Klávesnicu môžete prispôsobiť pre špecifický jazyk alebo formát zmenou rozloženia klávesnice. Rozloženie riadi, ktoré znaky sa zobrazia na obrazovke po stlačení klávesov na klávesnici. Niektoré vstupné jazyky majú niekoľko rozložení klávesnice, kým iné majú len jedno. Rozloženie klávesnice môžete zmeniť napríklad z formátu Anglické (QWERTY) na formát Anglické (Dvorak). Po vykonaní zmeny rozloženia sa môže stať, že znaky na obrazovke nebudú zodpovedať znakom na klávesnici.

Pred zmenou rozloženia klávesnice je potrebné do systému Windows pridať požadovaný vstupný jazyk a rozloženie klávesnice. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pridanie alebo zmena vstupného jazyka.

Zobraziť všetko

Zmena rozloženia klávesnice

  1. Na paneli jazykov kliknite na tlačidlo Vstupný jazyk a potom vyberte vstupný jazyk.

    Obrázok panela jazykov
    Panel jazykov
  2. Kliknite na tlačidlo Rozloženie klávesnice a potom vyberte rozloženie klávesnice.

Poznámka

  • Ak sa panel jazykov nezobrazuje, kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh, ukážte na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku Panel jazykov.

Zmena rozloženia klávesnice na uvítacej obrazovke

  • Na uvítacej obrazovke kliknite na tlačidlo Rozloženie klávesniceObrázok tlačidla rozloženia klávesnice na uvítacej obrazovke a potom vyberte požadované rozloženie klávesnice.

    PoznámkaPotrebujete ďalšiu pomoc?