Pri pripájaní k sieti zohráva úlohu množstvo faktorov: káble, sieťové adaptéry, ovládače a smerovače. Riešenie problémov so sieťou môže byť preto náročné. V tomto článku môžete získať pomoc pri zisťovaní a oprave problémov s káblovým (ethernetovým) a bezdrôtovým (Wi-Fi) sieťovým pripojením. Medzi niektoré bežné problémy patria:

 • prepínač adaptéra bezdrôtovej siete je vypnutý,

 • je zapnutý režim Lietadlo,

 • káble sú odpojené alebo nesprávne zapojené,

 • nesprávne bezpečnostné kľúče alebo prístupové frázy WEP, WPA či WPA2,

 • nezhodné bezdrôtové štandardy,

 • chýbajúce aktualizácie,

 • nesprávne nastavenie sieťového pripojenia,

 • poškodené alebo nekompatibilné ovládače,

 • problémy s hardvérom alebo softvérom.

Pokúste sa vyriešiť problém podľa krokov uvedených v týchto častiach a po každej z nich sa pripojenie znova vyskúšajte. Ak problém pretrváva, prejdite na ďalšiu časť.

Použitie automatického Poradcu pri riešení problémov

Automatický Poradca pri riešení problémov dokáže automaticky vyhľadať a opraviť niektoré bežné problémy so sieťou. Najskôr spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou a potom vyskúšajte sieťové alebo internetové pripojenie a zistite, či sa problém vyriešil. Ak sa tým problém nevyrieši, skúste ostatné automatické riešenia problémov.

Zobraziť všetko

Otvorenie Poradcu pri riešení problémov so sieťou

 • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov so sieťou, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte text identifikovať a opraviť problémy so sieťou a potom ťuknite alebo kliknite na položku Identifikovať a opraviť problémy so sieťou.

Otvorenie Poradcu pri riešení problémov s internetovým pripojením

 • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov s internetovými pripojeniami, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie riešenie problémov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Riešenie problémov. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a internet a potom ťuknite alebo kliknite na položku Internetové pripojenia.

Otvorenie Poradcu pri riešení problémov so sieťovým adaptérom

 • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov so sieťovým adaptérom, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie riešenie problémov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Riešenie problémov. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a internet, ťuknite alebo kliknite na položku Sieťový adaptér a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ďalšie informácie o sieťových adaptéroch nájdete v téme Ako vyriešiť problémy so sieťovým adaptérom?

Revízia navrhovaných riešení

Ak sa pomocou Poradcu pri riešení problémov problém nevyriešil, vyhľadajte problém a príslušné riešenie v nasledujúcej tabuľke.

Problém
Možné riešenia

Nemôžem sa pripojiť k domácej sieti.

Ak nepomohlo spustenie Poradcu pri riešení problémov so sieťou, môžete vyskúšať ďalšie možnosti:

 • Skontrolujte, či sú smerovač aj modem zapnuté.

 • Ak používate káblové pripojenie, skontrolujte, či je sieťový (ethernetový) kábel zapojený do sieťového adaptéra v počítači. Koncovky sieťového kábla vyzerajú takto:

  Sieťový (ethernetový) kábel
  Sieťový (ethernetový) kábel
 • Ak používate káblové pripojenie, skontrolujte, či nie je sieťový kábel chybný. Môžete to otestovať použitím iného kábla, o ktorom viete, že funguje správne.

 • Skontrolujte, či je kábel pripojený k správnemu portu smerovača. Nemal by byť pripojený k portu označenému „uplink“, „Internet“ alebo „WAN“. Niektoré smerovače okrem toho vypínajú port vedľa portov uplink, internet alebo WAN, preto skúste použiť iný.

 • Ak je v počítači adaptér bezdrôtovej siete, Windows automaticky rozpozná bezdrôtové siete v blízkosti počítača. Ak chcete zobraziť zoznam bezdrôtových sietí, ktoré Windows rozpoznal, postupujte takto:

  • Ak sa chcete pripojiť k sieti, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor a kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete). Ťuknite alebo kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  Ak Windows nerozpoznal sieť, ktorá je podľa vás v dosahu počítača, pozrite si tému Prečo sa nedá nájsť bezdrôtová sieť?

