Zmena nastavení Internet Explorera na karte Zabezpečenie


Karta Zabezpečenie programu Internet Explorer slúži na nastavenie a zmenu možností, ktoré pomáhajú chrániť počítač pred potenciálne nebezpečným alebo škodlivým obsahom online.

Zobraziť všetko

Kde sa nachádza nastavenie zabezpečenia programu Internet Explorer?

Ak ešte nemáte otvorené nastavenie programu Internet Explorer na karte Zabezpečenie, vyhľadajte ho nasledujúcim spôsobom:

Vyhľadanie nastavenia programu Internet Explorer na karte Zabezpečenie

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

  3. Kliknite na kartu Zabezpečenie.

Čo sú zóny zabezpečenia?

Program Internet Explorer zaradí každú webovú lokalitu do jednej zo štyroch zón zabezpečenia: Internet, lokálna intranetová zóna, dôveryhodné lokality a obmedzené lokality. Zóna, do ktorej je webová lokalita zaradená, určuje nastavenie jej zabezpečenia.

Nasledujúca tabuľka popisuje štyri zóny zabezpečenia programu Internet Explorer.

Zóna
Popis

Internet

Úroveň zabezpečenia nastavená pre zónu Internetu sa predvolene použije pre všetky webové lokality. Úroveň zabezpečenia je nastavená na hodnotu stredne vysoká (môže sa však zmeniť na hodnotu stredná alebo vysoká). Toto nastavenie zabezpečenia sa nepoužije len pre webové lokality v lokálnej intranetovej zóne alebo lokality, ktoré sú špeciálne zaradené do zóny dôveryhodných alebo obmedzených lokalít.

Lokálna intranetová zóna

Úroveň zabezpečenia nastavená pre lokálnu intranetovú zónu sa použije pre všetky lokality a obsah, ktoré sú uložené v podnikovej sieti. Úroveň zabezpečenia pre lokálnu intranetovú zónu je nastavená na hodnotu stredná (môže sa však zmeniť na inú hodnotu).

Dôveryhodné lokality

Úroveň zabezpečenia dôveryhodných lokalít sa použije pre lokality, ktoré používateľ špeciálne označí za dôveryhodné lokality, ktoré nepoškodia počítač a informácie. Úroveň zabezpečenia pre dôveryhodné lokality je nastavená na hodnotu stredne vysoká (môže sa však zmeniť na inú hodnotu).

Obmedzené lokality

Úroveň zabezpečenia pre obmedzené lokality sa použije pre všetky lokality, ktoré môžu potenciálne poškodiť počítač alebo informácie. Lokality pridané do zóny obmedzených lokalít nie sú automaticky zablokované, ale nesmú sa používať ich skripty a aktívny obsah. Úroveň zabezpečenia pre obmedzené lokality je nastavená na hodnotu vysoká a nedá sa zmeniť.

Poznámky

Ako zaradiť webovú lokalitu do zóny zabezpečenia?

Informácie o pridávaní webových lokalít do zón a ich odstraňovaní zo zón zabezpečenia nájdete v téme Zóny zabezpečenia: pridanie alebo odstránenie webových lokalít.

Dá sa na tejto karte zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov?

Nie. Nastavenie ochrany osobných údajov a súborov cookie sa mení na karte Ochrana osobných údajov.Potrebujete ďalšiu pomoc?