Problémy s internetovým pripojením sú zvyčajne spôsobené odpojenými káblami alebo nesprávne fungujúcimi smerovačmi a modemami. Najskôr spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou a zistite, či dokáže problém diagnostikovať a opraviť.

 • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov so sieťou, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte text identifikovať a opraviť problémy so sieťou a potom ťuknite alebo kliknite na položku Identifikovať a opraviť problémy so sieťou.

Ak sa spustením Poradcu pri riešení problémov so sieťou problém nevyriešil, postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či sú pripojené všetky káble. Skontrolujte napríklad, či je širokopásmový modem zapojený do funkčnej telefónnej zásuvky alebo cez káblové pripojenie, a to buď priamo, alebo cez smerovač.

 2. Odpojte napájací kábel od modemu a smerovača.

 3. Po zhasnutí všetkých indikátorov zariadenia počkajte aspoň 10 sekúnd a potom modem aj smerovač znova zapojte.

  Niektoré modemy majú záložnú batériu, ktorá zabraňuje zhasnutiu indikátorov. V prípade takéhoto typu modemu stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na vynulovanie. Ak tlačidlo na vynulovanie nevidíte, vyberte batériu.

 4. Ak prvý raz nastavujete nový počítač, skontrolujte, či je smerovač plne kompatibilný s Windowsom. Nové sieťové funkcie Windowsu môžu zapríčiniť, že niektoré staršie smerovače nie sú plne kompatibilné a môžu spôsobovať problémy. Zoznam smerovačov kompatibilných so systémom Windows 8.1 a Windows RT 8.1 nájdete na lokalite Windows Compatibility Center.

 5. Skontrolujte, či smerovač a sieťový adaptér vo vašom počítači spolupracujú. Štandard adaptéra bezdrôtovej siete v počítači musí byť rovnaký alebo starší ako štandard smerovača bezdrôtovej siete. Ak napríklad sieťový adaptér v počítači používa bezdrôtový štandard 802.11n (známy ako Wireless-N), ale smerovač používa štandard 802.11g (známy ako Wireless-G), nebudete môcť uskutočniť pripojenie, pretože štandard Wireless-G je staršou verziou a nerozpoznáva štandard Wireless-N.

  Ak však smerovač používa štandard Wireless-N, no adaptér v počítači používa štandard Wireless-G, pripojenie by sa malo uskutočniť, ak je smerovač nastavený na kombinovaný režim. Štandard Wireless-N totiž funguje s niektorými alebo všetkými staršími štandardmi (802.11a, 802.11b a 802.11g).

Ak tieto kroky nepomôžu problém vyriešiť, vyskúšajte kroky v nasledujúcich častiach alebo si prečítajte tému Prečo sa nedá pripojiť k sieti?.

Zobraziť všetko

Nedá sa pripojiť na internet cez širokopásmové pripojenie (DSL, káblové alebo optické)

 • Skontrolujte, či je sieťový (ethernetový) kábel správne zapojený do portu siete Ethernet na modeme a počítači. Koncovky sieťového kábla vyzerajú takto:

  Sieťový (ethernetový) kábel
  Sieťový (ethernetový) kábel
 • Overte, či sa medzi telefónnou zásuvkou a modemom nepoužíva DSL filter.

 • Skontrolujte indikátory na modeme. Niekedy môžu určovať, kde sa vyskytuje problém, či je to v ethernetovom pripojení, pripojení DSL, káblovom alebo optickom pripojení alebo v napájaní modemu.

 • Vynulujte IP adresu. Postup:

  1. Ak chcete otvoriť Príkazový riadok, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie príkazový riadok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Príkazový riadok.

  2. Do príkazového riadka zadajte príkaz ipconfig/release a potom stlačte kláves Enter. Zobrazí sa aktuálna IP adresa.

  3. Do príkazového riadka zadajte príkaz ipconfig/renew a stlačením klávesu Enter získate novú IP adresu.

   Obnoví sa DHCP konfigurácia všetkých adaptérov. Ak chcete obnoviť IP adresu konkrétneho adaptéra, zadajte názov adaptéra, ktorý sa zobrazí pri zadaní príkazu ipconfig do príkazového riadka.