 • Skontrolujte, či smerovač a adaptér bezdrôtovej siete vo vašom počítači spolupracujú. Štandard adaptéra bezdrôtovej siete v počítači musí byť rovnaký alebo starší ako štandard smerovača bezdrôtovej siete. Ak napríklad sieťový adaptér v počítači používa bezdrôtový štandard 802.11n (známy ako Wireless-N), ale smerovač používa štandard 802.11g (známy ako Wireless-G), nebudete môcť uskutočniť pripojenie, pretože štandard Wireless-G je staršou verziou a nerozpoznáva štandard Wireless-N. Ak však smerovač používa štandard Wireless-N, no adaptér v počítači používa štandard Wireless-G, pripojenie by sa malo uskutočniť, ak je smerovač nastavený na kombinovaný režim. Štandard Wireless-N totiž funguje s niektorými alebo všetkými staršími štandardmi (802.11a, 802.11b a 802.11g).

 • Mnohé prenosné počítače a tablety majú na prednej alebo bočnej strane prepínač bezdrôtovej siete. Ak je na vašom počítači takýto prepínač, skontrolujte, či je zapnutý. V niektorých počítačoch možno prepínač zapnúť alebo vypnúť aj pomocou kombinácie funkčných klávesov. Informácie o umiestnení prepínača bezdrôtovej siete nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom.

 • Skontrolujte, či je vypnutý režim Lietadlo a zapnuté Wi-Fi.

  Kontrola vypnutia režimu Lietadlo a zapnutia Wi-Fi

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na ikonu siete Ikona bezdrôtovej siete.
  3. Skontrolujte, či je režim Lietadlo nastavený na hodnotu Vypnuté a sieť Wi‑Fi na hodnotu Zapnuté.

 • Ak chcete overiť, či sieťový adaptér funguje správne, použite Správcu zariadení.

  Kontrola sieťového adaptéra

  1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Správca zariadení a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  3. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na položku Sieťové adaptéry, stlačte a podržte položku adaptéra alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Vlastnosti.

  4. V časti Stav zariadenia skontrolujte, či zariadenie funguje správne.

 • Je možné, že ovládač sieťového adaptéra nefunguje správne. Stiahnite si najnovšiu verziu ovládača z webovej lokality výrobcu a nainštalujte ju. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako vyriešiť problémy so sieťovým adaptérom?

 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť prekladania DNS.

  Vymazanie vyrovnávacej pamäte prekladania DNS

  Tieto kroky môžete vykonať, len ak ste prihlásení ako správca.

  1. Ak chcete otvoriť Príkazový riadok, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie príkazový riadok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Príkazový riadok.

  2. Zadajte reťazec ipconfig /flushdns a potom stlačte kláves Enter.

Potrebujem sa pripojiť k skrytej bezdrôtovej sieti.

Skrytá bezdrôtová sieť je bezdrôtová sieť nastavená tak, aby nevysielala svoju sieťovú identifikáciu (nazývanú aj SSID alebo identifikátor služieb SSID). Bezdrôtové siete zvyčajne vysielajú svoj názov a počítač prijíma signál názvu siete, ku ktorej sa chce pripojiť. Keďže skrytá sieť názov nevysiela, počítač ju nedokáže nájsť, takže musí ísť o sieť, ktorá nájde počítač. Ak to má byť možné, počítač musí vysielať názov siete, ktorú hľadá, aj svoj vlastný názov. V takomto prípade môžu iné počítače prijímajúce signály sietí zistiť názov vášho počítača, ako aj sieť, ku ktorej ste pripojení. Tým sa zvyšuje riziko útoku hakerov na váš počítač.

Ak sa napriek rizikám chcete pripojiť k skrytej sieti, treba najprv získať niektoré informácie o bezdrôtovom smerovači danej siete.

