Počítače v sieti potrebujú mať jedinečné názvy, aby sa mohli navzájom identifikovať a mohli spolu komunikovať. Väčšina počítačov sa dodáva s predvoleným názvom, ale zvyčajne ho môžete zmeniť. Vhodnejšie je používať krátke (15 znakov a menej) a ľahko rozpoznateľné názvy počítačov.

Odporúčame, aby ste v názve počítača použili len štandardné internetové znaky. Štandardné znaky sú čísla od 0 po 9, veľké a malé písmená od A po Z a spojovník (-). Názvy počítačov nemôžu pozostávať len z číslic a nesmú obsahovať žiadne medzery. Názov nesmie obsahovať ani špeciálne znaky, ako napríklad:

< > ; : " * + = \ | ? ,

Poznámka

  • Niektorí poskytovatelia internetových služieb vyžadujú, aby ste používali špecifický názov počítača, aby mohli identifikovať váš počítač a overiť vaše konto. Ak poskytovateľ internetových služieb požaduje osobitný názov počítača, nemeňte názov, ktorý vám pridelí.

Pozrite si toto video a naučte sa zmeniť názov počítača. (1:19)

Zmena názvu počítača

  1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. V časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenia. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Na karte Názov počítača kliknite na tlačidlo Zmeniť.

  4. V položke Názov počítača odstráňte starý názov počítača, zadajte nový názov počítača, a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak je počítač súčasťou domény, zobrazí sa výzva na zadanie mena a hesla konta, ktoré má povolenie na premenovanie počítača v doméne.Potrebujete ďalšiu pomoc?