcete zmeniť pozíciu položky v zozname súborov na napálenie, pomocou myši presuňte položku v zozname nahor alebo nadol.

 8. Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu súborov na napálenie, kliknite na ňu pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Odstrániť zo zoznamu.

  Tip

  • Nemajte obavy. Odstránením položky zo zoznamu súborov na napálenie sa položka neodstráni z knižnice prehrávača ani z počítača.

 9. Keď je zoznam podľa vašich predstáv, kliknite na položku Spustiť napaľovanie.

  Napaľovanie disku môže trvať niekoľko minút.

  Ak zoznam na napálenie obsahuje viac položiek ako sa zmestí na jeden disk, zobrazí sa možnosť napáliť zostávajúce položky na ďalší disk.

Poznámka

 • Údajový disk DVD sa líši od disku DVD-Video (typ disku DVD, ktorý vám napríklad požičajú v požičovni).

Poznámka

 • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.Potrebujete ďalšiu pomoc?