 1. Potrebujete získať tieto informácie:

  • sieťová identifikácia (SSID) – názov siete, ktorý by sa za normálnych okolností zobrazoval v zozname dostupných sietí,

  • typ zabezpečenia (WPA, WPA2, WEP alebo 802.1X),

  • typ šifrovania,

  • kľúč zabezpečenia.

 2. Ak sa chcete pripojiť k sieti, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor a kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete). Ťuknite alebo kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Skrytá sieť, potom na položku Pripojiť a následne zadajte informácie o sieti.

  Sieť sa pridá do zoznamu sietí a nabudúce bude dostupná na pripojenie, keď bude počítač v jej dosahu.

Nemôžem sa pripojiť k ostatným počítačom v domácej sieti.

 • Zapnite vyhľadávanie zariadení a obsahu.

  Tento postup použite vo svojom počítači a vo všetkých sieťových počítačoch so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, ku ktorým sa chcete pripojiť. Urobte tak len v prípade, ak dôverujete ľuďom a zariadeniam v sieti.

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť, potom ťuknite alebo kliknite na sieť, ku ktorej ste pripojení, a zapnite vyhľadávanie zariadení a obsahu.

   Poznámka

   • Ak ste pripojení k verejnej sieti, zapnutie tejto funkcie sa nepovažuje za bezpečné.

   • Toto nastavenie nie je k dispozícii, ak ste pripojení k doménovej sieti.

Nemôžem sa z domu (alebo z iného miesta) pripojiť k sieti na pracovisku.

Môžete vyskúšať niekoľko postupov. Obráťte na správcu IT so žiadosťou o pomoc pri:

 • Kontrole, či ste zadali názov servera virtuálnej súkromnej siete (VPN) presne tak, ako vám ho poskytol správca IT.

 • Pripojenie siete VPN funguje len vtedy, ak máte aktívne pripojenie na internet.

 • Ak máte externý modem, skontrolujte, či je napájanie modemu zapnuté.

 • Kontrole, či máte príslušné povolenia na pripojenie a pre doménu na serveri vzdialeného prístupu.

 • Pripojenie siete VPN nefunguje s aktívnym klientom proxy rozhrania Winsock. Kontrole, či nie je zapnutý klient proxy rozhrania Winsock.

 • Ak poznáte IP adresu danej webovej lokality (napríklad: 131.107.10.25), zadajte ju vo webovom prehliadači do panela s adresou a stlačte kláves Enter. Ak sa táto operácia úspešne vykoná, pravdepodobne sa vyskytol problém s rozlišovaním DNS (Domain Name System).

 • Ak používate špeciálny softvér, ktorý je požadovaný alebo nainštalovaný na pracovisku, tento softvér môže byť súčasťou problému.

 • Ak poznáte IP adresu servera siete VPN (napríklad: 131.107.10.25), zadajte túto adresu pre príslušné pripojenie VPN a stlačte Enter. Ak sa táto operácia úspešne vykoná, pravdepodobne sa vyskytol problém s rozlišovaním DNS.

 • Mohlo by ísť o problém s certifikátom.

 • Mohol sa vyskytnúť problém so serverom, ku ktorému sa pokúšate pripojiť.

Poznámka

 • Windows RT 8.1 obsahuje vstavanú podporu sietí VPN. V systéme Windows RT 8.1 možno inštalovať aj softvér na siete VPN tretích strán, ak je k dispozícii vo Windows Obchode. Ak chcete získať pomoc so softvérom na siete VPN tretích strán, obráťte sa na poskytovateľa siete VPN tretej strany. Ďalšie informácie o štandardoch VPN podporovaných v systéme Windows RT 8.1 nájdete online na lokalite Microsoft TechNet po vyhľadaní výrazu „VPN“.

Po obnovení činnosti počítača po prechode z režimu spánku alebo dlhodobého spánku (hibernácie) sa počítač nepripojí k bezdrôtovej sieti.

Existujú dve možné príčiny:

 • Automatické pripájanie je v tejto sieti vypnuté. Pri ďalšom pripájaní k sieti začiarknite políčko Pripojiť automaticky.

