Zmena vzhľadu prehrávača Windows Media Player použitím obalu


Prehrávač Windows Media Player môže ľahko získať nový vzhľad použitím obalu. Každý obal má charakteristický vzhľad, pričom väčšina obalov obsahuje základné funkcie prehrávača, ako je nastavenie hlasitosti. V rámci niektorých obalov sa poskytuje pridaná funkčnosť vrátane špeciálnych zvukových súborov, vizualizácií a iných vlastných funkcií. Funkcie obalu určuje jeho tvorca. Môžete si vybrať obal z tých, ktoré sa dodávajú spolu s prehrávačom, alebo prevziať ďalšie obaly z Internetu.

Poznámka

 • Ak chcete nainštalovať niektoré obaly, musíte sa prihlásiť ako správca alebo člen skupiny Administrators.

Zobraziť všetko

Použitie obalu

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Výber obalu.

  Ak nie je ponuka Zobraziť zobrazená, bude potrebné zobraziť panel s ponukami kliknutím na položku Usporiadať, ukázaním na položku Rozloženie a výberom položky Zobraziť panel s ponukami.

 3. V ľavej table kliknite na obal, ktorý chcete použiť. Ukážka obalu sa zobrazí v pravej table.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť obal.

 5. Ak sa chcete z obalu vrátiť do knižnice prehrávača, kliknite pravým tlačidlom myši na ktorúkoľvek časť prehrávača a potom kliknite na položku Prepnúť do knižnice.

Prevzatie obalu z Internetu

 1. Pripojte sa na Internet.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 3. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Výber obalu.

  Ak nie je ponuka Zobraziť zobrazená, bude potrebné zobraziť panel s ponukami kliknutím na položku Usporiadať, ukázaním na položku Rozloženie a výberom položky Zobraziť panel s ponukami.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie obaly.

 5. Postupujte podľa pokynov na preberanie obalov na webovej lokalite.

Odstránenie obalu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Výber obalu.

  Ak nie je ponuka Zobraziť zobrazená, bude potrebné zobraziť panel s ponukami kliknutím na položku Usporiadať, ukázaním na položku Rozloženie a výberom položky Zobraziť panel s ponukami.

 2. V ľavej table kliknite na obal, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť vybratý obalObrázok tlačidla Odstrániť vybratý obal.


Potrebujete ďalšiu pomoc?