Zmena programu, v ktorom sa otvára určitý typ súboru


Ak dvakrát kliknete na určitý súbor v systéme Windows a tento súbor sa otvorí v nesprávnom softvérovom programe, použite tento postup na výber programu, v ktorom chcete daný súbor otvárať. Toto nastavenie môžete zmeniť pre jeden súbor, alebo môžete systém Windows nastaviť tak, aby vo vybratom softvérovom programe otváral všetky súbory tohto typu.

  1. Otvorte priečinok obsahujúci súbor, ktorý chcete zmeniť.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete zmeniť. V závislosti od typu súboru potom kliknite na položku Otvoriť v programe alebo ukážte na položku Otvoriť v programe a potom kliknite na položku Vybrať predvolený program.

  3. Kliknite na program, ktorý chcete používať na otváranie súbor.

  4. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete, aby sa všetky súbory daného typu otvárali v tom istom softvérovom programe, začiarknite políčko Vždy použiť vybraný program na otvorenie tohto typu súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

    • Ak chcete, aby sa v danom softvérovom programe otváral iba tento súbor, zrušte začiarknutie políčka Vždy použiť vybraný program na otvorenie tohto typu súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.