 • Požiadajte poskytovateľa internetových služieb, aby overil, či jeho servery fungujú správne a že máte u neho používateľské konto a prístup k jeho službe.

 • Ak ste nedávno menili smerovač alebo modem a poskytovateľ internetových služieb používa filtrovanie MAC adries, bude musieť pridať nové zariadenie do zoznamu zariadení, ktoré sa môžu pripojiť k sieti. Ak si myslíte, že ide o túto situáciu, požiadajte o pomoc svojho poskytovateľa internetových služieb.

Pripojenie je označené ako obmedzené

Znamená to, že počítač sa úspešne pripojil k smerovaču, ale nebola mu priradená platná IP adresa, takže sa nedá pripojiť na internet. Môže to tiež znamenať, že bola priradená platná IP adresa, ale počítač nemá internetové pripojenie. Ak ste pripojení k domácej sieti, skúste reštartovať smerovač. Ak ste pripojení do domény alebo k verejnej sieti, obráťte sa na technickú podporu danej siete.

Poznámka

 • Počítače so systémom Windows RT 8.1 alebo Windows 8.1 nemožno pripojiť do domény. K doméne sa možno pripojiť, len ak sa v počítači používa Windows 8.1 Pro alebo Windows 8.1 Enterprise.

Nedá sa pripojiť na internet cez telefonické pripojenie alebo sa počítač stále odpája

 • Skontrolujte, či vytáčate správne číslo vrátane všetkých požadovaných prístupových čísel (ako je napríklad číslo 9), a či číslo nie je obsadené.

 • Skontrolujte funkčnosť telefónnej zásuvky. Pripojte telefón a počúvajte, či sa ozve oznamovací tón.

 • Skontrolujte, či je telefónny kábel zapojený v modeme do konektora linky, nie do konektora telefónu.

 • Skontrolujte, či telefónny kábel nie je poškodený – zapojte telefón do konektora telefónu na modeme. Ak počujete oznamovací tón, telefónny kábel je funkčný.

 • Ak máte aktivovanú službu čakania na hovor, skúste ju vypnúť a potom sa znova pripojiť.

 • Ak ste určitý čas neboli v interakcii s webovou lokalitou, je možné, že vás poskytovateľ internetových služieb odpojil. Skúste sa znova pripojiť.

 • Ak niekto zodvihol telefón v čase, keď ste boli online, mohlo vás automaticky odpojiť. Skúste sa znova pripojiť.

 • Väčšina modemov na telefonické pripojenie funguje iba s analógovými telefónnymi linkami. Overte, či máte nainštalované analógové telefónne linky. Ak máte nainštalované digitálne telefónne linky, overte, či má počítač digitálny modem.

 • Skontrolujte, či modem funguje správne. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s modemom alebo na webovej lokalite výrobcu.

 • Obráťte sa na telekomunikačnú spoločnosť, aby overila kvalitu telefónnej linky.

 • Ak je počítač pripojený do dvoch sietí, sieťový softvér musí vybrať, ktoré pripojenie sa použije na sieťový prenos. Sieťový softvér vyberie pripojenie s vyšším výkonom. Ak máte napríklad pripojenie A s internetovým pripojením, ale s nízkym výkonom, a pripojenie B bez internetového pripojenia, ale s vyšším výkonom v lokálnej sieti, sieťový softvér nasmeruje sieťový prenos cez pripojenie B. Znamená to, že si nebudete môcť prezerať webové lokality a Windows bude hlásiť, že máte len lokálne pripojenie (bez internetu). Z technického hľadiska je to správne, nie je to však to, čo potrebujete. Ak chcete v počítači vynútiť použitie pripojenia A (s internetovým pripojením), odpojte pripojenie B a skúste to znova.Potrebujete ďalšiu pomoc?