Zmena predvolených programov Windowsu


Predvolený program je taký program, ktorý systém Windows použije na otvorenie konkrétneho typu súboru, napríklad hudobného súboru, obrázka alebo webovej lokality. Ak je napríklad na počítači nainštalovaných viac webových prehľadávačov, môžete vybrať jeden z nich ako predvolený.

Pozrite si toto video a naučte sa zmeniť predvolené programy systému Windows. (1:35)

Otvorte okno Predvolené programy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a následným kliknutím na položku Predvolené programy.

V okne Predvolené programy môžete vybrať tieto možnosti:

Zobraziť všetko

Nastavenie predvolených programov

Túto možnosť použite, ak chcete vybrať programy, ktoré má systém Windows predvolene používať.

Obrázok nastavovania predvoleného programu
Môžete vybrať programy, ktoré systém Windows používa ako predvolené.

Ak sa program nezobrazuje v zozname, program môžete nastaviť ako predvolený na paneli Nastaviť priradenia.

 1. Otvorte okno Predvolené programy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a následným kliknutím na položku Predvolené programy.

 2. Kliknite na položku Priradiť typ súboru alebo protokol k programu.

 3. Kliknite na typ súboru alebo protokol, ktorý chcete pre program nastaviť ako predvolený.

 4. Kliknite na tlačidlo Zmeniť program.

 5. Kliknite na program, ktorý chcete používať ako predvolený pre vybratý typ súboru, alebo kliknite na šípku vedľa položky Ostatné programy, čím sa zobrazia ďalšie programy. (Ak sa položka Ostatné programy nezobrazuje alebo požadovaný program nie je uvedený v zozname, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, nájdite program, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. Ak nie sú nainštalované iné programy na otváranie typu súboru alebo protokolu, ďalšie možnosti budú obmedzené.)

  Obrázok zoznamu ďalších dostupných programov
  Ak sa nezobrazuje program, ktorý chcete použiť ako predvolený, kliknite na šípku vedľa položky Iné programy a zobrazí sa zoznam programov, ktoré sú k dispozícii v počítači
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

 • Nedá sa zmeniť priradenie typu súboru alebo protokolu a je potrebné ponechať typ súboru alebo protokol nepriradený. Musíte vybrať nový program.

 • Možnosti, ktoré tu nastavíte, platia len pre vaše používateľské konto. Vaše nastavenia neovplyvnia ostatné používateľské kontá v tomto počítači.

Priradenie typu súboru k programu

Pomocou tejto možnosti môžete presnejšie upraviť nastavenie programov, ktoré sa použijú ako predvolené pre typ súboru alebo protokolu. Môžete napríklad všetky obrazové súbory s príponou .jpg otvárať pomocou určitého programu a súboru obrazové súbory s príponou .bmp pomocou iného programu.

Zmena nastavenia automatického prehrávania

Takisto môžete zmeniť výber programov, ktoré sa použijú na spustenie rôznych typov médií, napríklad hudobných diskov CD alebo diskov DVD s fotografiami. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Automatické prehrávanie: najčastejšie otázky.

Nastavenie predvolených programov pre tento počítač

Nastavenie prístupu k programom a predvolených hodnôt počítača je nástroj (dostupný v systéme Windows 7), pomocou ktorého možno pre každého, kto používa tento počítač, nastaviť predvolené programy pre rôzne činnosti, ako prehľadávanie webu a odosielanie e-mailov. Ak chcete získať ďalšie informácie, prejdite na webovú lokalitu systému Windows a vyhľadajte spojenie „Prístup k programom a predvolené nastavenia“.