Prispôsobenie nastavenia klávesnice vám pomôže pracovať lepšie a efektívnejšie. Prispôsobením nastavenia môžete určiť, ako dlho je potrebné stlačiť kláves, aby sa znaky klávesnice začali opakovať, rýchlosť opakovania znakov klávesnice a rýchlosť blikania kurzora.

Pozrite si toto video a zistite, ako zmeniť nastavenia klávesnice. (1:54)
Zobraziť všetko

Zmena oneskorenia pred opakovaním znakov klávesnice

  1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti klávesnice, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text klávesnica a potom kliknite na položku Klávesnica.

  2. Ak chcete predĺžiť alebo skrátiť čas potrebný na držanie klávesu pred začatím opakovania znaku klávesnice, v časti Opakovanie znakov posuňte jazdec Prestávka medzi opakovaním doľava alebo doprava a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena rýchlosti opakovania znakov klávesnice

  1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti klávesnice, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text klávesnica a potom kliknite na položku Klávesnica.

  2. Ak chcete spomaliť opakovanie znakov klávesnice, v časti Opakovanie znakov posuňte jazdec Rýchlosť opakovania doľava, ak chcete opakovanie zrýchliť, posuňte jazdec doprava, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena rýchlosti blikania kurzora

  1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti klávesnice, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text klávesnica a potom kliknite na položku Klávesnica.

  2. Ak chcete zvýšiť alebo znížiť rýchlosť blikania kurzora, posuňte jazdec Blikanie kurzora doprava alebo doľava a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak posuniete jazdec úplne doľava, kurzor prestane blikať.Potrebujete ďalšiu pomoc?