 • Po prechode počítača z režimu spánku alebo dlhodobého spánku sa môže stať, že sa bezdrôtové pripojenie neobnoví, ak sú možnosti napájania bezdrôtového adaptéra nastavené na režim úspory energie. Aktuálne možnosti napájania môžete skontrolovať alebo zmeniť takto.

  Kontrola alebo zmena možností napájania

  1. Ak chcete otvoriť Možnosti napájania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie možnosti napájania a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti napájania.

  2. Vedľa aktuálneho plánu napájania ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

  3. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na časť Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia a potom dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na časť Režim úspory energie.

  4. Ak je aktuálnym nastavením pripojenia iné nastavenie než Maximálny výkon, ťuknite alebo kliknite naň a potom vyberte možnosť Maximálny výkon.

  Poznámka

  • Nastavenie položky Z batérie môžete takisto zmeniť na hodnotu Maximálny výkon.

Kde sa nachádza kľúč zabezpečenia siete?

Ak je počítač pripojený k sieti a hľadáte kľúč zabezpečenia, aby sa mohol k sieti pripojiť aj iný používateľ, môžete ho nájsť v nastaveniach siete.

Zobraziť všetko

Vyhľadanie kľúča zabezpečenia siete v nastaveniach siete

 1. Ak chcete otvoriť okno Sieťové pripojenia, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie centrum sietí, ťuknite alebo kliknite na položku Centrum sietí a potom na položku Zmeniť nastavenie adaptéra.

 2. Stlačte a podržte názov siete alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Stav.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti bezdrôtovej komunikácie a potom ťuknite alebo kliknite na kartu Zabezpečenie.

 4. Začiarknite políčko Zobraziť znaky. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Ak hľadáte kľúč zabezpečenia, aby ste sa mohli pripojiť k sieti, najskôr skontrolujte tlačidlo na smerovači. Keď nájdete tlačidlo, stlačte ho a zistite, či smerovač automaticky pridal počítač k sieti. Niektorí výrobcovia bezdrôtových smerovačov poskytujú k zariadeniu predvolený kľúč zabezpečenia. Môžete ho nájsť na nálepke v dokumentácii alebo na spodnej časti smerovača. Ak ho stále neviete nájsť, môžete otvoriť webovú stránku nastavení bezdrôtového smerovača. Na tejto stránke sa nastavuje alebo automaticky generuje kľúč zabezpečenia.

Vyhľadanie kľúča zabezpečenia siete na webovej stránke nastavení smerovača

 1. Pripojte počítač k smerovaču pomocou sieťového (ethernetového) kábla.

 2. Otvorte webový prehliadač a do panela s adresou zadajte IP adresu vášho bezdrôtového smerovača (napríklad 192.168.1.1 alebo 172.16.0.0). Predvolená IP adresa je uvedená v dokumentácii dodanej spolu so smerovačom.

 3. Zadajte meno používateľa a heslo, aby ste otvorili webovú stránku nastavení smerovača. Predvolené meno používateľa a heslo býva uvedené vo väčšine dokumentácií k smerovačom.

 4. Na webovej stránke s nastavením smerovača vyhľadajte možnosti nastavenia bezdrôtového pripojenia. V závislosti od výrobcu smerovača môže mať táto možnosť podobu karty, ikony alebo položky na pracovnej table.

 5. Na stránke nastavenia bezdrôtového pripojenia vyhľadajte nastavenie zabezpečenia alebo bezdrôtového šifrovania. Kľúč zabezpečenia (niekedy sa nazýva aj sieťový kľúč, prístupová fráza alebo sieťové heslo) by mal byť uvedený pri tomto nastavení.

Poznámka

 • Stránky nastavenia smerovača sa v prípade jednotlivých výrobcov líšia. Ak neviete nájsť nastavenia smerovača, obráťte sa na výrobcu smerovača.

Windows zobrazí hlásenie, že pripojenie je obmedzené.

