Informácie o chybách certifikátu


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa chýb certifikátu.

Zobraziť všetko

Prečo sa vyskytujú chyby certifikátu?

Chyby certifikátu vzniknú vtedy, keď sa vyskytne problém s certifikátom alebo serverom používajúcim certifikát. Upozornením na chyby certifikátu program Internet Explorer môže pomôcť účinnejšie chrániť informácie používateľa.

Ako zistím, že sa vyskytla chyba certifikátu?

Zvyčajne sa zobrazí blokovacia stránka, ktorá upozorňuje na problém s certifikátom. Ak vyberiete možnosť ignorovať chybu a pokračovať, farba panela s adresou sa zmení na červenú a v stavovom riadku zabezpečenia (vedľa panela s adresou) sa zobrazí hlásenie Chyba certifikátu.

Môžem prejsť na webovú stránku, ktorá má upozornenie certifikátu?

Hoci sa to neodporúča, môžete kliknúť na položku Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa) na stránke blokovania chyby certifikátu a prejsť tak na webovú lokalitu. Ak ignorujete stránku s upozornením a prejdete na webovú lokalitu, na ktorej sa nachádza certifikát s chybou, program Internet Explorer si zapamätá certifikát, kým budete mať prehľadávač otvorený. Na lokalitu sa môžete opakovane vrátiť a ďalšie upozornenie na certifikát sa už nezobrazí, kým nereštartujete program Internet Explorer. V stavovom riadku zabezpečenia sa však bude stále zobrazovať červený panel s adresou a hlásenie Chyba certifikátu.

Môžem vypnúť kontrolu certifikátov?

Nie, v programe Internet Explorer nie je možné vypnúť kontrolu certifikátov. Ak sa vám zobrazujú upozornenia na chyby certifikátu, znamená to, že navštevovaná webová lokalita má problémy s certifikátom a nejde o problém s programom Internet Explorer.

Na webových lokalitách, ktoré pravidelne navštevujem, sa vyskytujú správy o chybách. Čo mám robiť?

Ak ste sa stretli s chybami certifikátu na webových lokalitách, ktoré ste už pred tým navštívili bez toho, aby sa vyskytli chyby, je pravdepodobné, že webová lokalita nie je správne konfigurovaná. Skúste prepísať používanú adresu. Ak ste napríklad pred tým zadali adresu v tvare https://priklad.com, skúste ju zmeniť na https://www.priklad.com.

Je tiež možné, že certifikát webovej lokality exspiroval a vlastník alebo prevádzkovateľ potrebujú kontaktovať certifikačný úrad a požiadať o obnovenie certifikátu, aby ho mohli naďalej používať. Ide o problém webovej lokality, ktorý nie je možné odstrániť v programe Internet Explorer. Ak prijímate chybové hlásenia týkajúce sa webovej lokality, ktorú ste predtým úspešne navštevovali, informujte o tom webovú lokalitu alebo správcu webovej lokality.

Je bezpečné ignorovať upozornenie certifikátu a pokračovať v návšteve webovej lokality?

Certifikát webových lokalít poskytuje identifikáciu webového servera. Ak certifikát obsahuje chybu, môže to znamenať, že pripojenie bolo zachytené alebo že webový server skresľuje svoju totožnosť.

Ako je to s exspirovanými certifikátmi? Je to v poriadku, ak navštevujem webové lokality s certifikátom, ktorého platnosť už uplynula?

Nie, exspirovaný certifikát naznačuje, že certifikačný úrad už nezaručuje integritu certifikátu. Exspirovaný certifikát mohol byť ukradnutý a používaný na nebezpečnej webovej lokalite.

Čo znamenajú rôzne chyby certifikátu?

Nasledovná tabuľka obsahuje zoznam najčastejších chýb certifikátu a informácie o ich význame.

Chybové hlásenie
Význam

Certifikát zabezpečenia tejto webovej lokality bol zrušený

Tejto webovej lokalite nedôverujte. Toto chybové hlásenie často indikuje, že certifikát zabezpečenia webová lokalita získala alebo používa podvodom. Šifrovací kľúč, ktorý je určený v certifikáte, môže byť ohrozený, alebo používateľ uvedený v certifikáte nemá oprávnenie na jeho používanie (napríklad spoločnosť bola predaná). Certifikačný urad, ktorý vydal certifikát, eviduje zoznam zrušených certifikátov a program Internet Explorer tento zoznam kontroluje.

Adresa tejto webovej lokality sa nezhoduje s adresou v certifikáte zabezpečenia

Táto chyba znamená, že webová lokalita používa digitálny certifikát, ktorý bol vydaný pre inú webovú adresu. Táto chyba sa môže vyskytnúť aj vtedy, keď spoločnosť vlastní viac webových lokalít, alebo používa certifikát, ktorý bol vydaný pre webovú adresu inej lokality (napríklad pre iné oddelenie alebo úsek). Ak máte istotu, že táto lokalita naozaj patrí k webovej lokalite s certifikátom, túto chybu môžete ignorovať.

Certifikát zabezpečenia tejto webovej lokality už nie je aktuálny

Táto chyba sa zobrazí, keď aktuálny dátum je pred alebo po dobe trvania platnosti certifikátu. Aby sa zachovala aktuálnosť certifikátov webových lokalít, certifikačný úrad ich musí obnoviť. Zastarané certifikáty môžu predstavovať riziko zabezpečenia. Po exspirovaní certifikátu už certifikačný úrad, ktorý certifikát vydal, nezodpovedá za to, že certifikát nebude zneužitý.

Certifikát zabezpečenia tejto webovej lokality nepochádza z dôveryhodného zdroja

Táto chyba sa zobrazí, keď certifikát vydal certifikačný úrad, ktorý program Internet Explorer nerozpoznal. Je nepravdepodobné, že sa táto chyba zobrazí na legálnej obchodnej alebo bankovej lokalite. Lokality neoprávneného získavania údajov sa často pokúšajú použiť falošné certifikáty, ktoré spúšťajú túto chybu.

Program Internet Explorer zistil problém s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality

Táto chyba sa zobrazí, keď program Internet Explorer zistí problém s certifikátom zabezpečenia, ktorý nezodpovedá žiadnemu inému chybovému stavu. Chyba sa môže zobraziť aj v prípade, keď je certifikát poškodený, zmanipulovaný, prepísaný do neznámeho formátu alebo nečitateľný. Ak sa zobrazí táto chyba certifikátu, nemali by ste dôverovať identite lokality.Potrebujete ďalšiu pomoc?