Zmena zobrazenia položiek v knižnici prehrávača Windows Media Player


Prehrávač Windows Media Player automaticky organizuje súbory vo svojej knižnici podľa mediálnych informácií, ktoré sú k dispozícii pre súbory.

Na zaistenie dobrého usporiadania knižnice prehrávača a jednoduchého vyhľadávania položiek je dôležité, aby súbory obsahovali úplné a presné mediálne informácie. Ak ich neobsahujú, môžete ich pridať.

Ďalšie informácie o pridávaní informácií o médiách sa nachádzajú v téme Pridanie alebo úprava informácií o médiách v prehrávači Windows Media Player. Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Ak súbory obsahujú presné mediálne informácie, súbory v knižnici prehrávača možno usporiadať rôznymi spôsobmi, čím sa zjednoduší ich vyhľadávanie. Môžete sa vybrať z viacerých rôznych zobrazení v knižnici prehrávača a môžete vybrať tably a stĺpce, ktoré sa majú zobraziť.

Ďalšie informácie o vyhľadávaní položiek v knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Vyhľadanie položiek v knižnici prehrávača Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Zmena zobrazenia položiek na table s podrobnosťami

Možnosti zobrazenie umožňujú zobraziť médiá v niekoľkých rôznych formátoch.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazeniaObrázok tlačidla Možnosti zobrazenia a potom kliknite na požadovanú možnosť zobrazenia.

Zobrazenie alebo skrytie zobrazení na navigačnej table

Navigačná tabla na ľavej strane prehrávača slúži na ovládanie mnohých zobrazení na table s podrobnosťami. V predvolenom nastavení existuje niekoľko kategórií zobrazenia, vrátane: Hudba, Videá, Obrázky a Nahraté TV vysielanie. Keď dvakrát kliknete na kategóriu, môže byť v rámci nej k dispozícii niekoľko ďalších zobrazení. Ak chcete pridať alebo zmeniť zobrazenia dostupné na navigačnej table, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať a potom kliknite na položku Prispôsobiť navigačnú tablu.

 3. Vykonajte jednu alebo obe z nasledujúcich akcií:

  • Začiarknite políčka tých zobrazení, ktoré sa majú zobraziť na navigačnej table.

  • Zrušte začiarknutie políčok tých zobrazení, ktoré sa nemajú zobraziť na navigačnej table.

 4. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

 5. Na navigačnej table kliknite na požadované zobrazenie.

  Napríklad, ak chcete zobraziť uloženie položiek v počítači, kliknite na položku Priečinok.

Zobrazenie alebo skrytie tably so zoznamom

Na table so zoznamom môžete prehrávať hudbu, vytvoriť zoznam skladieb, napáliť disk CD alebo DVD alebo synchronizovať prenosné mediálne zariadenie. Ak chcete otvoriť a zavrieť tablu so zoznamom, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Ak chcete zobraziť tablu so zoznamom v knižnici prehrávača, kliknite na kartu, ktorá predstavuje požadovanú akciu: Prehrať, Napáliť alebo Synchronizovať.

  Ak chcete zavrieť tablu so zoznamom, kliknite na kartu, ktorá je aktuálne otvorená.

Zmena stĺpcov zobrazených v knižnici prehrávača

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať, ukážte na položku Rozloženie a potom kliknite na položku Vybrať stĺpce.

 3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok vedľa kategórií stĺpcov.

 4. Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania stĺpcov, vyberte názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

 5. Ak chcete zmeniť veľkosť stĺpca, kliknite na stĺpec a potom zadajte šírku v poli Šírka vybratého stĺpca (v pixloch).

  Zmeniť veľkosť stĺpcov môžete aj na table s podrobnosťami knižnice prehrávača kliknutím na pravý okraj záhlavia stĺpca a posunutím okraja doprava alebo doľava.

 6. Podľa predvoleného nastavenia sú pri zmene veľkosti prehrávača niektoré stĺpce automaticky skryté, a viditeľné zostávajú len najdôležitejšie stĺpce. Ak chcete, aby pri zmene veľkosti prehrávača zostali viditeľné všetky stĺpce, zrušte začiarknutie políčka Skrývať stĺpce automaticky.

  Ak chcete zmeniť prispôsobené zobrazenie stĺpcov na predvolené zobrazenie, kliknite pravým tlačidlom na záhlavie ľubovoľného stĺpca v knižnici prehrávača a potom na položku Obnoviť stĺpce.Potrebujete ďalšiu pomoc?