Kalkulačku môžete používať na vykonávanie rôznych úloh – od jednoduchých matematických výpočtov až po pokročilú štatistiku. Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa Kalkulačky v počítači.

Informácie o aplikácii Kalkulačka pre Windows nájdete v téme Aplikácia Kalkulačka pre Windows: najčastejšie otázky.

Okno programu Kalkulačka
Okno programu Kalkulačka
Zobraziť všetko

Aké rôzne režimy kalkulačky sú dostupné?

Kalkulačka obsahuje štyri režimy: štandardný, vedecký, programátorský a štatistický.

 1. Ak chcete otvoriť program Kalkulačka, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz calc.exe a potom ťuknite alebo kliknite na položku Kalkulačka.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť a vyberte požadovaný režim.

Poznámka

 • Po prepnutí režimu sa vymaže aktuálny výpočet. História výpočtov a čísla uložené v pamäti sa uchovajú.

Vedecký režim

V tomto režime môžete vykonávať výpočty, ktoré sú o niečo zložitejšie ako v štandardnom režime.

 • Ak chcete používať inverzné funkcie, kliknite na tlačidlo Inv.

 • Vo vedeckom režime počíta kalkulačka s presnosťou do 32 platných číslic.

Poznámka

 • Ak skombinujete viaceré znamienka (+, -, *, /), kalkulačka použije štandardnú postupnosť znamienok, takže výpočty vykoná v nasledujúcom poradí:

  1. zátvorky,

  2. mocniny a odmocniny,

  3. násobenie a delenie,

  4. sčítanie a odčítanie.

Programátorský režim

V tomto režime je kalkulačka presná až do 64 bitov v závislosti od veľkosti vybratého slova.

 • Kalkulačka dodržiava postupnosť znamienok.

 • Programátorský režim pracuje len s celými číslami – desatinné časti čísel sa nepoužívajú.

Štatistický režim

V tomto režime môžete zadať údaje, pre ktoré chcete vypočítať štatistiku, a potom môžete vykonať výpočty.

 1. Zadajte prvú časť údajov a ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Pridať pridajte údaje do množiny údajov.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo štatistického výpočtu, ktorý chcete vykonať.

Čo je história výpočtov?

Relácia sa začne po otvorení kalkulačky a trvá, kým ju nezavriete. História výpočtov ukladá všetky výpočty vykonané počas relácie. Hodnoty v histórii môžete zmeniť, čo vám umožní vypočítať nové výsledky. História výpočtov sa zobrazuje v štandardnom aj vo vedeckom režime.

 1. Ak chcete otvoriť program Kalkulačka, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz calc.exe a potom ťuknite alebo kliknite na položku Kalkulačka.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť a potom ťuknite alebo kliknite na položku História.

 3. Prejdite prstom alebo dvakrát kliknite na výpočet, ktorý chcete upraviť.

 4. Zadajte nové hodnoty, ktoré chcete vypočítať, a stlačte kláves Enter.

Poznámka

 • História výpočtov sa uchováva zvlášť v štandardnom a zvlášť vo vedeckom režime. V kalkulačke sa zobrazuje história režimu, ktorý používate.

Ako prevediem hodnoty z jednej mernej jednotky na inú?

 1. Ak chcete otvoriť program Kalkulačka, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz calc.exe a potom ťuknite alebo kliknite na položku Kalkulačka.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prevod jednotiek.

 3. V časti Vyberte typ jednotky, ktorú chcete previesť ťuknite alebo kliknite na typ jednotky, ktorú chcete previesť, a vyberte zdrojovú a cieľovú jednotku prevodu.

 4. Do poľa Z jednotky zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť.

Môžem vypočítavať dátumy?

Áno, pomocou kalkulačky môžete vypočítať rozdiel medzi dvoma dátumami a pripočítať dni k zadanému dátumu alebo ich od neho odpočítať

 1. Ak chcete otvoriť program Kalkulačka, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz calc.exe a potom ťuknite alebo kliknite na položku Kalkulačka.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Výpočet dátumu.

 3. V časti Vyberte požadovaný výpočet dátumu vyberte typ výpočtu, ktorý chcete vykonať.

 4. Vyberte hodnoty a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vypočítať.

Ako vypočítam spotrebu pohonných hmôt, prenájom alebo splátky hypotéky?

 1. Ak chcete otvoriť program Kalkulačka, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz calc.exe a potom ťuknite alebo kliknite na položku Kalkulačka.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť, ťuknite alebo ukážte na položku Pracovné hárky a potom ťuknite alebo kliknite na položku, ktorú chcete vypočítať.

 3. V časti Vyberte hodnotu, ktorú chcete vypočítať vyberte hodnotu, ktorú chcete vypočítať, zadajte hodnoty do textových polí a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vypočítať.