Zmena nastavenia hlasitosti v prehrávači Windows Media Player


Prehrávač Windows Media Player poskytuje viacero možností na ovládanie hlasitosti vrátane nastavenia úrovne hlasitosti, stlmenia hlasitosti a vyrovnania rozdielov hlasitosti v skladbe alebo medzi viacerými skladbami. Pamätajte, že nastavenie hlasitosti a zvukových efektov v prehrávači môžu ovplyvniť aj iné softvérové a hardvérové ovládacie prvky.

V prípade problémov skúste upraviť nastavenie zvuku systému Windows, nastavenie fyzických ovládacích prvkov na reproduktoroch, subwooferi (špeciálny basový reproduktor) alebo zosilňovači alebo nastavenie iného softvéru používaného na konfiguráciu zvukovej karty v počítači. Informácie o nastavení hlasitosti reproduktorov v systéme Windows obsahuje téma Úprava hlasitosti v počítači.

Zobraziť všetko

Nastavenie alebo stlmenie hlasitosti

 • Zvýšiť alebo znížiť hlasitosť v prehrávači možno posúvaním jazdca HlasitosťObrázok jazdca Hlasitosť. Ak chcete stlmiť hlasitosť, kliknite na tlačidlo StlmiťObrázok tlačidla Stlmiť. Ak chcete zvuk obnoviť, opäť kliknite na tlačidlo Stlmiť.

Vyrovnanie rozdielov hlasitosti v skladbe

Výraznému kolísaniu hlasitosti v hudobnej skladbe možno zabrániť použitím tichého režimu, ktorý vyrovnáva rozdiely medzi najhlasnejšími a najtichšími zvukmi. Táto funkcia je k dispozícii len pri súboroch kódovaných pomocou kodekuWindows Media Audio 9 alebo Windows Media Audio 10 Lossless a Professional.

 1. V režime Prehráva sa kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto v prehrávači (napríklad naľavo od tlačidla Zastaviť, ukážte na položkuVylepšenia a potom kliknite na položku Tichý režim.

  Ak ste v knižnici prehrávača, kliknite na tlačidlo Prepnúť do režimu Prehráva saObrázok tlačidla Prepnúť do zoznamu Prehráva sa v pravom dolnom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na prepojenie Zapnúť a vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

  • Menší rozdiel medzi hlasnými a tichými zvukmi nastavíte kliknutím na položku Stredný rozdiel.

  • Najmenší rozdiel medzi hlasnými a tichými zvukmi nastavíte kliknutím na položku Malý rozdiel.

 3. Ak chcete nastavenie skryť, kliknite v dialógovom okne Tichý režim na tlačidlo ZavrieťObrázok tlačidla zatvorenia vylepšení.

  Ďalšie informácie o režime Prehráva sa nájdete v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Vyrovnanie rozdielov hlasitosti medzi skladbami

Ak sa skladby prehrávajú s rôznymi úrovňami hlasitosti, prehrávač môže vyrovnať (alebo normalizovať) hlasitosť tak, aby ju nebolo potrebné manuálne upravovať na začiatku ďalšej skladby. Pri tejto funkcii prehrávač prečíta hodnotu vyrovnávania hlasitosti vo zvukovom súbore a podľa nej upraví hlasitosť počas prehrávania.

Vyrovnávanie hlasitosti je k dispozícii len pri súboroch, ktoré sú vo formáte Windows Media Audio (WMA) alebo MP3 a obsahujú hodnotu vyrovnávania hlasitosti. K súborom vytvoreným počas kopírovania a konvertovania sa táto hodnota pridáva automaticky. Túto hodnotu môžete pridať aj k súborom v počítači, ktoré ste pridali do knižnice prehrávača. Pridaním tejto hodnoty sa nezmení kvalita súboru ani spôsob, akým sa prehráva v iných prehrávačoch alebo prenosných mediálnych zariadeniach. Tu je návod na zapnutie vyrovnávania hlasitosti:

 1. V režime Prehráva sa kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto v prehrávači (napríklad naľavo od tlačidla Zastaviť, ukážte na položku Vylepšenia a potom kliknite na položku Plynulý prechod a automatické vyrovnávanie hlasitosti.

  Ak ste v knižnici prehrávača, kliknite na tlačidlo Prepnúť do režimu Prehráva saObrázok tlačidla Prepnúť do zoznamu Prehráva sa v pravom dolnom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na prepojenie Zapnúť automatické vyrovnávanie hlasitosti.

  Ak chcete do súboru pridať hodnotu vyrovnávania hlasitosti, prehrajte celý súbor so zapnutým vyrovnávaním hlasitosti. Prehrávač vyrovná hlasitosť tohto súboru pri jeho prehrávaní v budúcnosti.

 3. Ak chcete nastavenie skryť, kliknite v dialógovom okne Plynulý prechod a automatické vyrovnávanie hlasitosti na tlačidlo ZavrieťObrázok tlačidla Zavrieť.

  Ďalšie informácie o režime Prehráva sa nájdete v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.