Zmena nastavenia automatického prehrávania


Automatické prehrávanie vám umožňuje vybrať, ktorý program sa použije pre jednotlivé typy digitálnych médií, ako sú napríklad hudobné disky CD alebo obrázky z digitálneho fotoaparátu.

Zobraziť všetko

Zapnutie a vypnutie automatického prehrávania

Keď zapnete automatické prehrávanie, môžete vybrať akciu, ktorá sa má vykonať pri vložení digitálnych médií určitého do počítača. Môžete napríklad vybrať, ktorý digitálny prehrávač médií systém použije na prehrávanie diskov CD. Keď je automatické prehrávanie vypnuté, zobrazí sa výzva na výber akcie pri vložení digitálneho média do počítača.

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text automatické prehrávanie a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zapnúť automatické prehrávanie, začiarknite políčko Použiť automatické prehrávanie pre všetky médiá a zariadenia.

  • Ak chcete automatické prehrávanie vypnúť, zrušte začiarknutie políčka Použiť automatické prehrávanie pre všetky médiá a zariadenia.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zmena nastavení automatického prehrávania

Ak chcete zadať akciu, ktorá sa má vykonať pri vložení digitálneho média určitého typu do počítača, použite tento postup.

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text automatické prehrávanie a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. V zozname Médium, vyhľadajte médium, pre ktoré chcete zmeniť nastavenie automatického prehrávania.

 3. Kliknite na akciu, ktorú má automatické prehrávanie vykonať pri vložení média toho typu do počítača.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.Potrebujete ďalšiu pomoc?