Znamená to, že počítač sa úspešne pripojil k smerovaču, ale nebola mu priradená platná IP adresa, takže sa nedá pripojiť na internet. Ak ste pripojení k domácej sieti, skúste reštartovať smerovač. Ak ste pripojení do domény alebo k verejnej sieti, obráťte sa na správcu siete alebo technickú podporu siete.

Poznámka

 • K doméne sa možno pripojiť, len ak sa v počítači používa Windows 8.1 Pro alebo Windows 8.1 Enterprise.

Kontrola hardvéru

Mnoho problémov so sieťovým pripojením je spôsobených nesprávne nastaveným hardvérom. Ponúkame vám informácie, pomocou ktorých môžete skontrolovať káble, skontrolovať alebo vynulovať modem a zistiť problémy so sieťovým adaptérom.

Kontrola prepínača bezdrôtovej siete (len v prípade bezdrôtových sietí)

Ak používate prenosný počítač alebo tablet, skontrolujte, či je zapnutý prepínač alebo tlačidlo sieťového adaptéra. Mnohé prenosné počítače majú fyzický prepínač, ktorým sa zapína a vypína sieťový adaptér. Prepínač je zvyčajne umiestnený na hornej, prednej alebo bočnej strane počítača. Na prenosnom počítači je zvyčajne aj indikátor, ktorý signalizuje, že adaptér bezdrôtovej siete je zapnutý. Na tabletoch túto činnosť niekedy ovláda tlačidlo, ktoré môže, ale nemusí, obsahovať indikátor.

Kontrola správneho pripojenia všetkých káblov

Povytiahnuté alebo odpojené sieťové káble, DSL pripojenia alebo káblové pripojenia, telefónne káble, USB káble alebo napájacie káble môžu spôsobiť problémy so sieťovým alebo internetovým pripojením. Skontrolujte, či sú všetky tieto pripojenia správne pripojené. Táto časť sa týka najmä káblových sietí, ale ak sa pokúšate bezdrôtovo pripojiť k vlastnej domácej bezdrôtovej sieti, skontrolujte modem a káblové pripojenie modemu podľa popisu v ďalších častiach.

Zobraziť všetko

Kontrola internetového DSL pripojenia

 1. Skontrolujte telefónnu linku, ktorá vedie z telefónnej zásuvky do portu telefónnej DSL linky v modeme.

 2. Skontrolujte sieťový kábel, ktorý vedie z internetovej prípojky v DSL modeme do sieťového adaptéra v počítači.

 3. Skontrolujte, či je DSL modem zapojený do elektrickej zásuvky a či je zapnutý.

 4. Ak chcete predísť výpadkom internetového pripojenia, skontrolujte, či sú všetky telefóny, ktoré sú pripojené do tej istej linky ako DSL modem, pripojené k filtru telefónnej DSL linky.

Kontrola internetového pripojenia pomocou kábla

 1. Skontrolujte koaxiálny kábel, ktorý vedie zo steny do káblového modemu.

 2. Skontrolujte sieťový kábel, ktorý vedie z káblového modemu do sieťového adaptéra v počítači.

 3. Skontrolujte, či je modem zapojený do elektrickej zásuvky a či je zapnutý.

Kontrola telefonického internetového pripojenia

 1. Skontrolujte telefónnu linku, ktorá vedie z telefónnej zásuvky do telefónneho portu v modeme počítača.

 2. Skontrolujte, či je na vašej telefónnej linke vypnuté čakanie na hovor, keď sa pripájate na internet, aby prichádzajúce hovory nespôsobili odpojenie internetového pripojenia.

Kontrola sieťových USB adaptérov

Ak máte externý modem pripojený k počítaču pomocou USB kábla, treba vykonať niektoré ďalšie kontroly.

 1. Ak je modem pripojený k počítaču pomocou USB rozbočovača, pokúste sa obísť USB rozbočovač a pripojiť kábel modemu priamo do niektorého z USB portov v počítači.

