Zmena, vytvorenie alebo odstránenie plánu napájania (schémy napájania)


Plán napájania je kolekcia hardvéru a systémových nastavení, ktoré spravujú spotrebu a šetrenie energie počítača. Plány napájania dokážu šetriť energiu, maximalizovať výkon systému alebo vyvážiť šetrenie energie a výkon. Predvolené plány napájania, Vyvážený a Šetrič energie, vyhovujú požiadavkám väčšiny používateľov. Nastavenie existujúcich plánov sa ale dá zmeniť a tiež si môžete vytvoriť svoj vlastný plán.

Zobraziť všetko

Zmena nastavenia jedného plánu

V jednotlivých plánoch napájania môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

 • Môžete nastaviť počítač na prechod do režimu spánku po zadanej dobe nečinnosti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vypnutie počítača: Najčastejšie otázky.

 • Môžete upraviť jas obrazovky.

 • Môžete vybrať, kedy sa má počas nečinnosti vypnúť obrazovka.

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Pod plánom, ktorý chcete zmeniť, kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán vyberte nastavenie obrazovky a režimu spánku, ktoré chcete použiť, keď je počítač napájaný z batérie a keď je zapojený do elektrickej siete.

Zmena nastavení (systémových nastavení) ovplyvňujúcich všetky plány napájania

V okne Možnosti napájania otvárajú niektoré prepojenia na ľavej table systémové nastavenia. Keď vykonáte zmeny na tejto stránke, zmeny sa automaticky vykonajú vo všetkých plánoch napájania. Zmenou systémových nastavení môžete vykonať nasledovné:

 • Zabezpečiť počítač výzvou na zadanie hesla na odomknutie počítača pri jeho prebudení z režimu spánku.

 • Vybrať správanie počítača po stlačení tlačidla napájania a tlačidla režimu spánku na klávesnici alebo na počítači alebo prenosného počítača pri zatvorení krytu. Ak napríklad stlačíte tlačidlo napájania, počítač buď nevykoná žiadnu akciu, alebo sa vypne. Ak počítač podporuje režim spánku a režim dlhodobého spánku, stlačenie tlačidla napájania môže tiež prepnúť počítač do jedného z týchto režimov s úsporou energie.

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Požadovať zadanie hesla pri prebudení počítača, položku Vybrať akciu pre tlačidlo napájania alebo na položku Vybrať akciu pre zavretie krytu (iba na prenosných počítačoch).

 3. Na stránke Definovať tlačidlá napájania a zapnúť ochranu heslom vyberte nastavenie, ktoré chcete použiť, keď je počítač napájaný z batérie (ak sa používa) a keď je zapojený do elektrickej siete.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Vytvorenie vlastného plánu napájania

Môžete si vytvoriť vlastný plán napájania a prispôsobiť ho vlastným požiadavkám. Ak napríklad často používate prenosný počítač na prezentáciách, môžete si vytvoriť plán, v ktorom sa nebude obrazovka vypínať a počítač zostane počas prezentácie určite zapnutý.

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vytvoriť plán napájania.

 3. Na stránke Vytvoriť plán napájania vyberte plán, ktorý je najviac podobný typu plánu, ktorý chcete vytvoriť.

 4. Do poľa Názov plánu zadajte názov plánu, napríklad Prezentácia, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán vyberte nastavenia obrazovky a režimu spánku, ktoré chcete použiť, keď je počítač napájaný z batérie a keď je zapojený do elektrickej siete.

  Nastavenie trvalého zapnutia obrazovky počas prezentácie

  • Zmeňte nastavenie Vypnúť obrazovku po na možnosť Nikdy v poli Z batérie aj Pripojený do siete.

  Vypnutie režimu spánku v prenosnom počítači používanom na prezentácii

  • Zmeňte nastavenie Prepnúť počítač do režimu spánku na možnosť Nikdy v poli Z batérie aj Pripojený do siete.

 6. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  Ak používate prenosný počítač, plán napájania sa zobrazí v časti Plány zobrazené na indikátore stavu batérie. Ak používate stolový počítač, plán napájania sa zobrazí v časti Preferované plány. Plán, z ktorého vychádza váš nový plán sa posunie a zobrazí v časti Ďalšie plány.

Poznámka

 • Plán, ktorý ste práve teraz vytvorili sa automaticky stane aktívnym plánom. Ak chcete aktivovať iný plán, vyberte ho.

Odstránenie plánu napájania

Ak ste vytvorili plány napájania, ktoré už nepoužívate alebo nepotrebujete, odstráňte ich. Plány Vyvážený, Šetrič energie alebo Vysoký výkon a plán, ktorý práve používate (aktívny plán), sa nedajú odstrániť.

Upozornenie

 • Keď plán napájania odstránite, nemôžete ho obnoviť.

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Ak chcete odstrániť aktívny plán, aktivujte iný plán.

 3. Pod plánom, ktorý chcete odstrániť, kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu.

 4. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Odstrániť tento plán.

 5. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo OK.Potrebujete ďalšiu pomoc?