Zmena nastavenia pre zariadenie s podporou technológie Bluetooth


Po spárovaní (pripojení) zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth s počítačom podporujúcim technológiu Bluetooth môžete zmeniť názov zariadenia alebo povoliť či zakázať služby zariadenia. Môžete tiež nastaviť spôsob párovania počítača s týmto a inými zariadeniami s podporou pripojenia Bluetooth.

Ak chcete uskutočniť tieto kroky, na vašom počítači musí byť nainštalovaná technológia Bluetooth.

Povolenie alebo zakázanie služieb alebo zmena názvu zariadenia

Typy služieb, ktoré môžete povoliť alebo zakázať, závisia od typu zariadenia, pričom zariadenia typu mobilného telefónu ponúkajú zvyčajne viac služieb ako klávesnice alebo myši s podporou pripojenia Bluetooth. Medzi služby, ktoré môžete pre zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth zakázať alebo povoliť, patrí napríklad telefonické pripojenie siete, prenos súborov alebo stereofónny zvuk.

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie s podporou pripojenia Bluetooth, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  Ak je zariadenie správne pripojené, malo by sa zobrazovať v ovládacom paneli Zariadenia a tlačiarne. Zariadenie sa môže v zozname nachádzať pod iným názvom (niekedy zjavne nesúvisiacim) ako je výrobný názov alebo model zariadenia. Ak ste v systéme Windows nezmenili názov zariadenia, v okne Zariadenia a tlačiarne sa zobrazí názov, ktorý zariadeniu priradil jeho výrobca.

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť názov zariadenia zobrazovaný v počítači, kliknite na kartu Bluetooth, zadajte nový názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zapnúť službu, kliknite na kartu Služby, začiarknite políčko vedľa služby a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak nerozumiete niektorej z uvedených služieb, prečítajte si príručku dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

  • Ak chcete službu vypnúť, kliknite na kartu Služby, zrušte začiarknutie políčka vedľa služby a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak nerozumiete niektorej z uvedených služieb, prečítajte si príručku dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Riadenie spôsobu párovania počítača so zariadeniami s podporou pripojenia Bluetooth

Môžete nastaviť viacero možností, ako počítač nájde zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth, alebo opačne.

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Do vyhľadávacieho poľa ovládacieho panela zadajte Bluetooth a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie zariadení Bluetooth.

 3. V dialógovom okne Nastavenie zariadenia Bluetooth kliknite na kartu Možnosti a ďalej postupujte podľa niektorého z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť počítač tak, aby sa dal vyhľadať zariadeniami s podporou pripojenia Bluetooth, začiarknite políčko Povoliť zariadeniam Bluetooth vyhľadanie tohto počítača.

   Keď sa počítač s podporou pripojenia Bluetooth nachádza v režime zisťovania, vysiela bezdrôtový signál, ktorý umožňuje iným počítačom alebo zariadeniam zistiť jeho umiestnenie. Tento režim je známy aj ako režim párovania. Po začiarknutí tohto políčka bude počítač aj naďalej schopný zistiť zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth nachádzajúce sa v režime zisťovania, ale zariadenia nebudú schopné zistiť počítač.

   Obrázok karty Možnosti v dialógovom okne nastavenia zariadenia Bluetooth
   Karta Možnosti dialógového okna Nastavenie zariadenia Bluetooth

   Upozornenie

   • Ak chcete ochrániť svoj počítač, nastavte ho na vyhľadanie iba v prípade, ak chcete, aby ho našlo zariadenie s podporou pripojenia Bluetooth.

  • Ak chcete povoliť zariadeniam s podporou pripojenia Bluetooth pripojenie k počítaču, začiarknite políčko Povoliť zariadeniam Bluetooth pripojiť sa k tomuto počítaču.

  • Ak chcete nastaviť zobrazovanie upozornení pri pokuse o pripojenie zariadenia Bluetooth k počítaču, začiarknite políčko Zobraziť upozornenie pri pokuse nového zariadenia Bluetooth o pripojenie.Potrebujete ďalšiu pomoc?