Myš môžete prispôsobiť rôznymi spôsobmi. Môžete napríklad zameniť funkcie tlačidiel myši, vybrať výraznejší ukazovateľ myši a upraviť rýchlosť posúvania kolieska myši.

Pozrite si toto video a zistite, ako zmeniť nastavenia myši. (1:56)
Zobraziť všetko

Zmena funkcií tlačidiel myši

 1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti myši, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text myš a potom kliknite na položku Myš.

 2. Kliknite na kartu Tlačidlá a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete zameniť funkcie pravého a ľavého tlačidla myši, v časti Nastavenie tlačidiel začiarknite políčko Zmeniť hlavné a vedľajšie tlačidlo.

  • Ak chcete zmeniť rýchlosť, akou je potrebné stlačiť tlačidlá, aby sa vykonalo dvojité kliknutie, v časti Rýchlosť dvojitého kliknutia posuňte jazdec Rýchlosť smerom k položke pomaly alebo rýchlo.

  • Ak chcete zapnúť funkciu ClickLock, ktorá umožňuje zvýrazniť alebo presúvať objekty bez držania tlačidla myši, v časti Funkcia ClickLock začiarknite políčko Zapnúť funkciu ClickLock.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena vzhľadu ukazovateľa myši

 1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti myši, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text myš a potom kliknite na položku Myš.

 2. Kliknite na kartu Ukazovatele a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete zmeniť vzhľad všetkých ukazovateľov, v rozbaľovacom zozname Schéma kliknite na novú schému ukazovateľov myši.

  • Ak chcete zmeniť samostatný ukazovateľ, v časti Prispôsobiť kliknite v zozname na ukazovateľ, ktorý chcete zmeniť, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, kliknite na ukazovateľ, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena funkcií ukazovateľa myši

 1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti myši, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text myš a potom kliknite na položku Myš.

 2. Kliknite na kartu Ukazovateľ – možnosti a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete zmeniť rýchlosť pohybu ukazovateľa myši, v časti Pohyb posuňte jazdec Nastavenie rýchlosti pohybu ukazovateľa smerom k položke malá alebo veľká.

  • Ak chcete spresniť ovládanie ukazovateľa počas pomalého pohybu myši, v časti Pohyb začiarknite políčko Zvýšiť presnosť ukazovateľa.

  • Ak chcete zrýchliť proces výberu možnosti v zobrazenom dialógovom okne, v časti Prichytenie začiarknite políčko Automaticky presúvať ukazovateľ na predvolené tlačidlo dialógových okien.

   Poznámka

   • Niektoré programy toto nastavenie nepodporujú. V niektorých programoch treba ukazovateľ myši presunúť nad tlačidlo, na ktoré chcete kliknúť.

  • Ak chcete zlepšiť viditeľnosť ukazovateľa počas pohybu, v časti Viditeľnosť začiarknite políčko Zobrazovať stopu ukazovateľa myši a presunutím jazdca smerom k položke krátka alebo dlhá skráťte alebo predĺžte dĺžku stopy ukazovateľa.

  • Ak chcete zabezpečiť, aby ukazovateľ nezakrýval text počas jeho zadávania, v časti Viditeľnosť začiarknite políčko Skrývať ukazovateľ pri zadávaní textu.

  • Ak chcete skrytý ukazovateľ zobraziť stlačením klávesu Ctrl, v časti Viditeľnosť začiarknite políčko Po stlačení klávesu Ctrl zobraziť umiestnenie ukazovateľa.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena funkcií kolieska myši

 1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti myši, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text myš a potom kliknite na položku Myš.

 2. Kliknite na kartu Koliesko myši a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete nastaviť počet riadkov, o ktorý sa obrazovka posunie pri každom pohybe kolieska o jeden zárez, v časti Zvislé posúvanie vyberte možnosť Posunúť o nasledujúci počet riadkov naraz a potom do poľa zadajte počet riadkov posunutia.

  • Ak chcete pri každom kliknutí kolieska myši posunúť celú obrazovku s textom, v časti Zvislé posúvanie vyberte možnosť Posunúť o jednu obrazovku.

  • Ak má myš koliesko podporujúce vodorovné posúvanie, do poľa Vychýlením kolieska posunúť kurzor o nasledovný počet znakov v časti Vodorovné posúvanie zadajte počet znakov, o ktoré chcete posunúť text vo vodorovnom smere pri naklonení kolieska doľava alebo doprava.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.Potrebujete ďalšiu pomoc?