 2. Ak je modem pripojený do niektorého z portov v prednej časti stolného počítača, skúste USB kábel zapojiť radšej do niektorého z portov v zadnej časti počítača. V prípade niektorých počítačov nie je v predných USB portoch dostatok energie. To môže spôsobiť problémy s pripojením k modemu.

Ak máte problém určiť správny spôsob pripojenia kábla, pozrite si dokumentáciu dodanú s modemom, sieťovým adaptérom alebo počítačom. Ak ste vykonali akékoľvek úpravy káblového pripojenia, otestujte pred ďalším krokom internetové pripojenie. Ak chcete otestovať internetové pripojenie, otvorte prehliadač a skúste navštíviť niektorú vám známu webovú lokalitu.

Kontrola indikátorov na modeme

Skontrolujte indikátory na modeme alebo zariadení slúžiacom na pripojenie na internet (napríklad modeme, modeme a bezdrôtovom smerovači alebo kombinovanom zariadení smerovač-modem). Väčšina týchto zariadení má indikátor označený výrazom Širokopásmové pripojenie, Internet, Online alebo podobným výrazom, ktorý označuje pripojenie na internet. Ak si nie ste istí, ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej k zariadeniu.

Reštartovanie modemu

Ak chcete aktualizovať nastavenia modemu alebo smerovača, reštartujte modem. Vytvorí sa nové pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb. Pri reštartovaní modemu použite niektorý z týchto postupov podľa typu svojho modemu.

Zobraziť všetko

Reštartovanie externého modemu

 1. Odpojte kábel, ktorým je modem pripojený k počítaču alebo k smerovaču. Môže ísť o USB kábel alebo o sieťový (ethernetový) kábel.

 2. Vypnite modem vypínačom napájania na prednej alebo zadnej strane modemu. Ak modem nemá vypínač napájania, odpojte napájací kábel zo zadnej strany modemu alebo zo steny.

  Niektoré modemy majú záložnú batériu, ktorá zabraňuje zhasnutiu indikátorov. V prípade takéhoto typu modemu stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na vynulovanie. Ak tlačidlo na vynulovanie nevidíte, vyberte batériu.

 3. Počkajte niekoľko minút, potom modem zapnite a znova pripojte kábel z počítača alebo smerovača do modemu.

 4. Reštartujte počítač potiahnutím prsta z pravého okraja obrazovky a následným ťuknutím na položku Nastavenie.
  . (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Napájanie a potom ťuknite alebo kliknite na príkaz Reštartovať.

 6. Otestujte pripojenie, aby ste zistili, či máte prístup na internet.

Reštartovanie interného modemu

 1. Reštartujte počítač potiahnutím prsta z pravého okraja obrazovky a následným ťuknutím na položku Nastavenie.
  . (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Napájanie a potom vyberte možnosť Reštartovať.

Overenie fungovania sieťového adaptéra

Ak chcete overiť, či sieťový adaptér funguje správne, použite Správcu zariadení.

Kontrola sieťového adaptéra

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Správca zariadení a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na položku Sieťové adaptéry, stlačte a podržte položku adaptéra alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Vlastnosti.

 4. V časti Stav zariadenia skontrolujte, či zariadenie funguje správne.

 5. Ak je sieťový adaptér neaktívny, zapnite ho ťuknutím alebo kliknutím na položku Zapnúť zariadenie.

  Poznámka

  • Ak sieťový adaptér nefunguje správne, možno bude treba stiahnuť a nainštalovať jeho najnovší ovládač. (Ak bol so sieťovým adaptérom alebo s počítačom dodaný inštalačný disk, môže byť ovládač aj tam.)

   Ak máte problém nájsť pre svoj hardvér najnovší ovládač, prejdite do časti Stiahnutie a inštalácia ovládača v sekcii Aktualizácia ovládačov tohto článku.

Ďalšie informácie o riešení problémov so sieťovým adaptérom nájdete v téme Ako vyriešiť problémy so sieťovým adaptérom?

Aktualizácia ovládačov

Ovládač sieťového adaptéra je softvér, ktorý počítač používa na komunikáciu s adaptérom bezdrôtovej siete. Zastarané, nekompatibilné alebo poškodené ovládače sieťových adaptérov môžu brániť vytvoreniu sieťových pripojení alebo spôsobovať prerušovanie pripojenia.

Ak ste nedávno inovovali Windows na novšiu verziu, aktuálny ovládač sieťového adaptéra mohol byť určený pre predchádzajúcu verziu Windowsu. Ak ste nedávno mali výpadok prúdu, vírusy alebo iné problémy s počítačom, ovládač sa mohol poškodiť. Služba Windows Update automaticky sťahuje a inštaluje odporúčané aktualizácie. Inštaláciou dôležitých, odporúčaných a voliteľných aktualizácií sa môžu aktualizovať funkcie systému, ako aj ďalší softvér, čo môže pomôcť vyriešiť problémy so sieťovým pripojením.

Zobraziť všetko

Aktualizácia ovládača pomocou služby Windows Update

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text „Windows Update“ a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Update.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

  Ak sú dostupné aktualizácie, ťuknutím alebo kliknutím na prepojenia zobrazíte ďalšie informácie o jednotlivých aktualizáciách. Služba Windows Update zobrazuje informácie o tom, či je aktualizácia dôležitá, odporúčaná alebo voliteľná. Každý typ aktualizácie môže obsahovať ovládače.

 4. Na stránke Vyberte aktualizácie na inštalovanie vyhľadajte aktualizácie pre svoj sieťový adaptér, začiarknite políčko ovládača, ktorý chcete nainštalovať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  K dispozícii nemusia byť žiadne aktualizácie ovládačov.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Inštalovať. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  Služba Windows Update zobrazí oznámenie, či sa aktualizácie úspešne nainštalovali.

Poznámka

 • V počítačoch so systémom Windows RT 8.1 služba Windows Update automaticky aktualizuje ovládače. Nemôžete priamo inštalovať iné ovládače od výrobcov.

Uvádzame dva spôsoby vyhľadania a inštalácie ovládača:

 • Inštalácia softvéru od výrobcu zariadenia. Ak bol počítač alebo sieťový adaptér dodaný s diskom, tento disk môže obsahovať softvér, ktorý nainštaluje ovládač sieťového adaptéra.

 • Stiahnutie a manuálna inštalácia ovládača. Ovládač môžete vyhľadať na webovej lokalite výrobcu. Skúste použiť tento spôsob, ak služba Windows Update nemôže nájsť ovládač sieťového adaptéra a adaptér nebol dodaný so softvérom na inštaláciu ovládača.

Stiahnutie a inštalácia ovládača

Ak sa počítač nedokáže pripojiť na internet, bude treba ovládač stiahnuť v inom počítači a uložiť ho na USB kľúč, aby ste si ho potom mohli nainštalovať do svojho počítača.

Aktualizácie ovládačov sú často dostupné na webovej lokalite výrobcu adaptéra. Pri hľadaní ovládača postupujte takto:

 1. Nájdite výrobcu a názov alebo číslo modelu vášho sieťového adaptéra.

 2. Prejdite na webovú lokalitu výrobcu, nájdite a stiahnite si najnovší ovládač svojho sieťového adaptéra.

 3. Keď nájdete aktualizovaný ovládač, postupujte podľa pokynov na inštaláciu uvedených na webovej lokalite.

Väčšina ovládačov sa po stiahnutí nainštaluje automaticky. Zvyčajne stačí spustiť inštaláciu dvojitým ťuknutím alebo dvojitým kliknutím na súbor a ovládač sa nainštaluje do počítača. Niektoré sieťové adaptéry majú ovládače, ktoré treba inštalovať manuálne.

Manuálna inštalácia ovládača

Postup inštalácie ovládača, ktorý sa nenainštaluje automaticky.

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Správca zariadení a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na položku Sieťové adaptéry, stlačte a podržte položku adaptéra alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Vlastnosti.

 4. Ťuknite alebo kliknite na kartu Ovládač, ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizovať ovládač a postupujte podľa pokynov. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.Potrebujete ďalšiu pomoc?